program tinh_tong;uses crt;var n,i:integer; t:real;begin clrscr; writeln("Nhap n"); readln(n); t:=0; for i:=2 to lớn n bởi vì t:=t + 1/i; writeln("Tong la: ",t:4:2);readln;over.

Bạn đang xem: Hỏi đáp toán lớp 8

viết chương trình tính biểu thức y = X^2 +1 cho đến X^2 viết công tác in ra màn hình tính S = 1 + 2 + 3+...n (n>/ 0)0,01^2 LÀM GIÚP. MK VỚI Ạ,,,
Mấy các bạn góp mik vs mik đang đề nghị gấpViết lịch trình tính A = 1/1*3 + 1/2*4 + 1/3*5 + .... + 1/n(n + 2)

Xem thêm: Xem Phim Hoạt Hình Chiếu Rạp Mới Nhất, Phim Hoạt Hình Chiếu Rạp

39.083 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

21.777 điểm

4
*
Thu Thuỷ

20.019 điểm

5 Katie

19.825 điểm


56.139 điểm

3 Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emilimet ✔️

22.695 điểm


1
*
☆F_L_V ☆+mini ...

7.462 sao

2
*
- Kun Luv Ice

7.311 sao

3
*
nbk

4.294 sao

4
*
hoàng hà vân

2.873 sao

5
*
KOD_нᴇʀo.

2.211 sao