Nếu bạn muốn miêu tả những tính chất, đặc điểm của các sự vật, sự việc, hiện tượng thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ sử dụng đến các tính từ. Nhưng để nâng cao ngữ pháp cũng như điểm số của mình lên nhiều hơn thì mẹo ở đây là các bạn nên sử dụng các tính từ ghép. Nhưng cách sử dụng của nó bạn đã hiểu rõ chưa? áp dụng vào câu từ như thế nào mới hợp lý. 


*
*
*
bài tập ứng dụng

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho câu có nghĩa đúng

This solar panel is as long as paper. This is a _______ solar panel.This scheme is supposed to help me make money. It is a _______ scheme.That program last for three weeks. It is a _______ program.This painting is from the eighteenth century. It is a _______ painting.That news broke my hearts. This is _______ news.This medication lasts a short time. This is _______ medication.This man has a strong will. He is a _______ man.This doll was made by hand. This is a _______ doll.This albums has broken the record for most albums sold in one year. This is a _______ album.This activity consumes a lot of long time. This is a _______ activity.

Bạn đang xem: Tính từ kép trong tiếng anh

Đáp án

paper- longmoney- makingtwo- month18th- centuryheart- breakinglong- lastingstrong- willedhandmaderecord- breakingtime- consuming

Bài 2: viết lại câu đúng cấu trúc

Jimmy degree course took four years to complete.

=> It was a _____________________________

It takes ten minutes to drive from his house to work.

=> It is a _____________________________

My cat has got short legs.

=> It is a _____________________________

Only members who carry us cards are allowed inside.

Xem thêm: Phim Tình Cảm Lãng Mạn Trung Quốc Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua, Top 15 Phim Ngôn Tình Trung Quốc Hay Nhất【2021】

=> Only _____________________________

That man always looks rather happy.

=> He is a rather _____________________________

That woman dresses in a scruffy manner.

=> She is a _____________________________

The child behaves well.

=> He is a _____________________________

Jimmy and Tom planned the attack in a very clevers way.

=> It was a very _____________________________

This movie star is very conscious of her image.

=> This movie star is _____________________________

What i’s the name of that perfume that smells horrible?

=> What is the name of that ______________________?

Đáp án

4- years course

a ten -minute drive from his house to work

short -legged dog

card- carrying members are allowed inside

angry- looking man

scruffy- dressed man

well- behaved child

cleverly- planned attack

very image- conscious

horrible- smelled

Bài viết trên là toàn bộ các kiến thức tổng hợp về tính từ ghép trong tiếng Anh. Học tiếng Anh đòi hỏi bạn cần có 1 quá trình siêng năng, chăm chỉ để có thể nhớ hết những ngữ pháp và từ vựng của nó. Sau khi học xong 1 điểm ngữ pháp hoặc từ vựng nào đó, bạn hãy nhớ áp dụng và vận dụng ngay vào các bài tập, lý thuyết cũng như giao tiếp hằng ngày để nhớ lâu hơn nhé!. Mong rằng bạn sẽ tìm ra cho mình một phương pháp học khoa học và hợp lý nhé! Chúc bạn sẽ học tốt cùng quartetpress.com