Tải với tốc độ nhanh cùng ổn địnhTích hợp chức năng tải tiếp (Resume) lúc bị mất kết nối mạng thân chừng

Nhược điểm:

Không cung ứng trên winXP

Tên tập tinKích thước tập tinKích thước gameTải về liên kết
quartetpress.comChanKinh2-Installer.exe908 KB22 GB

*


Bản đầy đủ

Tên tập tinKích thước tập tinKích thước gameTải về liên kết
quartetpress.comChanKinh2-Full.rar21 GB22 GB

*


Tải phiên bản cập nhậtHTTPTên tập tin form size tập tin cài về liên kết Phiên phiên bản hiện hành
Patch 217-2184,8MBHTTP liên kết0.0.1.217-0.0.1.218
Patch 216-217374,4KBHTTP liên kết0.0.1.216-0.0.1.217
Patch 215-21666,3MBHTTP liên kết0.0.1.215-0.0.1.216
Patch 214-215274,6MBHTTP liên kết0.0.1.214-0.0.1.215
Patch 213-214339,8MBHTTP liên kết0.0.1.213-0.0.1.214
Patch 212-213587,4MBHTTP liên kết0.0.1.212-0.0.1.213
Patch 211-212531,9MBHTTP liên kết0.0.1.211-0.0.1.212
Patch 210-211257,7MBHTTP liên kết0.0.1.210-0.0.1.211
Patch 209-210207,74MBHTTP liên kết0.0.1.209-0.0.1.210
Patch 208-20912KBHTTP liên kết0.0.1.208-0.0.1.209
Patch 207-20812KBHTTP liên kết0.0.1.207-0.0.1.208
Patch 206-2071,05MBHTTP liên kết0.0.1.206-0.0.1.207
Patch 205-20616KBHTTP liên kết0.0.1.205-0.0.1.206
Patch 204-205867KBHTTP liên kết0.0.1.204-0.0.1.205
Patch 203-2041.84MBHTTP liên kết0.0.1.203-0.0.1.204
Patch 202-2034.17MBHTTP liên kết0.0.1.202-0.0.1.203
Patch 201-2021.5MBHTTP liên kết0.0.1.201-0.0.1.202
Patch 200-2013.9MBHTTP liên kết0.0.1.200-0.0.1.201
Patch 199-2004.1MBHTTP liên kết0.0.1.199-0.0.1.200
Patch 198-1991.82MBHTTP liên kết0.0.1.198-0.0.1.199
Patch 197-1984.21MBHTTP liên kết0.0.1.197-0.0.1.198
Patch 196-197429KBHTTP liên kết0.0.1.196-0.0.1.197

Điều khoản sử dụng Bảo mật thông tin tài khoản Hướng dẫn thiết lập & gỡ bỏ giao dịch thanh toán