Nhập bất kể thông tin gì về bài xích hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung cấp việc tra cứu kiếm với giờ Việt không lốt và bao gồm dấu

Bạn đã xem: quả trứng mà cấm đoán gà ấp

Quả trứng mà không cho gà ấp Thì vẫn luôn là quả trứng cơ mà thôi quả trứng mà đêm đêm ngày ấp Thì một chú ra đời.Quả trứng mà không cho gà ấp Thì vẫn là quả trứng nhưng thôi quả trứng nhưng đêm vào đêm ấp Thì một chú ra đời.Hạt thóc mà không gieo vào đất Thì vẫn chính là thóc cơ mà thôi hạt thóc cơ mà gieo ngay lập tức vào đất Thì đồng lúa mọc lên xuất sắc tươi.Lời hẹn mà không lo gìn giữ lại Thì vẫn luôn là lời hứa nhưng mà thôi lời hứa hẹn dù tuyệt ơi là hay một con vẹt cũng nói được ngay.Phép lạ hằng ngày Thần tiên đậy trong đôi tay Hôm qua là hạt mầm hôm nay đã thành cây Phép lạ mỗi ngày Thần tiên cất trong đôi tay Cho bao niềm mê say đựng cánh bay.Quả trứng mà không cho gà ấp Thì vẫn là quả trứng mà lại thôi quả trứng cơ mà đêm vào đêm ấp Thì một chú ra đời.Hạt thóc cơ mà không gieo vào khu đất Thì vẫn là thóc nhưng thôi phân tử thóc mà gieo tức thì vào khu đất Thì đồng lúa mọc lên xuất sắc tươi.Lời hứa hẹn mà không ngại gìn giữ lại Thì vẫn là lời hứa mà lại thôi lời hứa dù hay ơi là hay một con vẹt cũng nói được ngay.Phép lạ hằng ngày Thần tiên cất trong đôi tay Hôm qua là phân tử mầm từ bây giờ đã thành cây Phép lạ từng ngày Thần tiên cất trong đôi bàn tay Cho bao niềm mê say chứa cánh bay.
*

qua trung ma khong mang đến ga ap thi van la qua trung ma thoi qua trung ma dem dem tức thì ap thi mot chu ra doi.qua trung ma khong mang lại ga ap thi van la qua trung ma thoi qua trung ma dem dem ngay ap thi mot chu ra doi.hat thoc ma khong gieo vao dat thi van la thoc ma thoi hat thoc ma gieo tức thì vao dat thi dong lua moc len tot tuoi.loi hua ma khong lo gin giu thi van la loi hua ma thoi loi hua du tốt oi la tốt mot nhỏ vet cung noi duoc ngay.phep la hang ngay lập tức than tien giau trong doi ban tay hom qua la hat mam hom nay domain authority thanh cay phep la hang ngay than tien giau vào doi ban tay mang đến bao niem me say mèo canh bay.qua trung ma khong cho ga ap thi van la qua trung ma thoi qua trung ma dem dem ngay ap thi mot chu ra doi.hat thoc ma khong gieo vao dat thi van la thoc ma thoi hat thoc ma gieo ngay vao dat thi dong lua moc len tot tuoi.loi hua ma khong lo gin giu thi van la loi hua ma thoi loi hua du hay oi la tốt mot nhỏ vet cung noi duoc ngay.phep la hang ngay than tien giau vào doi ban tay hom qua la hat mam hom nay da thanh cay phep la hang ngay than tien giau vào doi ban tay mang đến bao niem me say cát canh bay.