Trong ứng dụng App Store

*
, bạn có thể quản lý các đăng ký, xem lại và download về nội dung mua do bạn hoặc những thành viên không giống trong gia đình thực hiện. Bạn có thể đặt các giới hạn và tùy chỉnh tùy chọn của chính bản thân mình cho App Store trong cài đặt .

Bạn đang xem: 15 công cụ hỗ trợ cài đặt ứng dụng bản quyền miễn phí trên ios


Với chia sẻ trong mái ấm gia đình được thiết lập, người tổ chức triển khai gia đình rất có thể xem xét cùng phê duyệt những giao dịch cài đặt được tiến hành bởi những thành viên khác trong mái ấm gia đình ở dưới độ tuổi nhất định. Hãy xem bật Hỏi để mua cho trẻ.


Chạm vào hoặc ảnh hồ sơ của người tiêu dùng ở trên cùng mặt phải, sau đó chạm vào Đã mua.

Nếu chúng ta đã thiết lập cấu hình Chia sẻ vào gia đình, đụng vào mua sắm chọn lựa của tôi hoặc chọn 1 thành viên trong mái ấm gia đình để coi nội dung mua của họ.


Ghi chú: Bạn chỉ hoàn toàn có thể xem nội dung sở hữu được những thành viên trong gia đình thực hiện trường hợp họ chọn share nội dung sở hữu của mình. Bạn có thể không truy vấn được vào nội dung cài đặt bằng share trong mái ấm gia đình sau lúc thành viên trong gia đình rời khỏi team gia đình.


Tìm ứng dụng mà bạn muốn tải về (nếu vẫn có sẵn vào App Store), sau đó chạm vào

*
.


Chạm vào hoặc ảnh hồ sơ của người tiêu dùng ở trên cùng bên phải, kế tiếp chạm vào Đăng ký.

Có thể bạn cần đăng nhập bởi ID quartetpress.com của mình.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Ngày Cấp Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Cách Tra Cứu Ngày Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân

Chọn một đăng ký, kế tiếp thực hiện ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

Thay đổi hoặc hủy đk hiện tại.

Đăng cam kết lại vào một trong những đăng ký đã mất hạn.


Đi tới thiết đặt  > App Store, tiếp nối thực hiện bất kỳ tác vụ như thế nào sau đây:

Tự động thiết lập về vận dụng đã cài trên những thiết bị táo bị cắn khác của bạn: bên dưới Tải về từ động, hãy bật Ứng dụng.

Tự động cập nhật ứng dụng: Bật cập nhật ứng dụng.

Cho phép download về ứng dụng bằng tài liệu di động: bên dưới Dữ liệu di động, bật Tải về từ bỏ động. Để lựa chọn xem bạn muốn được xin phép đối với các bản tải về bên trên 200 MB hay tất cả các ứng dụng, hãy đụng vào thiết lập về app.

Tự rượu cồn phát các clip xem trước ứng dụng: Bật tự động phát video.

Tự rượu cồn xóa các ứng dụng không sử dụng: bật Gỡ bỏ vận dụng ko dùng. Chúng ta có thể cài đặt lại ứng dụng bất kỳ lúc nào giả dụ ứng dụng đó vẫn có sẵn trong App Store.


Đặt những giới hạn nội dung và ngăn ngừa mua in-app


Sau khi chúng ta bật số lượng giới hạn nội dung và quyền riêng biệt tư, hãy triển khai như sau.