Tích phân từng phần (tptp) với phương pháp đổi trở thành số là hai trong các phương pháp tính tích phân. TPTP được áp dụng khi biểu thức dưới dấu vết phân chứa 2 một số loại hàm số khác biệt trong 4 loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có khi phương thức này được dùng trong những bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề cực nhọc như họ tưởng cần không nào. Hãy cố kỉnh chắc “thần chú” và bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.