MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 01/2007/QH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAMNHŨNG

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo quyết nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi,bổ sung một trong những điều của hình thức phòng, kháng tham nhũng.

Bạn đang xem: Luật phòng chống tham nhũng 2007

Điều 1. Sửađổi, bổ sung cập nhật một số điều của hình thức phòng, kháng tham nhũng:

1. Điều 73 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 73. Ban chỉ huy phòng,chống tham nhũng

1. Ban chỉ huy trung ương vềphòng, kháng tham nhũng vày Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ đứng đầu có nhiệm vụ chỉ đạo,phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng vào phạm vi cảnước. Giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, phòng tham nhũng tất cả bộ phậnthường trực vận động chuyên trách.

2. Ban lãnh đạo tỉnh, thành phốtrực thuộc tw về phòng, chống tham nhũng do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc tw đứng đầu có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểmtra, đôn đốc hoạt động phòng, kháng tham nhũng trong phạm vi tỉnh, tp trựcthuộc trung ương. Ban lãnh đạo tỉnh, tp trực thuộc tw về phòng,chống tham nhũng có bộ phận giúp việc.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạnvà quy chế buổi giao lưu của Ban chỉ huy trung ương về phòng, kháng tham nhũng, Banchỉ đạo tỉnh, tp trực thuộc trung ương về phòng, phòng tham nhũng vị Ủyban hay vụ Quốc hội pháp luật theo đề xuất của Thủ tướng bao gồm phủ.”

2. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 74. Tính toán công tácphòng, chống tham nhũng

1. Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốchội đo lường và tính toán công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

2. Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủyban của Quốc hội vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình giám cạnh bên công tácphòng đề phòng tham nhũng thuộc nghành nghề do mình phụ trách.

Xem thêm: Phát Hiện Hậu Duệ Mặt Trời Bản "Pha Ke" Ở Hospital Playlist, Cũng Bác Sĩ

Ủy ban tứ pháp của Quốc hộitrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình giám sát câu hỏi phát hiện với xử lýhành vi tham nhũng.

3. Hội đồng nhân dân các cấptrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trách nhiệm tính toán công tácphòng, chống tham nhũng tại địa phương.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đạibiểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ củamình tính toán việc tiến hành các phương pháp của pháp luật về phòng, kháng thamnhũng.”


Luật này đã có Quốc hội nướcCộng hòa xóm hội nhà nghĩa nước ta khóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04tháng 8 năm 2007.