Gần đây võ lâm rộ lên lời đồn mảnh giang sơn Xã Tắc đang mở ra tại Tư thừa Nhai Thạch Quật, hắc bạch lưỡng đạo đều nhắm tới Hoa Sơn để truy tìm kiếm thực hư. Tư Quá Nhai Thạch Quật vốn là mật cảnh của Hoa sơn nhưng vày nhân sự không đủ phải cũng đành lực bất tòng tâm, nay nhờ nhân sĩ hỗ trợ thám thính một phen, tất tất cả hậu lễ.

Bạn đang xem: Tư quá nhai võ lâm 1


Nội dung: hằng ngày nhân vật có thể đến chạm chán NPC kiểu cách Linh trên Hoa đánh phái (195/196) nhằm vào thám hiểm tứ Quá Nhai Thạch Quật và tích lũy Mảnh Thần bí đổi nhiều ngân lượng.Giới hạn: về tối đa thám hiểm 2 tiếng/ngày/nhân vật.Thời gian: tự 10h00 - 23h30 từng ngày.Điều khiếu nại tham gia:Nhân thứ đạt cung cấp 180 trở lên, Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp.Còn thời gian thám hiểm Thạch Quật.Có phiên bản đồ tứ Quá Nhai Thạch Quật vào hành trang. giữ ý: giả dụ tổ team tham gia thì tất cả thành viên trong tổ đội bắt buộc đồng thời thỏa điều kiện để rất có thể tham gia thám hiểm Thạch Quật.
Hình ảnhGhi chú
*

Phong Thái Linh

Vị trí: Hoa tô phái (194/196).Chức năng:Nhận bản đồ bốn Quá Nhai.Vào tư Quá Nhai Thạch Quật.Kiểm tra thời gian có thể thám hiểm Thạch Quật còn lại trong ngày.Xem số lượng Mảnh Thần Bí.Giám định miếng Thần Bí.Giao nộp toàn bộ Mảnh Thần Bí.Hoán đổi thêm thời gian thu ích.
*

Kỳ Lục Nhân

Vị trí: bên trong Tư quá Nhai Thạch Quật.Chức năng:Truyền tống đến những trận pháp khác.Kiểm tra thời gian rất có thể thám hiểm Thạch Quật sót lại trong ngày.
*
Mảnh Thần Bí
Nguồn gốc: Đánh quỷ quái trong tứ Quá Nhai Thạch Quật có thời cơ nhận được.

Xem thêm: Game Làm Răng Cho Bé - Game Khám Răng Trẻ Em

Quái thường: 5 mảnh Thần Bí.Quái tinh anh: trăng tròn Mảnh Thần Bí.Boss Đăng Điệp: bất chợt Mảnh Thần Bi, xuất hiện thêm tại các mốc giờ 11h00, 13h00, 15h00, 17h30, 20h00, 22h00 (ngẫu nhiên vị trí).Công dụng: Nộp đến NPC phong cách Linh dìm thưởng chi phí Vạn phong phú.Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Hình ảnhGhi chú
*
*
Đối thoại cùng với NPC Xa phu để cho Hoa sơn Cảnh Kỹ Trường.Di chuyển đến Hoa sơn Phái phía dưới phiên bản đồ.
*
*
*
Mỗi ngày, nhân sĩ mang lại gặp NPC phong thái Linh để thâm nhập thám hiểm tứ Quá Nhai Thạch Quật.Tối đa thám hiểm 2 tiếng/ngày/nhân vật.Có tất cả 4 địa điểm truyền tống: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
*
*
*
Đánh quái ác trong phiên bản đồ để tích lũy Mảnh Thần Bí.Có thể áp dụng Trợ Lực hoàn Lễ Bao bên trên Kỳ Trân những để tăng vận tốc đánh và sức mạnh nhân vật.Mảnh Thần túng sẽ nên thời gian 10 phút để xử lý trước khi nộp mang lại NPC giám định cùng nhận thưởng.
*
Có thể tích lũy Phòng Phong Thảo để giảm thời hạn xử lý đi 15 giây.Trong thời hạn chờ xử lý, ví như nhặt thêm miếng Thần túng khác thì thời hạn sẽ đếm lại từ trên đầu (10 phút).
*
*
Hết thời gian xử lý có thể sử dụng phiên bản Đồ tứ Quá Nhai để ra khỏi Thạch Quật.Đối thoại cùng với NPC kiểu cách Linh nhằm giám định miếng Thần Bí & nhận được Mảnh đất nước Xã Tắc.Giao nộp Mảnh giang san Xã Tắc nhận được nhiều ngân lượng.

Khi vào phiên bản đồ đã ở cơ chế chiến đấu, bị đánh nhau hoặc quái ác hạ gục sẽ bị trừ miếng Thần Bí.Khi thời gian xử lý không hết, rời khỏi bản đồ có khả năng sẽ bị trừ mảnh Thần Bí.
Website doanh nghiệp VNG Website doanh nghiệp KingSoft