Gần đây võ lâm rộ lên tin đồn mảnh Sơn Hà Xã Tắc đang xuất hiện tại Tư Quá Nhai Thạch Quật, hắc bạch lưỡng đạo đều hướng về Hoa Sơn để truy tìm thực hư. Tư Quá Nhai Thạch Quật vốn là mật cảnh của Hoa Sơn nhưng do nhân sự không đủ nên cũng đành lực bất tòng tâm, nay nhờ nhân sĩ hỗ trợ thám thính một phen, tất có hậu lễ.

Bạn đang xem: Tư quá nhai võ lâm 1


Nội dung: Mỗi ngày nhân vật có thể đến gặp NPC Phong Thái Linh trên Hoa Sơn phái (195/196) để vào thám hiểm Tư Quá Nhai Thạch Quật và thu thập Mảnh Thần Bí đổi nhiều ngân lượng.Giới hạn: Tối đa thám hiểm 2 tiếng/ngày/nhân vật.Thời gian: Từ 10h00 - 23h30 mỗi ngày.Điều kiện tham gia:Nhân vật đạt cấp 180 trở lên, Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp.Còn thời gian thám hiểm Thạch Quật.Có bản đồ Tư Quá Nhai Thạch Quật trong hành trang. Lưu ý: Nếu tổ đội tham gia thì tất cả thành viên trong tổ đội phải đồng thời thỏa điều kiện để có thể tham gia thám hiểm Thạch Quật.
Hình ảnhGhi chú
*

Phong Thái Linh

Vị trí: Hoa Sơn phái (194/196).Chức năng:Nhận bản đồ Tư Quá Nhai.Vào Tư Quá Nhai Thạch Quật.Kiểm tra thời gian có thể thám hiểm Thạch Quật còn lại trong ngày.Xem số lượng Mảnh Thần Bí.Giám định Mảnh Thần Bí.Giao nộp tất cả Mảnh Thần Bí.Hoán đổi thêm thời gian thu ích.
*

Kỳ Lục Nhân

Vị trí: Bên trong Tư Quá Nhai Thạch Quật.Chức năng:Truyền tống đến các trận pháp khác.Kiểm tra thời gian có thể thám hiểm Thạch Quật còn lại trong ngày.
*
Mảnh Thần Bí
Nguồn gốc: Đánh quái trong Tư Quá Nhai Thạch Quật có cơ hội nhận được.

Xem thêm: Game Làm Răng Cho Bé - Game Khám Răng Trẻ Em

Quái thường: 5 Mảnh Thần Bí.Quái tinh anh: 20 Mảnh Thần Bí.Boss Đăng Điệp: Ngẫu nhiên Mảnh Thần Bi, xuất hiện tại các mốc giờ 11h00, 13h00, 15h00, 17h30, 20h00, 22h00 (ngẫu nhiên vị trí).Công dụng: Nộp cho NPC Phong Thái Linh nhận thưởng tiền Vạn phong phú.Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Hình ảnhGhi chú
*
*
Đối thoại với NPC Xa phu để đến Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường.Di chuyển đến Hoa Sơn Phái phía dưới bản đồ.
*
*
*
Mỗi ngày, nhân sĩ đến gặp NPC Phong Thái Linh để tham gia thám hiểm Tư Quá Nhai Thạch Quật.Tối đa thám hiểm 2 tiếng/ngày/nhân vật.Có tất cả 4 địa điểm truyền tống: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
*
*
*
Đánh quái trong bản đồ để thu thập Mảnh Thần Bí.Có thể sử dụng Trợ Lực Hoàn Lễ Bao trên Kỳ Trân Các để tăng tốc độ đánh và sức mạnh nhân vật.Mảnh Thần Bí sẽ cần thời gian 10 phút để xử lý trước khi nộp cho NPC giám định và nhận thưởng.
*
Có thể thu thập Phòng Phong Thảo để giảm thời gian xử lý đi 15 giây.Trong thời gian chờ xử lý, nếu nhặt thêm Mảnh Thần Bí khác thì thời gian sẽ đếm lại từ đầu (10 phút).
*
*
Hết thời gian xử lý có thể sử dụng Bản Đồ Tư Quá Nhai để rời khỏi Thạch Quật.Đối thoại với NPC Phong Thái Linh để giám định Mảnh Thần Bí & nhận được Mảnh Sơn Hà Xã Tắc.Giao nộp Mảnh Sơn Hà Xã Tắc nhận được nhiều ngân lượng.

Khi vào bản đồ sẽ ở chế độ chiến đấu, bị PK hoặc quái hạ gục sẽ bị trừ Mảnh Thần Bí.Khi thời gian xử lý chưa hết, rời khỏi bản đồ sẽ bị trừ Mảnh Thần Bí.
Website công ty VNG Website công ty KingSoft