Phương pháp khai quật độ bất bão hoà

PHƯƠNG PHÁP 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA vào

PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Độ bất bão hòa của hợp hóa học hữu cơ là đại lượng đặc thù cho độ không no của phân tử hợp chất hữu cơ.

Độ bất bão hòa hoàn toàn có thể được ký hiệu là k, a, ,… Thường cam kết hiệu là k.

Bạn đang xem: Độ bất bão hòa và ứng dụng

Giả sử một hợp chất hữu cơ tất cả công thức phân tử là CxHyOzNt thì tổng số liên kết  và vòng của phân tử được call là độ bất bão hòa của phân tử đó. Cách làm tính độ bất bão hòa :

Đối cùng với hợp hóa học CxHyOzNt, ta tất cả :

II. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ đồ vật phản ứng đốt cháy hiđrocacbon

Suy ra :

2. Sơ thứ phản ứng đốt cháy dẫn xuất cất oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

3. Sơ thứ phản ứng đốt cháy dẫn xuất đựng nitơ, oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

● bởi vậy :

Khi đốt cháy hợp hóa học hữu cơ cất C, H hoặc cất C, H, O thì :

Còn khi đốt cháy đúng theo chất cất nitơ hoặc chứa đồng thời cả oxi với nitơ thì:

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H2O, Cquartetpress.com VỚI SỐ MOL CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ trong PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON

Tên hiđrocacbon

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n+2-2k

Mối quan hệ giữa số mol H2O, CO2 với số mol hợp chất hữu cơ trong phản bội ứng đốt cháy

Ankan

k = 0

CnH2n+2

Xicloankan hoặc Anken

k = 1

CnH2n

Ankađien hoặc Ankin

k = 2

CnH2n-2

Benzen cùng Ankylbenzen

k = 4

CnH2n-6

DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n+2-2kOx

Mối quan hệ nam nữ giữa mol H2O, mol CO2 cùng mol hợp hóa học hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Ancol no, solo chức, mạch hở hoặc ete no, đối kháng chức, mạch hở

k = 0,

x = 1

CnH2n+2O

Ancol no, nhiều chức, mạch hở

k = 0,

x2

CnH2n+2Ox

Ancol không no, phân tử có 1 liên kết C=C, mạch hở, 1-1 chức

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit no, đối kháng chức, mạch hở hoặc xeton no, đơn chức, mạch hở

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit ko no, có 1 liên kết C=C solo chức, mạch hở, có 1 liên kết C=C hoặc xeton no, đối chọi chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2O

Axit no, đơn chức, mạch hở hoặc este no, solo chức, mạch hở

k = 1,

x = 2

CnH2nquartetpress.com

Axit không no, có một liên kết C=C, solo chức, mạch hở hoặc este ko no, có một liên kết C=C, solo chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2quartetpress.com

DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2k+tOxNt

Mối quan hệ giới tính giữa mol H2O, mol CO2 cùng mol hợp hóa học hữu cơ trong làm phản ứng đốt cháy

Amin no, đối kháng chức, mạch hở

k = 0,

x = 0,

t = 1

CnH2n+3N

Amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm

–COOH với 1 đội –NH­2

k = 1,

x = 2,

t = 1

CnH2n+1quartetpress.comN

Đipeptit tạo vị amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH­2

k = 2,

x = 3,

t = 2

CnH2nO3N2

Tripeptit tạo bởi vì amnino axit no, mạch hở, phân tử có một nhóm –COOH với 1 nhóm –NH­2

k = 3,

x = 4,

t = 3

CnH2n-1O4N3

Tetrapeptit tạo vày amnino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm –COOH với 1 đội –NH­2

k = 4,

x = 5,

t = 4

CnH2n-2O5N4

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng mối tương tác giữa độ bất bão hòa k cùng với số mol của hợp chất hữu cơ cùng số mol Cquartetpress.com, H2O, tạo điều kiện cho ta giải nhanh các dạng bài tập liên quan đến phản bội ứng đốt cháy hợp hóa học hữu cơ.

1. Đốt cháy hiđrocacbon

Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X tất cả hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) bao gồm công thức dễ dàng và đơn giản nhất không giống nhau, thu được 2,2 gam Cquartetpress.com cùng 0,9 gam H2O. Các chất vào X là

A. một anken với một ankin. B. hai ankađien.

C. hai anken. D. một ankan cùng một ankin.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2012)

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Nhận xét tiến công giá

Vì nhị hiđrocacbon bao gồm công thức đơn giản nhất khác biệt nên chúng thuộc các dãy đồng đẳng không giống nhau. Một số loại phương án B với C.

Theo giả thiết, lúc đốt cháy X, chiếm được

Đốt cháy anken, nhận được .

Đốt cháy ankan, nhận được .

Đốt cháy ankin, thu được .

Nên khi đốt cháy láo hợp có 1anken và 1 ankin thì (loại A).

Vậy đáp án đúng là D.

Cách 2 : dựa vào độ bất bão hòa

Vì nhì hiđrocacbon có công thức dễ dàng và đơn giản nhất khác biệt nên bọn chúng thuộc những dãy đồng đẳng không giống nhau. Loại phương án C cùng B.

Xem thêm: Giờ Mới Biết Chị Gái Ép Buộc Em Trai Làm Chuyện Ấy Khi Đang Trị Bệnh

Đặt phương pháp trung bình của hai hiđrocacbon là .

Ta có : loại A vì đối với hỗn hòa hợp anken cùng ankin thì .

Vậy tất cả hổn hợp hai chất trong X bao gồm

Ví dụ 2: lúc đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí có CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 44 gam Cquartetpress.com và 28,8 gam H2O. Giá trị của V là :

A. 8,96. B. 11,20. C. 13,44. D. 15,68.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8 phần đa là ankan.

Khi đốt cháy ankan, ta bao gồm :

Ví dụ 3: khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít tất cả hổn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10 (đktc) thu được 16,8 lít khí Cquartetpress.com (đktc) cùng x gam H2O. Cực hiếm của x là :

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8, C4H10 phần đông là ankan.

Khi đốt cháy ankan, ta tất cả : .

Vậy

Ví dụ 4: Để oxi hóa hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X đề nghị 17,92 lít quartetpress.com (đktc), thu được 11,2 lít Cquartetpress.com (đktc). CTPT của X là :