Phong Lăng Độ Võ Lâm 1

Khác với phiên phiên bản trước, sinh hoạt phiên phiên bản điều chỉnh này trong thời hạn 2011, khi đi thuyền thừa Phong Lăng Độ, đồng đạo sẽ phải đối mặt với thêm 02 thương hiệu trùm Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Bạn đang xem: Phong lăng độ võ lâm 1

Bạn đã xem: Phong lăng độ võ lâm 1

Chỉ ra mắt vào thời hạn báo danh dịp 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00. Những thời hạn khác anh tài sẽ ra mắt bình thường. Trong thời hạn 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00: nên lệnh bài bác Thủy Tặc. Những thời gian khác: sử dụng lệnh bài xích Phong Lăng Độ. Trong thời gian đi thuyền, rất có thể tiêu diệt những Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh với Thủy Tặc Đại Đẩu Lĩnh để cảm nhận phần thưởng mang lại mình. Thêm 2 boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ xuất hiện thêm trong thời hạn đi thuyền. Hoàn thành đi thuyền qua bên kia, mỗi nhân vật đang nhận được một phần thưởng nuốm định. Bến 1: có thể PK, trang bị sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như quanh đó các phiên bản đồ chiến đấu). Lúc bị trọng thương đem đến Tây tô Thôn. Bến 2 cùng 3: cần thiết PK, vật sát, rán sát. Phần trăm phần thưởng từ quái nhân chỉ bởi 1/3 bến 1. Lúc bị trọng thương mang về Tây đánh Thôn. Với không tiêu giảm số lần đi thuyền trong ngày. NPC Ghi chú
Thuyền Phu Giáp

- Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tác dụng Phong Lăng Độ. Bến thuyền 1 hoàn toàn có thể PK, đồ gia dụng sát, rán sát. Trạng thái võ thuật như trên các bạn dạng đồ chiến đấu.
Thuyền Phu Ất/Bính

- Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

Đang kí gia nhập Bến thuyền 2 với 3. Bến 2 và 3 không thể PK, đồ dùng sát, chiên sát. Món quà từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.

*

Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

- nguồn gốc: Xuất hiện tình cờ giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện thêm trên thuyền.

- Tính chất: Rớt Bảo Rương Thủy Tặc.

Vật phẩmGhi ghú

*

Bảo Rương Thủy Tặc

- mối cung cấp gốc: boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rớt.

Xem thêm: Quên - Lời Bài Hát

- Tính chất:

rất có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán siêu thị 0 đồng. Sử dụng Chìa Khóa Như Ý nhằm mở.

*

chiếc chìa khóa Như Ý

- Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dich, ném ra, bán shop 0 đồng.

- Công dụng: Có thể mở những bảo rương phần thưởng của những tính năng.

Nguồn gốcSố lượng
Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 9 rương
Qua được bờ bên kia Phong Lăng Độ 2 rương
Vật phẩm Hạn áp dụng
Đồ Phổ Tử Mãng phân phát Quán -
Đồ Phổ Tử Mãng Kim Khải
Đồ Phổ Tử Mãng yêu thương Đái
Đồ Phổ Tử Mãng Hộ Uyển
Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên
Đồ Phổ Tử Mãng Ngọc Bội
Đồ Phổ Tử Mãng Hài
Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới
Tử Mãng Lệnh
Huyền Viên Lệnh
Mặt nạ Nguyên soái 7 ngày
Hải Long Châu
Bách Niên Trân Lộ
Vạn Niên Trân Lộ
Thiên Niên Trân Lộ
Thần Hành Phù -
3.000.000 điểm tởm nghiệm
5.000.000 điểm tởm nghiệm
8.000.000 điểm ghê nghiệm
12.000.000 điểm gớm nghiệm
15.000.000 điểm gớm nghiệm
20.000.000 điểm gớm nghiệm
Hoàng Kim Ấn cấp 1 (Cường/Nhược Hóa) 7 ngày
Hoàng Kim Ấn cấp cho 2 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn cấp cho 3 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn cung cấp 4 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn cấp cho 5 (Cường/Nhược Hóa)
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt) -

Tổng số điểm tay nghề tối đa nhận được từ việc mở Bảo Rương Thủy Tặc là 50.000.000 điểm tởm nghiệm/1 ngày.