C + H2O →t° CO + H2x        →                   x →       x    mol

C + 2H2O →t° CO2 + 2H2y    →           y     →    2y

→ nX = 2x + 3y = 15,6822,4= 0,7 (1)

nNO = 8,9622,4= 0,4 mol

Bảo toàn electron: 2.nCu = 3.nNO

⇒ 2.nCu = 3.0,4 ⇒ nCu = 0,6 mol

nCu = nO (trong oxit phản nghịch ứng) = nCO +nH2

⇒ 0,6 = 2x + 2y (2)

Từ (1) cùng (2) → x = 0,2 cùng y = 0,1

→ %VCO = 0,20,7.100%= 28,57%


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) nhàn qua ống sứ nung rét đựng 8 gam một oxit sắt đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí nhận được sau làm phản ứng bao gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Bí quyết của oxit sắt và tỷ lệ thể tích của khí CO2 trong các thành phần hỗn hợp khí sau phản nghịch ứng?


A. Fe3O4; 75%


B. Fe2O3; 75%


C. Fe2O3; 65%


D. FeO; 75%


Câu 2:


Dẫn luồng khí CO trải qua hỗn hợp tất cả CuO với Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn X và khí Y. Mang đến Y hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Quý hiếm của V là:


A. 2,24


B. 4,48


C. 6,72


D. 3,36


Câu 3:


Hỗn vừa lòng X có CuO với Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bởi dung dịch HCl dư, sau bội phản ứng nhận được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho tất cả hổn hợp khí nhận được sau làm phản ứng lội nhàn qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 76,755


B. 73,875


C. 147,750


D. 78,875


Câu 4:


Dẫn từ từ đến hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch đựng NaOH 1M với Ca(OH)2 1M. Tính trọng lượng kết tủa tạo thành thành sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn.

Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68


A. 5 gam


B. 15 gam


C. 20 gam


D. 10 gam


Câu 5:


Cho khá nước đi qua than rét đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2. Tổng thể lượng khí X vừa đủ khử không còn 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong các thành phần hỗn hợp khí X là:


A. 14,28


B. 28,57


C. 13,24


D. 16,14


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại quartetpress.com


*

link
thông tin quartetpress.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


quartetpress.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Download Tien Len Mien Nam Offline 17+ +, Tien Len Mien Nam


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


quartetpress.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại password
đem lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


quartetpress.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
quartetpress.com