Bạn rất có thể sử dụng Điểm truy cập cá nhân để chia sẻ kết nối internet cầm tay từ iPhone đến những thiết bị khác. Điểm tầm nã cập cá nhân hữu ích khi những thiết bị khác không tồn tại quyền truy vấn internet từ mạng Wi-Fi. Instant Hotspot được cho phép bạn kết nối các thiết bị với Điểm truy nã cập cá thể mà không phải nhập mật khẩu.

Bạn đang xem: Cách phát wifi trên iphone 6

Nếu iPhone hoặc ipad tablet (các loại máy Wi-Fi + Cellular) sống gần chúng ta đang share Điểm truy cập cá nhân, chúng ta cũng có thể sử dụng liên kết internet cầm tay đó trên iPhone của mình. Hãy xem liên kết Điểm truy vấn cá nhân.


Ghi chú: Điểm truy cập cá nhân không bao gồm sẵn với tất cả các công ty cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Số lượng thiết bị rất có thể kết nối với Điểm truy vấn cập cá nhân của bạn một lần phụ thuộc vào nhà cung ứng và đẳng cấp máy iPhone. Tương tác với công ty cung cấp của bạn để hiểu thêm thông tin.


Thiết lập Điểm tróc nã cập cá thể trên iPhone


Đi tới thiết lập đặt  > Di động > Điểm truy cập cá nhân, tiếp nối bật có thể chấp nhận được người khác kết nối.


Ghi chú: Nếu bạn không thấy tùy chọn cho Điểm truy nã cập cá thể và tài liệu di đụng được nhảy trong cài đặt đặt > Di động, hãy tương tác với nhà hỗ trợ về câu hỏi thêm Điểm truy tìm cập cá nhân vào gói cước của bạn.


Bạn gồm thể biến hóa các cài đặt sau:

Thay thay đổi mật khẩu Wi-Fi cho Điểm truy nã cập cá thể của bạn: Đi tới sở hữu đặt > Di động > Điểm truy vấn cá nhân > password Wi-Fi.

Đổi tên Điểm truy hỏi cập cá thể của bạn: Đi tới tải đặt > cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.

Tắt Điểm truy vấn cập cá thể và ngắt kết nối các thiết bị: Đi tới cài đặt đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân, kế tiếp tắt được cho phép người khác kết nối.

Trên những kiểu máy có SIM kép, Điểm truy hỏi cập cá nhân sẽ áp dụng đường dây được chọn cho tài liệu di động.

Xem thêm: Xem Phim " Gã Khờ Full 20/20 Vietsub + Thuyết Minh, Xem Phim Gã Khờ


Kết nối thứ Mac hoặc PC cùng với Điểm truy tìm cập cá nhân của bạn


Bạn có thể sử dụng cáp USB, Wi-Fi hoặc bluetooth không dây để liên kết máy Mac hoặc PC với Điểm truy cập cá thể của mình. Tiến hành một trong những tác vụ sau:

Sử dụng Bluetooth: Để đảm bảo có thể phát hiện tại được iPhone của bạn, hãy đi tới setup  > bluetooth và không thay đổi màn hình hiển thị. Sau đó, trên sản phẩm Mac hoặc PC, làm theo hướng dẫn trong phòng sản xuất để thiết lập kết nối mạng Bluetooth.


Kết nối iPad, iPod touch hoặc một iPhone khác với Điểm truy vấn cập cá thể của bạn


Trên sản phẩm công nghệ khác, đi tới thiết đặt  > Wi-Fi, kế tiếp chọn iPhone của khách hàng từ danh sách các mạng có sẵn.

Nếu được yêu mong nhập mật khẩu đăng nhập trên sản phẩm công nghệ khác, hãy nhập mật khẩu được hiển thị trong sở hữu đặt > Di động > Điểm tróc nã cập cá nhân trên iPhone của bạn.

Nếu iPhone của doanh nghiệp và thiết bị khác được thiết lập như sau thì Instant Hotspot kết nối các thiết bị mà lại không yêu ước mật khẩu:

Mỗi thiết bị rất nhiều được nhảy Bluetooth.

Mỗi thiết bị rất nhiều được bật Wi-Fi.

Khi sản phẩm được kết nối, một dải màu lam xuất hiện ở đầu màn hình iPhone của bạn. Hình tượng Điểm tróc nã cập cá thể

*
mở ra trên thanh trạng thái của sản phẩm công nghệ được kết nối.


Với share trong gia đình, chúng ta có thể chia sẻ Điểm truy vấn cập cá nhân với ngẫu nhiên thành viên nào trong gia đình tự động hoặc sau thời điểm họ yêu ước phê duyệt. Hãy xem thiết lập Chia sẻ trong gia đình trên iPhone.

Khi bạn share Điểm truy tìm cập cá thể từ iPhone, sản phẩm sử dụng tài liệu di hễ cho kết nối internet. Để giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn, hãy đi tới cài đặt > Di động > Sử dụng. Hãy coi Xem hoặc biến hóa cài đặt tài liệu di rượu cồn trên iPhone.

Nếu bạn phải trợ giúp thêm về việc thực hiện Điểm truy vấn cá nhân, hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của táo quartetpress.com Nếu Điểm truy tìm cập cá nhân không hoạt động.