tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm hai số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia mang đến 2, số vật dụng hai chia cho 2.5 thì được hai công dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Bạn đang xem: Hỏi đáp toán lớp 5

Trả lời: số đầu tiên là..... Số lắp thêm hai là....

( nếu như là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)


*

Gọi số thứ 1 là a; số thứ hai là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5


*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100% ko dieu dau


cho mot so co bố chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da mang đến ,viet them chu so 2 vao ben trai so domain authority cho, thi duoc 2 so deu co 4 chu so ma trong vị so nay gap 3 lan so kia. Tim so domain authority cho


Gọi số đồ vật nhất là a, số vật dụng hai là bTheo bài xích ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số trang bị nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số thứ hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5


Tìm nhị số hiểu được nếu lấy số đầu tiên chia đến 2, số sản phẩm hai chia cho 2.5 thì được hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Trả lời: số đầu tiên là..... Số trang bị hai là....

Xem thêm: Teaser Fate: The Winx Saga Bản Người Đóng Khác Xa Bản Gốc, Công Chúa Phép Thuật Winx

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

mk yêu cầu gấp giúp mk nhé


Tìm nhì số biết rằng đem số thưs nhất phân tách cho 3 ,số trang bị hai phân tách cho 5 thì đều cân nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 chú ý (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất phân làn nhau bởi dấu ";")


Câu 8:Cho 3 số có tổng bởi 321,95. Biết nếu lấy số đầu tiên nhân với 3; số trang bị hai nhân cùng với 4; số thứ tía nhân với 5 thì được 3 công dụng bằng nhau. Tìm kiếm số thiết bị ba.Trả lời: Số thứ ba là.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)


Tìm nhì số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số đồ vật hai chia cho 2.5 thì đc hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Trả lời: số đầu tiên là..... Số sản phẩm công nghệ hai là....

( trường hợp là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)


Câu 1:Tìm nhì số hiểu được nếu rước số thứ nhất chia mang đến 2, số máy hai phân tách cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3.Trả lời: Số trước tiên là ..... Số sản phẩm hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2:

Tìm số gồm 4 chữ số a45b biết số đó chia hết đến 2 cùng 9 còn phân chia cho 5 dư 3Trả lời: Số chính là ...

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó kết quả và đúng là số gồm dạng 39 * 1200Hãy tìm quý hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai và tuổi tía Mai hiện giờ biết, 4 thời gian trước tuổi ba Mai gấp 5 lần tuổi Mai với sau 3 năm nữa tuổi ba Mai vội 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai hiện thời là ... TuổiTuổi bố Mai hiện nay là ... Tuổi


Lớp 6 Toán
2
0

tìm nhì số nếu lấy số nhất chia cho 2 , số thứ 2 chia mang lại 2.5 thì hai tác dụng bằng nhau , cùng biết hiệu của chúng 21.3.Tìm số béo , số bé


Lớp 6 Toán
2
0

Câu 9:Cho 3 số gồm tổng bởi 321,95. Biết nếu đem số đầu tiên nhân với 3; số vật dụng hai nhân với 4; số thứ cha nhân với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Tìm kiếm số thiết bị ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số phù hợp vào khu vực .... Nhé !


Lớp 6 Toán
0
0

Cho 3 số gồm tổng bởi 321,95. Biết nếu đem số thứ nhất nhân cùng với 3; số máy hai nhân với 4; số thứ bố nhân cùng với 5 thì được 3 công dụng bằng nhau. Kiếm tìm số vật dụng ba.Trả lời: Số thứ cha là.(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số thích hợp vào vị trí .... Nhé !


Lớp 6 Toán
2
0

tìm nhì số hiểu được nếu mang số trước tiên chia mang đến 2;số đồ vật hai phân tách cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3 .tìm số trước tiên và số trang bị hai


Lớp 6 Toán
0
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)