C + H2O →t° CO + H2x        →                   x →       x    mol

C + 2H2O →t° CO2 + 2H2y    →           y     →    2y

→ nX = 2x + 3y = 15,6822,4= 0,7 (1)

nNO = 8,9622,4= 0,4 mol

Bảo toàn electron: 2.nCu = 3.nNO

⇒ 2.nCu = 3.0,4 ⇒ nCu = 0,6 mol

nCu = nO (trong oxit phản ứng) = nCO +nH2

⇒ 0,6 = 2x + 2y (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,2 và y = 0,1

→ %VCO = 0,20,7.100%= 28,57%


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng?


A. Fe3O4; 75%


B. Fe2O3; 75%


C. Fe2O3; 65%


D. FeO; 75%


Câu 2:


Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:


A. 2,24


B. 4,48


C. 6,72


D. 3,36


Câu 3:


Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 76,755


B. 73,875


C. 147,750


D. 78,875


Câu 4:


Dẫn từ từ đến hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68


A. 5 gam


B. 15 gam


C. 20 gam


D. 10 gam


Câu 5:


Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2. Toàn bộ lượng khí X vừa đủ khử hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí X là:


A. 14,28


B. 28,57


C. 13,24


D. 16,14


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại quartetpress.com


*

Liên kết
Thông tin quartetpress.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


quartetpress.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Download Tien Len Mien Nam Offline 17+ +, Tien Len Mien Nam


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


quartetpress.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


quartetpress.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
quartetpress.com