Excel đến quartetpress.com 365 Excel mang đến quartetpress.com 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Quan trọng: Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên phiên bản VLOOKUP được đổi mới hoạt cồn theo bất kỳ hướng nào với trả về tác dụng khớp đúng chuẩn theo mặc định, khiến cho việc sử dụng dễ dãi và dễ dàng hơn đối với phiên phiên bản trước của nó.

Bạn đang xem: Hàm tìm số trong excel


Lưu ý: Các lưu lại phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel nhưng hàm được ra mắt. Các hàm này sẽ không khả dụng trong các phiên phiên bản trước đó. Ví dụ: lưu lại phiên bản 2013 cho thấy thêm rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và toàn bộ các phiên bản mới hơn.

Xem thêm: Top 10 Truyện Tiểu Thuyết Trung Quốc Hay Nhất, Tiểu Thuyết Trung Quốc


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu bên dưới dạng văn phiên bản tới một ô 1-1 trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng thể vùng vào một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá chỉ trị xuất phát điểm từ một danh sách các giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột vào một tham chiếu

Hàm FILTER

lọc khoảng dữ liệu dựa trên tiêu chí do các bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về cách làm với tham chiếu đã mang lại dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về dữ liệu lưu giữ lại trong report PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu trong sản phẩm trên cùng của một mảng và trả về cực hiếm của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc chuyển lệnh để mở ra một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội cỗ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để lựa chọn 1 giá trị xuất phát từ một tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo vì một giá trị văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu những giá trị vào một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá bán trị khoảng cách tham chiếu xuất phát điểm từ 1 tham chiếu đang cho

Hàm ROW

Trả về số sản phẩm của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời hạn thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp nội dung trong một khoảng tầm hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp văn bản của một khoảng hoặc mảng dựa trên giá trị trong một khoảng chừng hoặc mảng tương ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về thiến của một mảng

Hàm chất lượng

 Trả về danh sách những giá trị nhất trong list hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu trong cột trước tiên của một mảng với di chuyển hẳn qua hàng để trả về quý hiếm của một ô

Hàm XLOOKUP

tìm kiếm kiếm khoảng chừng hoặc mảng và trả về một mục tương ứng với giá trị khớp đầu tiên kiếm tìm được. Còn nếu không tồn tại công dụng khớp, XLOOKUP hoàn toàn có thể trả về kết quả khớp sớm nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục trong mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự không giống biệt.