Danh ngôn mới

Một trong số những lý bởi vì chính khiến cho nhiều bạn không có được điều người ta có nhu cầu là bởi họ lừng chừng chắc chắn mình thích gì, hoặc bởi vì họ biến hóa mong muốn gần như là mỗi ngày. Hãy biết bạn muốn gì và tiếp tục mong mong điều đó. Các bạn sẽ có được nó trường hợp bạn kết hợp khao khát với niềm tin. Sức mạnh của khát vọng khi kết phù hợp với niềm tin sẽ trở nên bất khả chiến bại.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về niềm tin

Christian D. Larson


Cuộc sống y như một cỗ phim; hãy viết mẫu kết của riêng biệt mình, kéo dài niềm tin, thường xuyên diễn.

Jim Henson


Khi bụi bặm bụi bờ đều lắng xuống và đám đông đã tan đi, mọi gì quan trọng đặc biệt là niềm tin, gia đình và bạn bè.

Barbara Bush


*

Lạc quan là tinh thần dẫn cho tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm cho được điều gì mà thiếu đi mong muốn và sự từ bỏ tin.

Optimism is the faith that leads to lớn achievement. Nothing can be done without hope và confidence.

Helen Keller1275 bạn thích Thích


Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

Sometimes life is going khổng lồ hit you in the head with a brick. Don"t đại bại faith.

Steve Jobs766 fan thích Thích

*

Chúng ta bảo tình yêu là sự việc sống; tuy vậy tình yêu ko có hi vọng và lòng tin là tử vong đau đớn.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Elbert Hubbard580 bạn thích Thích


*

Tất cả bọn họ đều có cuộc đời riêng nhằm theo đuổi, niềm mơ ước riêng nhằm dệt nên, với tất cả bọn họ đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện nay thực, miễn là chúng ta giữ vững vàng niềm tin.

We all have our own life to lớn pursue, our own kind of dream to lớn be weaving, và we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Louisa May Alcott440 bạn thích Thích


Vượt lên vùng phía đằng trước là một các bước đòi hỏi tin tưởng tưởng mơ ước vào phiên bản thân. Đó bởi vì sao vài người với năng lực tầm hay nhưng có chí tiến thủ kếch xù lại ra đi hơn nhiều những người dân với kỹ năng vượt trội hơn hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren433 bạn thích Thích

Lạc quan liêu là hạt tương đương gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi thảm là hạt giống lưu giữ dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward378 người thích Thích

Hãy tin rằng đời xứng đáng sống, và lòng tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.

Believe that life is worth living & your belief will help create the fact.

William James321 người thích Thích

Bạn cần yếu kết nối những điểm vào đời các bạn khi quan sát về phía trước; chúng ta chỉ hoàn toàn có thể kết nối bọn chúng khi quan sát lại phía sau. Vị vậy các bạn phải tin cậy rằng các điểm kia rồi sẽ liên kết trong tương lai. Chúng ta phải tin vào cái nào đấy - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Biện pháp tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã hình thành tất cả sự khác biệt trong cuộc sống tôi.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have khổng lồ trust that the dots will somehow connect in your future. You have to lớn trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Steve Jobs310 người thích Thích

Thế giới tưởng như thật rồ dại mà chúng ta đang tận mắt chứng kiến là công dụng của một hệ lòng tin không hoạt động. Để nhìn nhân loại khác đi, họ phải sẵn lòng chuyển đổi hệ lòng tin của mình, nhằm quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan rã nỗi lo lắng trong vai trung phong tưởng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to lớn change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, và dissolve the fear in our minds.

William James299 bạn thích Thích

Để làm được những điều lớn lao, chúng ta không các phải hành động mà còn bắt buộc mơ mộng, ko những đề nghị lên kế hoạch ngoài ra phải có niềm tin.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Anatole France285 fan thích Thích

Để làm cho được đa số điều to tát, trước tiên bạn buộc phải tin vào nó.

To achieve great things you have first to believe it.

Arsene Wenger269 người thích Thích

Niềm tin quan trọng cho nhỏ người. Thiệt thống khổ đến ai thiếu tín nhiệm tưởng.

A faith is a necessity khổng lồ a man. Woe to lớn him who believes in nothing.

Victor Hugo264 người thích Thích

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện thêm trong ánh sáng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Helen Keller261 người thích Thích

Hãy sinh sống theo lòng tin cùa mình, và bạn cũng có thể xoay đưa cả núm giới.

Live your beliefs & you can turn the world around.

Henry David Thoreau220 tín đồ thích Thích

Tôi tin vào phần lớn thứ cho tới khi nó bị chưng bỏ. Bởi vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Toàn bộ đều tồn tại, thậm chí là dù nó chỉ ở trong trái tim trí bạn. Ai dám nói rằng giấc mơ cùng ác mộng ko thực như điều ở chỗ này lúc này?

I believe in everything until it"s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it"s in your mind. Who"s to lớn say that dreams & nightmares aren"t as real as the here và now?

John Lennon219 tín đồ thích Thích

Niềm tin... Yêu cầu được gia cố bằng lý lẽ... Khi tinh thần mù, nó sẽ bị tiêu diệt đi.

Faith... Must be enforced by reason... When faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi192 bạn thích Thích

Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút mang lại riêng mình. Để ngay lập tức cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.

Đoạn Đường cam kết Ức - Gỗ & Born182 bạn thích Thích

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, với đối với bất cứ ai, thật sai lạc khi tin vào bất cứ thứ gì lúc không đủ bằng chứng.

It is wrong always, everywhere, & for everyone, to lớn believe anything upon insufficient evidence.

William James179 tín đồ thích Thích

Xã hội tồn tại nhờ vào niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Society lives by faith, và develops by science.

Henri Frederic Amiel177 người thích Thích

Tin tưởng là biết ngoại trừ kia là biển khơi bởi mình thấy được suối.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.

William Arthur Ward177 fan thích Thích

Hãy theo đuổi tuyến đường mà chúng ta cũng có thể đi cùng với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó gồm hẹp với quanh co tới cả nào.

Pursue some path, however narrow & crooked, in which you can walk with love & reverence.

Henry David Thoreau170 người thích Thích

Một lượng bé dại những tinh thần quyết tâm được nung nấu nướng bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình hoàn toàn có thể làm biến đổi dòng định kỳ sử.

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi146 bạn thích Thích

Hạt như thể niềm tin nhỏ tuổi bé tuyệt nhất cũng giỏi hơn các trái hạnh phúc to phệ nhất.

Xem thêm: Đồng Hồ Thời Trang Nữ Chính Hãng, Giá Đồng Hồ Nữ Đẹp, Đồng Hồ Nữ Đẹp, Chính Hãng Giá Cực Tốt 2021

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau140 người thích Thích

Ai cũng nên tự mình có tác dụng lấy nhị điều; niềm tin của mình và cái chết của thiết yếu mình.

Every man must bởi two things alone; he must vì his own believing and his own dying.

Martin Luther136 người thích Thích

Người có lòng tin thì táo tợn mẽ; tín đồ lắm nghi vấn thì yếu hèn ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên ở trên những hành vi to tát.

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Louisa May Alcott135 bạn thích Thích

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của fan khác tính đến khi kiếm được niềm tin của riêng mình.

Sometimes you"ve got to believe in someone else"s belief in you until your belief kicks in.

Les Brown133 tín đồ thích Thích

Niềm tin sẽ thắng lợi nỗi hại hãi, thua thảm không có nghĩa là thua cuộc, và thời hạn sẽ chữa trị lành rất nhiều nỗi đau.

Khuyết danh131 tín đồ thích Thích

Con người cần không nhiều đổ rắc rối của bản thân mình lên môi trường thiên nhiên xung quanh, cùng học phương pháp thể hiện nay ý chí - trách nhiệm cá nhân trong nghành niềm tin và đạo đức.

Man must cease attributing his problems lớn his environment, & learn again to lớn exercise his will - his personal responsibility in the realm of faith and morals.

Albert Schweitzer127 tín đồ thích Thích

Và nếu...">Nếu không có niềm tin thì đã không khi nào là mãi mãi. Với nếu không có lòng chân thành thì số đông thứ cũng bằng không.

Khuyết danh123 fan thích Thích

Người ta sống nhờ vào tin vào điều gì đó: không phải nhờ đàm luận và tranh cãi xung đột về rất nhiều thứ.

A man lives by believing something: not by debating & arguing about many things.

Thomas Carlyle112 tín đồ thích Thích

Cuồng tín là việc bồi thường xuyên quá đà mang lại ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies110 bạn thích Thích

Có một thứ gì đấy quen thuộc đã hết đi, nhưng sẽ sở hữu được những thứ xuất sắc đẹp khác sẽ đến. Hãy tin vào đều gì sáng chóe đang chờ ta ngơi nghỉ phía trước, khi nhưng biết đâu vào một té rẽ, một trạm nghỉ chân chớp nháng nào kia của cuộc sống xuôi ngược, chúng ta lại chạm mặt nhau. Chẳng bắt buộc một bữa tiệc linh đình, chỉ là loại bắt tay ấm áp, vài bố lời hỏi han, rồi mọi người lại trở về một phía mình lựa chọn lựa. Nhưng chỉ cần còn nhớ đến nhau, niềm hạnh phúc nhỏ dại bé và giản dị và đơn giản đó cũng đáng được trân trọng. Có một thứ nào đấy quen thuộc đã không còn đi, nhưng sẽ sở hữu những thứ giỏi đẹp khác đã đến. Vững tin bước đi trên tuyến đường bạn theo xua nhé, bởi vì hễ đi là đang đến, chỉ cần phải có niềm tin cùng kiên định, niềm hạnh phúc sẽ chờ chúng ta nơi cuối con đường.

Có một thứ thân thuộc đã thiếu tính - Xiu Xiu108 người thích Thích

Một fan đã tiến công mất lòng tin vào phiên bản thân thì chắc chắn rằng sẽ còn tấn công mất thêm các thứ giá trị khác nữa.

Khuyết danh106 người thích Thích

Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một chiếc nụ, vườn xinh đẹp trong một phân tử giống, với cây sồi khủng trong một quả sồi.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, & a giant oak in an acorn.

William Arthur Ward96 bạn thích Thích

Ai ko sống theo đức tin của chính bản thân mình cũng sẽ hoài nghi tưởng.

He does not believe who does not live according khổng lồ his belief.

Thomas Fuller82 bạn thích Thích

Sự trung thành với chủ với chính mình quan trọng cho hạnh phúc của từng người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho rằng mình tin điều mình không tin..

It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to lớn himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing khổng lồ believe what he does not believe.

Thomas Paine76 bạn thích Thích

Niềm tin tạo thành hiện thực.

Belief creates the actual fact.

William James57 tín đồ thích Thích

Niềm tin của bạn cho thấy bạn là ai.

You are what you are by what you believe.

Oprah Winfrey51 fan thích Thích

Khi tín đồ ta trẻ, bạn ta còn dư dả những tinh thần trong lành nhất để trao đi cùng nhận lại yêu thương thương.

Ngày trôi về phía cũ. - Anh Khang49 người thích Thích

Tôi ao ước khóc nhưng mà nỗi buồn thật dở hơi xuẩn. Tôi muốn tin nhưng niềm tin là nghĩa địa.

I wish to weep but sorrow is stupid. I wish to believe but belief is a graveyard.

Charles Bukowski43 fan thích Thích

Đây là nơi các bạn sẽ thắng cuộc chiến - trong thâm tâm hồn của thiết yếu mình.

This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Maxwell Maltz42 bạn thích Thích

Con fan được khiến cho bởi niềm tin của bản thân. Anh tin mình như thế nào, anh như vậy đó.

Man is made by his belief. As he believes, so he is.

Johann Wolfgang von Goethe37 người thích Thích

Nếu trong lòng một người một chút ít đức tin cũng ko có, làm cho sao có thể đạt được điều ước ao muốn? Chỉ có bạn dạng thân tin có thể mình rất có thể đạt được, mới có khả năng đạt được mục tiêu.

Thiên nga đen - Nhan Nguyệt Khê33 tín đồ thích Thích

Nếu bạn nỗ lực tin vào tất cả mọi thứ, bạn sẽ làm mỏi mệt nhọc cơ-tin-tưởng của trí tuệ, và rồi các bạn sẽ yếu ớt đến cả không thể tin vào điều chân thực đơn giản nhất.

If you set to lớn work to believe everything, you will tire out the believing-muscles of your mind, & then you"ll be so weak you won"t be able to believe the simplest true things.

Lewis Carroll28 fan thích Thích

Điều ta rất có thể hay cần thiết thực hiện, điều ta coi là khả thi tốt bất khả thi, hiếm khi là thể hiện của kỹ năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là thể hiện của lòng tin của ta về bé người bản thân ta.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins24 tín đồ thích Thích

Niềm tin cùng sự nghi ngờ cùng đồng hành, bọn chúng bù đắp lẫn nhau. Người không bao giờ nghi ngờ vẫn không khi nào thực sự tin tưởng.

Faith & doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse19 người thích Thích

Một fan có ý thức bằng chín mươi chín fan chỉ tất cả hứng thú.

One person with a belief is equal khổng lồ a force of ninety-nine who have only interests.

Peter Marshall18 bạn thích Thích

Những viên đá nền móng mang lại thành công cân bằng là trung thực, chí khí, chính trực, niềm tin, yêu thương thương với trung thành.

The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love và loyalty.

Zig Ziglar16 fan thích Thích

Không phải các sự khiếu nại trong đời đánh giá ta, mà chính là niềm tin của ta về ý nghĩa sâu sắc của các sự kiện đó.

It"s not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean.

Tony Robbins15 người thích Thích

Nếu bạn tin bản thân đúng, hoặc chúng ta tin bản thân sai, thì các bạn đều đúng đấy. Bất cứ khi nào bạn chắc chắn về điều gì, bạn sẽ ủng hộ điều đó.

If you believe you are right, or you believe you are wrong, you’re right. Whenever you are certain about it, you will support it. Remember that.