Thằng bé lặng lẽ đi vào ngõ bé dại Tuổi thơ dại đã mang các âu lo Ngày nó sinh sống kiếp lang thang Ngẩn ngơ như chim xa lũ Nghĩ bản thân tủi thân muôn vàn chị em nó ra đi khi còn tấm nhỏ Một dĩa cơm chiều nhưng lòng chưa no cuộc sống đói rách rưới bơ vơ Hỏi ai ai cho nương dựa vào Chuỗi ngày khuất tất bơ vơ Đêm tối nó ngủ một manh chiếu rách co ro Một thân côi phắn không đơn vị Thân em lá cỏ bạn quen ai gồm đâu xa Thằng tư bé tám ngày qua trên phô lê la miền bắc bộ điêu tàn yêu cầu đời nó khổ Một dĩa cơm chiều đề xuất lòng không no đôi lúc nó khóc trong mơ mẹ ơi ! con yêu mong muốn chờ khi nào cho đến bao giờ

Bạn đang xem: Hợp âm nó


Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Sản Phẩm Của Ngân Hàng Quân Đội, Sản Phẩm Dịch Vụ Của Mbbank

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.