MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 106/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINHKHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ phương tiện Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; chính sách sửa đổi, bổsung một số điều của pháp luật Tổ chức cơ quan chính phủ và nguyên lý Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương năm 2019;

Căn cứ cách thức Đất đai năm 2013; Nghịđịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của chính phủ quy định bỏ ra tiếtmột số điều của lý lẽ Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quản lý, áp dụng đất trồng lúa; Nghị định số01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 01 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố nghị định quy định cụ thể thi hành công cụ Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số nghị định quy định cụ thể thi hành nguyên lý đất đai;

Căn cứ qui định Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 mon 11 năm2018 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một trong những điều của chính sách Lâm nghiệp;Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của chính phủ nước nhà về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 mon 11 năm 2018 của Chínhphủ;

Xét các Tờ trình số 3788/TTr-UBNDngày 17 tháng 6 năm 2022, số 3799/TTr-UBND ngày 17 mon 6 năm 2022, số3800/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022, số 3967/TTr-UBND ngày 29 mon 6 năm2022, số 3976/TTr-UBND ngày 29 mon 6 năm 2022 với số 3998/TTr-UBND ngày 30tháng 6 năm 2022 của Ủy ban dân chúng tỉnh; Các báo cáo thẩm tra số 139/BC-HĐNDngày 01 tháng 7 năm 2022, số 142/BC-HĐND ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022, số 143/BC- HĐND ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022 của Ban tài chính - ngân sách và ýkiến thảo luận, thống độc nhất của Đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh trên kỳ họp.

Bạn đang xem: Tải game xứ sở thần thoại mới nhất cho android 106

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôngqua danh mục các dự án, công trình xây dựng thu hồi đất để phạt triển kinh tế xã hội vìlợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng chống hộvà quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trênđịa bàn tỉnh đợt hai năm 2022 gồm:

1. Hạng mục 18 dự án, công trình xây dựng thuhồi đất theo vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 62 giải pháp Đất đai năm trước đó với tổng diệntích khu đất cần thu hồi là 54,24 ha.

(Biểusố 01 kèm theo)

2. Hạng mục 28 dự án, công trình cónhu mong chuyển mục đích sử dụng đất theo vẻ ngoài tại Điều 58 mức sử dụng Đất đai năm2013 cùng với tổng diện tích s đất phải chuyển mục tiêu là 85,62ha, trong số đó diện tíchđất lúa là 43,3 ha, diện tích s đất rừng phòng hộ là 42,32 ha.

(Biểusố 02 kèm theo)

3. Hạng mục 11 dự án, công trìnhquyết định nhà trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quyđịnh trên khoản 3 Điều đôi mươi Luật Lâm nghiệp năm 2017 cùng với tổng diện tích s 55,61 ha,trong đó tất cả 14,1 ha đất rừng phòng hộ cùng 41,51 ha đấtrừng sản xuất.

(Biểusố 03 kèm theo)

1. Điều chỉnh tên, diện tích s thu hồiđất, nhiều loại đất thu hồi đối với 09 dự án, dự án công trình trên địa bàn các huyện, thịxã, thành phố: Bình Liêu, Quảng Yên, cha Chẽ với Uông Bí.

(Biểusố 04 kèm theo)

2. Điều chỉnh tên, diện tích s chuyểnmục đích sử dụng đất so với 04 dự án, công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thànhphố: Hải Hà, Uông Bí.

(Biểusố 05 kèm theo)

Điều 3. Hộiđồng dân chúng tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện tại Nghị quyết, đồng thời:

a) chịu đựng trách nhiệm trọn vẹn trướcHội đồng quần chúng tỉnh và luật pháp về tính pháp lý, tính đầy đủ, bao gồm xác,hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, kết quả report thẩm định của các cơ quanchức năng và những nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh (nhất là tin tức vềnguồn gốc đất, nguồn gốc hình thành rừng (rừng trường đoản cú nhiên, rừng trồng), nhiều loại rừng(rừng phòng hộ, rừng sệt dụng, rừng sản xuất), vị trí, diện tích, oắt con giớirừng, thực trạng rừng... đảm bảo sự thống nhất giữa hồ nước sơ và thực địa, phù hợpvới chỉ tiêu đất, khu đất rừng đã có cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

b) chỉ đạo rà soát, bổ sung cập nhật danh mụcdự án, công trình vào quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất, quy hoạch lâm nghiệp bảođảm sự thống nhất, phù hợp với quy định; lãnh đạo chủ đầu tư thực hiện tại nghiêmnghĩa vụ trồng rừng sửa chữa thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng thanh lịch mục đíchkhác theo như đúng quy định của pháp luật.

Việc quyết định được cho phép thu hồi đất,chuyển mục tiêu sử dụng rừng, áp dụng đất chỉ được tổ chức thực hiện sau khoản thời gian đãđáp ứng tương đối đầy đủ các đk và cập nhật đầy đủ hồ sơ, thủ tục, triển khai đúngcác các bước (nhất là các thủ tục liên quan đến đất quốc chống an ninh, đấtrừng chống hộ, rừng đặc dụng v.v...) đảm bảo theo những quy định của pháp luật,phù hợp với chỉ tiêu thu hồi đất cùng chuyển mục đích sử dụng đất đã làm được phêduyệt và bảo đảm tiến độ áp dụng đất tiến hành dự án.

c) theo dõi và quan sát chặt chẽ, hay xuyên,liên tục, kịp lúc thanh tra, khám nghiệm phát hiện nay và cách xử lý nghiêm trách nhiệmcác trường hòa hợp để xẩy ra vi phạm pháp luật đất đai, lâm nghiệp; bảo đảm mụctiêu áp dụng đất, rừng máu kiệm, công dụng không có tác dụng thấtthoát tài sản, chi phí nhà nước; không để xảy ra thamnhũng tiêu cực, tiêu tốn lãng phí và tạo khiếu khiếu nại mất đơn độc tự làng hội. Tiến hành chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình trạng thựchiện quyết nghị theo quy định.

2. Hay trực, những ban, các tổ vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đo lường và thống kê việc tiến hành Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Khóa XIV, Kỳ họp đồ vật 9 trải qua ngày 09 tháng 7 năm 2022 và bao gồm hiệu lựctừ ngày thông qua./.

khu vực nhận: - ubtv Quốc hội, chính phủ (b/c); - Ban CTĐB của ubtv Quốc hội; - các bộ: TN&MT, NN&PTNT; - TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn đbqh tỉnh; - Đại biểu HĐND thức giấc khóa XIV; - các ban tạo Đảng với VP thức giấc ủy; - những sở, ban, ngành nằm trong tỉnh; - TT HĐND, UBND những huyện, TX, TP; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Trung tâm truyền thông media tỉnh; - Lưu: VT, NS2.

CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Ký

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC CÔNGTRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỢT II NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH(Kèm theo quyết nghị số 106/NQ-HĐNDngày 09 mon 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án (xã, phường, thị trấn)

Diện tích triển khai dự án (ha)

Diện tích cần thu hồi (ha)

Trong đó

Căn cứ pháp lý thực hiện dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa LUA

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

Các loại đất NN còn lại

Đất phi nông nghiệp & trồng trọt và đất không sử dụng

I

ĐẦM HÀ: 03 dự án, công trình

4.31

4.31

1.83

0.79

1.27

0.42

1

Hạ tầng khu vực tái định cư và cải cách và phát triển quỹ đất thị xã Đầm Hà, thị trấn Đầm Hà

Thị trấn Đầm Hà

3.39

3.39

1.23

0.79

0.97

0.40

2

Mở rộng lớn trường mần nin thiếu nhi xã Đầm Hà

Xã Đầm Hà

0.40

0.40

0.40

3

Trường mầm non xã Quảng Lâm

Xã Quảng Lâm

0.52

0.52

0.20

0.30

0.02

II

HẢI HÀ 05 dự án, công trình

4.44

4.25

1.60

0.18

1.68

0.79

1

Nâng cung cấp Trường mần nin thiếu nhi xã Quảng sơn (Điểm ngôi trường Tài Chi)

xã Quảng Sơn

0.18

0.18

0.18

2

Nâng cung cấp Trường tiểu học tập (Điểm trường Lý Quáng) - làng mạc Quảng Sơn

Xã Quảng Sơn

0.1

0.1

0.07

0.03

3

Nâng cung cấp trường mầm non Quảng tô (Điểm trường Lý Quáng)

xã Quảng Sơn

0.14

0.14

0.01

0.03

0.10

4

Nâng cấp cho trưởng tiểu học tập xã Quảng Đức (Điểm trường Pạc Này)

xã Quảng Đức

0.27

0.27

0.19

0.02

0.06

5

Trường trung học đại lý Hải Hà

Thị trấn Quảng Hà

3.75

3.56

1.33

1.63

0.60

III

BÌNH LIÊU: 1 Công trình, dự án

1.35

135

0.37

0.46

0.52

1

Điểm dừng chân, bến xe khách thị trấn Bình Liêu

Xã Vô Ngại

1.35

1.35

0.37

0.46

0.52

IV

VÂN ĐỒN: 1 Công trình, dự án

8.22

3.00

1.02

1.72

0.26

1

Dự án: Chỉnh trang khu người dân tại khu vực 5 thị trấn Cái Rồng và thôn 15, buôn bản Hạ Long, huyện Vân Đồn

TT loại Rồng, làng Hạ Long

8.22

3.00

1.02

1.72

0.26

V

CẨM PHẢ: 02 dự án, công trình

42.88

35.18

1.68

27.00

6.50

1

Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng sảnh phơi bùn và hành lang cây xanh xí nghiệp sản xuất nước Diễn Vọng trên phường quang đãng Hanh

Quang Hanh

4.58

1.68

1.68

2

Dự án Cảng số 01 thuộc nhiều cảng Mông Dương - Khe Dây tại phường Mông Dương

Mông Dương

38.30

33.50

27.00

6.50

VI

HẠ LONG 02 dự án, công trình

0.92

1.36

0.13

0.16

0.67

0.40

1

Đường dây 110kv Hoành tình nhân - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh

Phường Việt Hưng, Hà Khẩu, Hùng Thắng

0.92

0.75

0.13

0.11

0.27

0.24

2

Dự án thành lập Trụ sở Cục cai quản thị trường tỉnh giấc Quảng Ninh

Hà Khẩu

0.61

0.61

0.05

0.40

VII

QUẢNG YÊN: 04 dự án, công trình

6.18

4.79

1.93

0.63

2.23

1

Khu tái định cư tại thành phố Chùa Bằng, khu phố 8, phường Quảng Yên

phường Quảng Yên

1.79

1.79

1.12

0.02

0.65

2

Trường thpt Bạch Đằng tại phường Quảng lặng (điều chỉnh quy hoạch)

phường Quảng Yên

2.89

1.5

0.35

0.57

0.58

3

Đường nội đồng ship hàng sản xuất xóm Cẩm Liên, xóm Cẩm La

xã Cẩm La

0.4

0.4

0.36

0.04

(1) bản đồ mặt bằng sử dụng đất phần trăm 1/500 đang được ubnd thị xóm phê duyệt;

4

Nạo vét, kè kênh tiêu nước thải từ con đường 338 đi cống Miếu, phường yên Giang

phường lặng Giang

1.10

1.10

0.1

0.04

0.96

(1) mặt phẳng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 vẫn được ủy ban nhân dân thị xóm phê duyệt;

Tổng số 18 công trình, dự án.

Xem thêm: Lý Băng Băng Phim Và Chương Trình Truyền Hình, 10 Bộ Phim Hay Nhất Của Đại Hoa Đán Lý Băng Băng

68.30

54.24

6.88

2.81

33.43

11.12

Biểusố 02

DANH MỤC CÁC CÔNGTRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐỢT 2 NĂM 2022(Kèm theo quyết nghị số 106/NQ-HĐNDngày 09 mon 7 năm 2022 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm triển khai dự án (xã, phường)

Diện tích tiến hành dự án (ha)

Diện tích cần chuyển mục đích (ha)

Diện tích chuyển mục tiêu sử dụng từ những loại khu đất (ha)

n cứ pháp lý triển khai dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tổng khu đất trồng lúa (LUA)

Đất chăm trồng lúa (LUC)

Đất trồng lúa khác (LUK)

I

Huyện cô tô (02 công trình, dự án)

13.16

4.64

0.76

0.62

0.14

3.88

1

Công trình quốc phòng tại đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô

Xã Thanh Lân

6.00

2.42

2.42

2

Đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây Đảo cô tô lớn, đoạn phái nam Đồng - phái nam Hà

Xã Đồng Tiến

7.16

2.22

0.76

0.62

0.14

1.46

II

Huyện Vân Đồn (04 công trình, dự án)

62.92

21.05

5.00

5.00

16.05

1

Dự án xí nghiệp sản xuất nội thất thời thượng (thuộc khu F - Chu sản xuất công nghiệp, logistics phía Nam khu vực sân bay, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh giấc Quảng Ninh)

xã Đoàn Kết

34.52

5.55

2.87

2.87

2.68

2

Dự án: Chỉnh trang khu người dân tại khu vực 5 thị xã Cái Rồng và thôn 15, thôn Hạ Long, thị xã Vân Đồn

TT mẫu Rồng, buôn bản Hạ Long

8.22

1.02

1.02

1.02

3

Trường thiếu nhi Quan Lạn, làng Quan Lạn

xã quan Lạn

1.15

1.11

1.11

1.11

4

Quy hoạch xây dựng xác suất 1/500 Khu du ngoạn sinh thái, nghỉ dưỡng thời thượng Phượng Hoàng I tại đảo Phượng Hoàng, buôn bản Ngọc Vừng, thị trấn Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

xã Ngọc Vừng

19.03

13.37

13.37

III

Huyện Bình Liêu (07 công trình, dự án)

138.10

31.22

8.83

6.87

1.96

22.39

1

Đường ra biên cương tuyến Nà làng - Khe cùng đến khu vực Mốc 1301, thị xã Bình Liêu, thị xã Bình Liêu

Thị trấn Bình Liêu

33.08

5.55

5.55

2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tràn vượt bầy đàn trên địa phận huyện Bình Liêu (Giai đoạn 1)

Huyện Bình Liêu

6.00

0.74

0.74

0.74

2.1

Cống vỏ hộp Khe Và

thị trấn Bình Liêu

0.75

0.25

0.25

0.25

2.2

Cống vỏ hộp Pắc Liềng

thị trấn Bình Liêu

0.90

0.02

0.02

0.02

2.3

Cống hộp phiên bản Chuồng

xã Lục Hồn

1.20

0.03

0.03

0.03

2.4

Cống vỏ hộp Ngàn quà Dưới

xã Đồng Tâm

0.75

0.18

0.18

0.18

2.5

Cống hộp Loòng Vài

xã Hoành Mô

0.75

0.07

0.07

0.07

2.6

Cống vỏ hộp Khe Tiền

xã Đồng Văn

0.75

0.05

0.05

0.05

2.7

Cống vỏ hộp Mó Túc

xã Húc Động

0.90

0.14

0.14

0.14

3

Cải tạo, upgrade đường liên xóm Húc Động - Đồng Văn; Cao bố Lanh liên kết đến Quốc lộ 18C, thị trấn Bình Liêu, thức giấc Quảng Ninh

Xã Húc Động, xóm Hoành Mô, xã Đồng Văn

90.00

20.24

3.40

3.40

16.84

3.1

Tuyến con đường liên buôn bản Húc Động - Đồng Văn

xã Húc Động, xóm Hoành Mô, làng mạc Đồng Văn

46.00

6.25

1.2

1.2

5.05

3.2

Tuyến mặt đường Cao bố Lanh liên kết đến Quốc lộ 18C

Xã Đồng Văn

44.00

13.99

2.2

2.2

11.79

4

Trường thpt Bình Liêu, thị trấn Bình Liêu

Thị trấn Bình Liêu

3.37

1.86

1.86

1.86

Thông qua nhu cầu bổ sung diện tích chuyển mục tiêu đất lúa 1,86ha bởi phê phê duyệt lại quy hướng và nhu cầu đất không ngừng mở rộng trường đảm bảo các tiêu chí xong nông xã mới

5

Chỉnh trang đô thị, vườn hoa hoa cỏ trên địa phận huyện Bình Liêu: vườn hoa, cây cỏ Ngã ba Tình Húc

Thị trấn Bình Liêu

0.60

0.1

0.1

0.1

6

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Lục Hồn

Xã Lục Hồn

3.70

2.36

2.36

2.36

(5) Đã gồm trong KHSD khu đất 2022 của thị xã Bình Liêu.

7

Điểm giới hạn chân, bến xe khách thị xã Bình Liêu

Xã Vô Ngại

1.35

0.37

0.37

0.37

UBND tỉnh chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng khu đất khi dự án đã bảo đảm thành phần làm hồ sơ theo quy định

IV

Huyện Hải Hà (04 công trình, dự án)

20.40

11.63

11.63

11.61

0.02

1

Thảm nhựa, lát vỉa hè đoạn đường từ Toà án huyện đến đường trục số 1 và GPMB quần thể hạ tầng LK8 đến LK15 trực thuộc quy hoạch cụ thể xây dựng xác suất 1/500 Khu nhà tại công nhân với khu đô thị bổ trợ triển khai chi tiêu xây dựng KCN Texhong Hải Hà, quy trình tiến độ 1, thị trấn Hải Hà

xã Quảng Trung cũ (Nay thuộc thị xã Quảng Hà)

8.01

3.22

3.22

3.22

2

Xây dựng đường đường liên kết đường trục hàng đầu với đường trục 2 và GPMB hạ tầng LK6 đến LK25, LK32-33, TM2 thuộc quy hoạch cụ thể xây dựng xác suất 1/500 Khu nhà ở công nhân với khu đô thị suport triển khai đầu tư xây dựng KCN Texhong Hải Hà, tiến độ 1, thị trấn Hải Hà

xã Quảng Trung cũ (Nay thuộc thị xã Quảng Hà)

12.01

8.39

8.39

8.39

3

Trụ sở công an mẫu Chiên thuộc công an thị xã Hải Hà

xã cái Chiên

0.186

0.006

0.006

0.006

4

Trụ sở công an thôn Quảng Chính, nằm trong Công an thị trấn Hải Hà

xã Quảng Chính

0.189

0.017

0.017

0.017

V

Thị buôn bản Quảng yên ổn (11 công trình, dự án)

37.36

17.08

17.08

17.08

1

Trạm biến hóa áp 110KV và đường dây đấu nối tại buôn bản Tiền Phong

xã tiền Phong

7.52

6.86

6.86

6.86

UBND tỉnh giấc chỉ quyết định chuyển mục tiêu sử dụng đất khi dự án công trình đã bảo đảm thành phần làm hồ sơ theo quy định

2

Khu tái định cư tại phường yên ổn Hải

phường yên ổn Hải

8.20

2.56

2.56

2.56

3

Đường quần thể hành chính mới thị xóm Quảng Yên, trên phường Quảng Yên

phường Quảng Yên

1.41

1.17

1.17

1.17

4

Dự án Cải tạo, upgrade tuyến đường Cộng Đồng đi trung vai trung phong xã Hiệp Hoà

xã Hiệp Hòa, phường Quảng Yên

1.99

0.02

0.02

0.02

5

Nhà văn hóa truyền thống khu phố 6 phường Phong Hải

xã Phong Hải

0.1

0.02

0.02

0.02

6

Khu tái định cư trên phường Minh Thành

phường Minh Thành

8.56

4.28

4.28

4.28

7

Khu tái định cư tại khu phố Chùa Bằng, khu phố 8, phường Quảng Yên

phường Quảng Yên

1.79

1.12

1.12

1.12

UBND tỉnh giấc chỉ quyết định chuyển mục tiêu sử dụng đất khi dự án đã được cập nhật, bổ sung cập nhật trong Quy hoạch thực hiện đất thời kỳ 2021-2030 cùng Kế hoạch áp dụng đất thị buôn bản Quảng im năm 2022 theo quy định

8

Trường thpt Bạch Đằng trên phường Quảng yên ổn (Quy hoạch điều chỉnh)

phường Quảng Yên

2.89

0.35

0.35

0.35

UBND thức giấc chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng khu đất khi dự án đã được cập nhật, bổ sung trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 với Kế hoạch sử dụng đất thị làng Quảng yên năm 2022 theo quy định

9

Đường nội đồng giao hàng sản xuất làng mạc Cẩm Liên, xã Cẩm La

xã Cẩm La

0.4

0.36

0.36

0.36

(1) mặt phẳng sử dụng đất phần trăm 1/500 đang được ubnd thị thôn Quảng yên ổn phê duyệt;

UBND tỉnh giấc chỉ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án công trình đã được cập nhật, bổ sung cập nhật trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 với kế hoạch sử dụng đất thị xóm Quảng im năm 2022 theo quy định

10

Nạo vét, kè kênh tiêu thoát nước từ mặt đường 338 đi cống Miếu, phường im Giang

phường yên Giang

1.1

0.10

0.1

0.1

(1) mặt bằng sử dụng đất xác suất 1/500 đã được ủy ban nhân dân thị làng Quảng im phê duyệt;

UBND thức giấc chỉ ra quyết định chuyển mục tiêu sử dụng đất khi dự án công trình đã được cập nhật, bổ sung trong Quy hoạch áp dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch thực hiện đất thị làng Quảng yên ổn năm 2022 theo quy định

11

Khu tái định cư trên phường Hà An, thị xã Quảng Yên

phường Hà An

3.4

0.24

0.24

0.24

Tổng cộng: 28 công trình, dự án

271.94

85.62

43.30

36.18

7.12

42.32

Biểusố 03

DANHMỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANGMỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH, ĐỢT 2 NĂM 2022(Kèm theo quyết nghị số 106/NQ-HĐNDngày 09 mon 7 năm 2022 của Hội đồng quần chúng tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên Dự án, Công trình

Địa điểm tiến hành (xã, phường, thị trấn)

Diện tích quy hoạch dự án công trình (ha)

Diện tích rừng quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục đích khác (ha)

Thành phần hồ dự án

Ghi chú

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ

Rừng trường đoản cú nhiên

Rừng trồng

Rừng từ bỏ nhiên

Rừng

trồng

I

Thành phố Hạ Long (01 dự án, công trình)

73.24

0

1.79

0

0

1

1

Dự án Khu thành phố ngành Than tại phường Hà Khánh, tp Hạ Long

phường Hà Khánh, tp Hạ Long

73.24

1.79

0

(1) Văn phiên bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bạn dạng số 74/TT-BQLDAQN của bạn CP ĐTPT nhà và hạ tầng -TKCV về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đối với Dự án Khu city ngành Than trên phường Hà Khánh, tp Hạ Long;

(4) report thuyết minh, bản đồ thực trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000) tác dụng điều tra rừng khoanh vùng đề nghị đưa ra quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

UBND tỉnh giấc chỉ đưa ra quyết định chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục đích khác khi dự án đã được cập nhật, bổ sung cập nhật trong kế hoạch sử dụng đất tp Hạ Long năm 2022

II

Huyện Bình Liêu (01 dự án, công trình)

5.29

0.00

5.29

0.00

0.00

2

1

Dự án Đường hầm phân đội cỗ binh số 3/Cụm điểm tựa số 3/Bình Liêu/Quảng Ninh

xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu

5.29

5.29

(4) report thuyết minh, phiên bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000) tác dụng điều tra rừng quanh vùng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

III

Huyện Đầm Hà (01 dự án, công trình)

0.88

0.00

0.50

0.00

0.00

3

1

Dự án DZ cùng TBA 110kv Đầm Hà, thức giấc Quảng Ninh

Xã Quảng Tân, thị trấn Đầm Hà

0.88

0.5

- báo cáo thuyết minh, phiên bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ 1/2000) hiệu quả điều tra rừng khoanh vùng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng.

IV

Huyện Hải Hà (02 dự án, công trình)

4.84

0.00

2.23

0.00

0.00

4

1

Dự án Khu chế tao đá Cao Lanh- pyrophilit Tấn Mài làng mạc Quảng Đức, huyện Hải Hà, thức giấc Quảng Ninh

xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

1.19

0.47

(4) report thuyết minh, bạn dạng đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ phiên bản đồ 1/2.000), tác dụng điều tra rừng quanh vùng đề nghị ra quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

UBND tỉnh chỉ ra quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục tiêu khác khi dự án công trình được kiểm soát và điều chỉnh ra khỏi quy hoạch khu đất quốc phòng với kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động xây dựng công trình xây dựng trên đất (nếu đủ điều kiện)

5

2

Dự án khai thác bổ sung Kaolin- pyrophilit thân quặng IV tại làng Quảng Đức, thị xã Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Xã Quảng Đức, thị xã Hải Hà

3.65

1.76

(4) báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ phiên bản đồ 1/2.000), công dụng điều tra rừng khoanh vùng đề nghị ra quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

V

Thành phố Móng loại (03 dự án, công trình)

10.07

0.00

0.00

0.00

7.63

6

1

Dự án Xây new trụ sở Công an xóm Bắc Sơn, thôn Bắc Sơn, thành phố Móng Cái

xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái

0.17

0.024

(4) report thuyết minh, phiên bản đồ thực trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), công dụng điều tra rừng khoanh vùng đề nghị đưa ra quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng.

7

2

Chốt hành động dân quân sở tại biên giới đất liền xã Hải Sơn, tp Móng Cái

xã Hải Sơn, tp Móng Cái

3.00

3.00

(4) báo cáo thuyết minh, bạn dạng đồ thực trạng rừng (tỷ lệ bạn dạng đồ 1/2.000), công dụng điều tra rừng khu vực đề nghị ra quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng.

8

3

Dự án chế tạo kè bảo vệ khu vực cột mốc 1348(2)+150m đến mốc 1348(2)+950m và khu vực cột mốc 1352(2)+200m mang đến mốc 1352(2)+700m thành phố Móng Cái, thức giấc Quảng Ninh

xã Bắc Sơn, thôn Hải Sơn, thành phố Móng Cái

6.90

4.61

(4) report thuyết minh, phiên bản đồ thực trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), tác dụng điều tra rừng khoanh vùng đề nghị đưa ra quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng.

VI

Huyện cô tô (02 dự án, công trình)

20.11

0.00

0.00

0.00

6.47

9

1

Dự án nâng cấp, cải tạo đường hầm phân đội cỗ binh đảo Thanh Lân

xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

6.00

2.42

(3) Tài liệu đánh giá tác đụng môi trường: report đánh giá chỉ tác động môi trường thiên nhiên của dự án Nâng cấp, tôn tạo đường hầm phân đội bộ binh đảo Thanh Lân.

(4) report thuyết minh, phiên bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ phiên bản đồ 1/2.000), hiệu quả điều tra rừng quanh vùng đề nghị đưa ra quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng.

10

2

Dự án Nâng cấp, mở rộng hồ chứa C22 huyện Cô Tô

xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô

14.11

4.05

(4) báo cáo thuyết minh, bạn dạng đồ thực trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị ra quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

VII

Huyện cha Chẽ (01 dự án, công trình)

196.46

0.00

31.70

0.00

0.00

11

1

Khu chăn nuôi gia súc gia cố gắng tập trung technology cao và xí nghiệp sản xuất sản xuất thức ăn gia súc, gia cố tại xóm Đồn Đạc, huyện bố Chẽ

xã Đồn Đạc, huyện ba Chẽ

196.46

31.7

0

(3) Tài liệu reviews tác hễ môi trường: Thuyết minh report đánh giá tác động môi trường thiên nhiên sơ bộ.

(4) report thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), công dụng điều tra rừng quanh vùng đề nghị ra quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng.

Tổng số: 11 Dự án, công trình

310.89

0.00

41.51

0.00

14.10

Biểusố 04

DANHMỤC CÁC DỰ ÁN; CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TÊN, DIỆN TÍCH DỰ ÁN, DIỆN TÍCH CÁC LOẠIĐẤT THU HỒI ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA(Kèm theo nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09 mon 7năm 2022 của Hội đồng dân chúng tỉnh Quảng Ninh)

Bài viết liên quan

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án (xã, phường, thị trấn)

Diện tích thực hiện dự án (ha)

Diện tích cần tịch thu (ha)

Trong đó

Căn cứ pháp lý tiến hành dự án

Lý vì điều chỉnh

Đt trồng lúa (LUA)

Đất rừng chống hộ

Đất rừng quánh dụng

Đất rừng sn xuất

Các một số loại đất NN còn li

Đất phi nông nghiệp và đất không sử dụng

I

HUYỆN BÌNH LIÊU: 03 công trình, dự án

Đường ra biên giới tuyến Nà buôn bản - Khe và đến quanh vùng Mốc 1301, thị xã Bình Liêu, thị trấn Bình Liêu

Thị trấn, huyện Bình Liêu

34,58

34.58

0.88

33.56

0.14

Diện tích dự án, diện tích những loại đất thu hi được kiểm soát và điều chỉnh lại như sau

Đường ra biên cương tuyến Nà xóm - Khe cùng đến khu vực Mốc 1301, thị trấn Bình Liêu, thị xã Bình Liêu

Thị trấn, thị xã Bình Liêu

33.08

33.08

0.88

5.55

25.39

1.12

0.14

Do hướng con đường dài, diện tích tiến hành dự án mập nên thời khắc năm 2016 (trình trải qua NQ44) chưa khảo sát hết diện tích những loại khu đất lấy vào, dẫn mang đến chỉ thể hiện diện tích s lúa, chưa thể hiện diện tích s rừng. Và bao gồm sự nhầm lẫn trong việc xác định diện tích khu đất lấy vào giữa diện tích đất rừng tiếp tế và các loại đất nông nghiệp & trồng trọt còn lại. ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo kiểm điểm, hiểu rõ trách nhiệm của những cơ quan và địa phương vào việc xác định không đúng chuẩn loại đất thu hồi.

2

Trường thpt Bình Liêu, thị trấn Bình Liêu

Thị trấn Bình Liêu

2.08

2.08

1.81

0.25

0.01

Diện tích dự án, diện tích những loại đất tịch thu được điều chỉnh lại như sau

Trường thpt Bình Liêu, huyện Bình Liêu

Thị trấn Bình Liêu

3.37

3.37

1.86

1.17

0.34

3

Diện tích các loại đất thu hồi đã được Hội đồng quần chúng. # tỉnh trải qua tại quyết nghị số 86/NQ-HĐND ngày 31/3/2022

Cải tạo, nâng cấp đường liên buôn bản Húc Động - Đồng Văn; Cao bố Lanh kết nối đến Quốc lộ 18C, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Xã Húc Động, thôn Hoành Mô, thôn Đồng Văn

90.00

90.00

3.40

10.6

0.0

34.9

14.39

26.70

Diện tích những loại đất tịch thu được kiểm soát và điều chỉnh lại như sau

Cải tạo, upgrade đường liên làng Húc Động - Đồng Văn; Cao cha Lanh kết nối đến Quốc lộ 18C, thị trấn Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Xã Húc Động, xã Hoành Mô, làng Đồng Văn

90.00

90.00

3.40

16.84

0.00

16.86

14.39

38.51

Cập nhật theo thực trạng sử dụng khu đất của dự án.

a. Tuyến đường liên làng Húc Động - Đồng Văn

Xã Húc Động, buôn bản Hoành Mô, làng mạc Đồng Văn

46.00

46.00

1.20

5.05

0.00

3.37

5.29

31.09

a.1. Tuyến phố liên buôn bản Húc Động - Đồng Văn

Xã Húc Động

14.18

14.18

0.72

1.26

1.349

1.59

13.99

a.2. Tuyến đường liên thôn Húc Động - Đồng Văn

xã Hoành Mô

9.88

9.88

1.52

0.337

1.32

4.66

a.3. Tuyến đường liên xã Húc Động - Đồng Văn

Xã Đồng Văn

21.94

21.94

0.48

2.27

1.686

2.38

12.43

b. Tuyến phố Cao bố Lanh liên kết đến Quốc lộ 18C

Xã Đồng Văn

44

44

2.2

11.79

13.49

9.1

7.42

II

THỊ XÃ QUẢNG YÊN: 02 công trình, dự án

1

Khu cư dân số 16 tại quần thể Thống duy nhất 2,

Tân An

0.49

0.49

0.11

0.38

Diện tích dự án, diện tích các loại đất thu hồi được điều chỉnh lại như sau

Khu cư dân số 16 tại khu Thống tốt nhất 2,

Tân An

0.50

0.50

0.50

Do điều chỉnh quy hoạch chi tiết

2

Khu tái định cư trên phường lặng Hải

Yên Hải

8.2

8.2

4.16

2.93

1.11

Diện tích những loại đt thu hồi được điều chnh lại như sau

Khu tái định cư trên phường yên Hải

Yên Hải

8.2

8.2

6.68

0.67

0.85

Điều chỉnh do khẳng định lại thực trạng sử dụng đất

III

HUYỆN ba CHẼ: 01 công trình, dự án

1

Mở rộng Trường PTDT Nội trú huyện

Thị trấn tía Chẽ

0.05

0.05

0.05

Diện tích dự án, diện tích các loại đất thu hi được kiểm soát và điều chỉnh lại như sau

Mở rộng Trường PTDT Nội trú huyện

Thị trấn ba Chẽ

2.00

0.34

0.31

0.03

Do sơ sẩy trong khâu chỉnh sửa hồ sơ của cơ quan khuyến cáo trình và update theo điều chỉnh quy hoạch dự án, hiện trạng các một số loại đất chỉ chiếm dụng

IV

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ: 02 công trình, dự án

1

Khu dân cư, tái định cư khu túng Thượng, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Phường Phương Đông

1.26

1.26

0.17

0.93

0.16

Diện tích dự án, diện tích những loại đất thu hồi điều chỉnh lại như sau

Khu dân cư, tái định cư khu túng thiếu Thượng, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Phường Phương Đông

0.47

0.47

0.16

0.23

0.08

Điều chỉnh vày phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh giảm quy mô quy hoạch

Mở rộng, tôn tạo và nâng cấp trường cao đẳng Công nghiệp cùng Xây dựng bộ Công Thương tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Phường Phương Đông

12.41

0.96

0.5

0.34

0.12

2

Tên dự án và ăn mặc tích những loại đất thu hồi được kiểm soát và điều chỉnh li như sau:

Trụ sở bao gồm Trường cao đẳng Công nghiệp và phát hành tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh giấc Quảng Ninh

Phường Phương Đông

12.41

0.96

0.16

0.68

0.12

V

THÀNH PHỐ HẠ LONG: 01 công trình, dự án

1

Dự án khu đô thị sinh thái xanh và biệt thự nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng hồ An Biên

xã Lê Lợi, phường Hoành Bồ

145.87

145.86

3.85

98.16

11.87

31.98

Diện tích thu hồi, diện tích các loại đt thu hi được kiểm soát và điều chỉnh lại như sau

Dự án quần thể đô thị sinh thái xanh và biệt thự nghỉ dưỡng nghỉ chăm sóc hồ An Biên

xã Lê Lợi, phường Hoành Bồ

145.87

134.36

3.85