Telephone (số điện thoại) là một nội dung vừa dễ, vừa khó. Dễ là vì đa số những gì các bạn phải nghe rất quen thuộc (0-9), nặng nề là số điện thoại thường tương đối dài cùng nếu bạn không tập phản xạ nhanh thì rất dễ bỏ lỡ một vài chữ số làm sao đó. Bởi vì vậy các bạn cần luyện tập thường xuyên thì tai mới có thể nghe chủ yếu xác. Hãy thuộc IELTS Vietop tra cứu hiểucách đọc Telephone Numbervà làm bài tập áp dụng ở phía dưới nhé.

Bạn đang xem: Luyện nghe số điện thoại trong tiếng anh

Chủ đề liên quan:Từ vựng chủ đề Tiền tệ (Money) vào IELTS


Nội dung chính


1. Phương pháp đọc số

*
Telephone Numbers in Listening

Nếu đọc 1 số

0: có vài phương pháp đọc như sau: “oh”, “zero” /ˈzɪr.oʊ/ hoặc trong 1 số không nhiều trường hợp, 0 được đọc là “nought” /nɑːt/1: one2: two3: three4: four5: five6: six7: seven8: eight9: nine

Nếu 2 số giống nhau liên tiếp, chữ “double” được sử dụng (/ˈdʌb(ə)l/ + số)

Ví dụ

44: double four9977: double nine double seven

Nếu 3 số giống nhau liên tiếp, chữ “triple”: được sử dụng (/ˈtrɪpl/ + số)

Ví dụ: 888: triple eight

Hai số 0 liền nhau sẽ được đọc làhundred/ˈhʌndrəd/

Ví dụ: He said it was only worth £10, but really you could showroom a couple of noughts to lớn that (= it is really worth £1,000)

Đối với số điện thoại gồm thêm phần mở rộng nhấn thêm thì những bạn sẽ đọc làExtensions/ɪkˈstɛnʃ(ə)n/ hoặc Ext, Ex

Ví dụ: 1-800-6574 Ex 230: one, eight hundred, six five seven four, Extensions two three zero.

Một lưu ý nhỏ để bạn bao gồm thể nhớ được một hàng số dài, đó là khi dãy số được đọc, cố gắng nhẩm theo người đọc một cách chính xác rồi từ từ ghi lại hàng số đó. Đừng vội kim cương nghe số nào ghi số đó. Vào trường hợp bạn phạn xạ chưa nhanh, chưa kịp nhận diện đó là số mấy, nếu bạn ko tự nhẩm theo người đọc, bạn sẽ bỏ lỡ mất những số trong dãy số điện thoại. Ít ra lúc bạn tự nhẩm lại, bạn còn tồn tại thông tin để dựa vào để tiếp tục ngừng dãy số điện thoại.


ĐẶT HẸN TƯ VẤN ngay - NHẬN LIỀN TAY 30% HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP


2. Bài bác tập

A. Listen to lớn the following conversations & fill in the missing information in the spaces below.

1. Operator: Can I help you?

Inquirer: Yes. Could you give me Hilton Hotel’s telephone number, please?

Operator: ……………………………………………………….

Inquirer: Thanks.

2.Operator: Can I help you?

Inquirer: Yes. Could you tell me British Rail’s telephone number, please?

Operator: ……………………………………………………….

Inquirer: Thank you very much.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Máy Tính Cộng, Trừ, Hướng Dẫn Mở Máy Tính Cộng Trừ Trên Windows

3.Inquirer: Is that……………………………………………………….?

Operator: Yes. Can I help you?

4.Inquirer: Is that……………………………………………………….?

Operator: Yes. Who vì you want lớn speak to?

Inquirer: Doctor Peter White, please.

5.Inquirer: Is that……………………………………………………….?

Operator: Yes. Who vì you wish to speak to?

B.

Name: David 1……………Email address: DIB_7791
hotmail.comMobile number: 2…………….Advert place: 3…………….

C.

Name: George O’NeilAddress: 1…………….. WestseaPostcode: 2.…………….Telephone: 3……………..