Ms Word cung cấp cho người dùng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: tạo hiệu ứng 3-D, cắt ảnh, thêm đường viền, tạo các hiệu ứng ánh sáng, thay đổi độ sáng/độ tương phản… tạo chữ nghệ thuật ….

Bạn đang xem: Cách tạo thiết kế hiệu ứng văn bản trong word mới cập nhật 2021

Tạo chữ nghệ thuật (WordArt)

Các bước tạo chữ nghệ thuật

Bước 1: chọn vị trí cần chèn chữ nghệ thuật.Bước 2: chọn tab Insert > nhóm Text > chọn WordArt, Word sẽ hiển thị danh sách các mẫu chữ nghệ thuật.

*

Danh sách các mẫu chữ nghệ thuật

Bước 3: chọn mẫu chữ nghệ thuật cần tạo.Bước 4: nhập vào nội dung chữ nghệ thuật cần tạo.

*

Định dạng chữ nghệ thuật

Định dạng khung chữ, màu nền khung, kiểu đường viền khung, kiểu hiệu ứng khung: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng khung à chọn tab Format > nhóm Shape Style > chọn các chức năng định dạng tương ứng.

*

Giao diện nhóm Shape Style

Shape fill: định dạng kiểu màu nền cho khung chữ.

Shape Outline: định dạng kiểu đường viền cho khung chữ.

Shape Effects: định dạng kiểu hiệu ứng cho khung chữ.

Định dạng màu nền chữ, kiểu đường viền chữ, kiểu hiệu ứng chữ: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm WordArt Style > chọn các chức năng định dạng tương ứng.

*

Giao diện nhóm WordArt Style

Text Fill: định dạng kiểu nền cho chữ.

Text Outline: định dạng kiểu đường viền cho chữ.

Text Effects: định dạng kiểu hiệu ứng chữ.

Định dạng hướng chữ nghệ thuật, dóng hàng chữ trong khung: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm Text > chọn các chức năng định dạng tương ứng.

Xem thêm: Phim Truyện Ranh Giới Thiện Ác Tập 49, Ranh Giới Thiện Ác Full 30/30

*

Giao diện nhóm Text

Text Direction: định dạng hướng chữ nghệ thuật.

Align Text: gióng hàng cho chữ nghệ thuật trong khung.

Canh chỉnh vị trí chữ nghệ thuật, định dạng khoảng cách giữa các đối tượng: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm Arange chọn các chức năng định dạng tương ứng.

*

Giao diện nhóm Arrange

Position: canh chỉnh vị trí chữ nghệ thuật so với dòng văn bản.

Wrap Text: canh chỉnh chế độ văn bản bao quanh chữ nghệ thuật.

Bring to front: chữ nghệ thuật hiển thị phía trên đối tượng khác.

Send to back: chữ nghệ thuật ẩn phía sau các đối tượng khác.

Align: gióng hàng cho chữ nghệ thuật.

Group: nhóm các đối tượng.

Rotate: quay, lật chữ nghệ thuật.

Điều chỉnh chiều cao, chiều rộng của chữ nghệ thuật: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm Size > chỉ định giá trị cho chiều rộng và chiều cao.

*

Giao diện nhóm Size

Height: Điều chỉnh chiều cao.

Width: Điều chỉnh độ rộng.

Hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa

Ms Word 2010 cung cấp cho người dùng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: tạo hiệu ứng 3-D, cắt ảnh, thêm đường viền, tạo các hiệu ứng ánh sáng, thay đổi độ sáng/độ tương phản…

Để hiệu chỉnh hình ảnh, thực hiện như sau: chọn hình ảnh cần hiệu chỉnh, vào tab Format, sử dụng các nhóm lệnh để hiệu chỉnh: