Tình Cha ấm cúng như vầng Thái Dương và lắng đọng như giòng nước tuôn đầu mối cung cấp Suốt đời vì bé gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, phụ thân hỡi thân phụ già vết yêu Và bé nhớ mãi số đông ngày tháng qua đáng nhớ năm nào khó phai trong tâm Nhớ hoài tuổi thơ mặt Cha, đau buồn ngày đêm chăm lo Mong ước ao con được phệ khôn Còn nhớ gần như ngày ấy, đều đêm trường nóng bức Và phụ vương nằm ôm nhỏ sưởi ấm những canh nhiều năm Nhè dịu hôn nhỏ và phụ vương khẽ nói: Này con yêu ơi... Con hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời phụ vương sống vì vậy người và con hãy chớ lúc nào dối gian Nghèo thì cho sạch rách làm sao để cho thơm! các lời của thân phụ năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu vào tim cha hỡi phụ vương già vệt yêu...

Bạn đang xem: Lời bài hát tình cha ngọc sơn


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bộ Sách Thế Giới Diệu Kỳ (Tập 1), Thế Giới Diệu Kỳ

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.