Amazon cho phép họ sử dụng dịch vụ thương mại Amazon web Service (AWS) miễn phí 1 năm trải qua tài khoản AWS không tính tiền Tier. Nhưng chưa phải miễn phí toàn thể dịch vụ AWS, mà bạn sẽ bị số lượng giới hạn chỉ được phép sử dụng 1 số ít dịch vụ, tài nguyên, thời gian sử dụng. Trong bài viết này quartetpress.com sẽ chỉ ra rằng những giới hạn của thông tin tài khoản AWS không tính tiền Tier, hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp chúng ta nắm được phần lớn giới hạn, cũng như tránh bị mất chi phí oan.

Bạn đang xem: Lưu ý trong quá trình sử dụng vps amazon để không bị mất tiền

*

Đầu tiên, nếu như bạn chưa biết về thương mại dịch vụ AWS, hoặc chưa xuất hiện tài khoản AWS, thì các chúng ta có thể tham khảo bài xích viết Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Amazon website Services (AWS) miễn chi phí 1 năm của mình. Sau đây là những giới hạn mà bạn phải nắm được lúc sử dụng dịch vụ thương mại của AWS cùng với tài khoản free Tier

AWS chia thương mại dịch vụ miễn giá tiền ra làm cho 2 loại:

I – 12 mon miễn giá thành với tài khoản không tính tiền Tier

750 giờ/ tháng sử dụng dịch vụ Amazon Compute EC2

*
AWS có thể chấp nhận được bạn thực hiện EC2 Instance, gồm cả 2 HDH Linux với Windows với thời hạn sử dụng là 750 giờ/tháng. Nếu thực hiện hơn 750 giờ/tháng, bạn sẽ phải giao dịch thanh toán số giờ đã vượt giới hạn. Amazon cũng chỉ miễn phí khi chúng ta tạo EC Instance với gói t2.micro, những gói khác gần như bị tính phí, bao gồm cả gói rẻ hơn. Và đặc biệt để ý là thời gian sử dụng và tính trên tất cả các EC instance mà bạn tạo ra. Có nghĩa là bạn chế tạo ra 2 instance chạy vào 24h, thì thời hạn sử dụng trong 1 ngày là 2x24h=48h sử dụng.

Xem thêm: Thầy Giáo Hôn Nữ Sinh Say Đắm Trong Lớp Học, Đình Chỉ Công Tác Thầy Giáo Ôm Hôn Nữ Sinh Lớp 7

750 giờ/tháng sử dụng dịch vụ thương mại Amazon RDS

*
Tương tự dịch vụ Amazon EC2, bạn có 750 giờ/tháng sử dụng dịch vụ Amazon RDS, bao gồm MySQL, postgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server. Áp dụng đến gói t2.micro, thời hạn sử dụng tính trên toàn bộ các RDS Instance.

5GB tàng trữ miễn chi phí Amazon S3

*
Với Amazon S3 bạn có:

– 5GB tàng trữ miễn phí– 20,000 Get Requests– 2,000 Put Requests

750 giờ/tháng sử dụng dịch vụ Elastic Load balancing (ELB)

*
Với thương mại dịch vụ Elastic Load Balancing (ELB), chúng ta có thể sử dụng miễn phí:

– 750 giờ/tháng giữa Classic và Application Load Balancer.– 15 GB xử lý tài liệu của Classic Load Balancer– 15 LCUs của Application load balancers

50GB miễn phí dịch vụ thương mại Amazon CloudFront (CDN Network)

*
Với dịch vụ thương mại Amazon CloudFront, bạn đưỡc miễn mức giá sử dụng:

– 50GB lưu lại lượng miễn phí ra phía bên ngoài Internet– 2,000,000 HTTP or HTTPS Requests

II – những dịch vụ được miễn phí giới hạn max thời gian.

Dịch vụ Amazon CloudWatch

*
Bạn được thực hiện vô thời hạn dịch vụ Amazon CloudWatch nhưng với giới hạn sau:

– 10 Custom Metrics cùng 10 Alarms– 1,000,000 API Requests– 5GB Log Data với 5GB Log Data Archive– 3 Dashboards với hơn 50 Metrics mỗi tháng

62000 email mỗi tháng với dịch vụ Amazon SES

*
Bạn được sử dụng thương mại dịch vụ Email Service của Amazon SES với số lượng giới hạn sau:

– 62000 email gửi đi từ dịch vụ thương mại Amazon EC2 hoặc thông qua AWS Elastic Beanstalk.– 1000 e-mail nhận mỗi tháng

25Gb lưu trữ miễn mức giá với dịch vụ Amazon DynamoDB

*
Với Amazon DynamoDB – NoSQL Database, chúng ta được phép sử dụng:

– 25 GB lưu trữ miễn phí– giới hạn 25 đơn vị chức năng Write– giới hạn 25 đơn vị chức năng Read– 200 triệu requests từng tháng

Ngoài ra AWS còn giới hạn một vài các dịch vụ khác nhưng ở đây quartetpress.com chỉ liệt kê một trong những dịch vụ phổ biến, nếu dịch vụ thương mại mà bạn áp dụng không được reviews trong bài viết này, vui miệng truy cập liên kết sau để kiểm tra: https://aws.amazon.com/free/