Em đang học tiếng trung,muốn học thêm một bằng kinh tế,em đang phân vân giũa kt đối ngoại và kt quốc tế.ai có kinh nghiệm cho em lời khuyên với


","product_id":0,"type":0,"date":1303808652,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4006\/274488\/nen-hoc-kinh-te-doi-ngoai-hay-kinh-te-quoc-te.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"mingchai","name":"minhthoa","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"minhthoa39
*

Bạn thân mến! Kinh tế đối ngoại và kinh tế quốc tế là 2 ngành học trong những kỳ tuyển sinh vừa qua được nhiều thí sinh quan tâm.Để bạn có thêm thông tin trong việc lựa chọn ngành nghề của mình, tổng đài tư vấn tuyển sinh 1900 66 69 xin cung cấp cho bạn một số thông tin cần thiết về 2 ngành nghề đó như sau:

- Ngành kinh tế đối ngoại: Mấy năm trở lại đây, nhiều thí sinh thi vào ngành kinh tế đối ngoại. Đây là một trong những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất. Năm 2010, điểm chuẩn của ngành cao nhất lên tới 26 điểm, có trường thấp cũng phải 22,5 điểm.

Bạn đang xem: Kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế

Các trường đào tạo ngành học này gồm Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại Thương cơ sở TPHCM, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội...).

Theo các chuyên gia giáo dục, muốn học chuyên ngành này, trước hết cần chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Khoa Kinh tế đối ngoại là khoa cơ bản và chủ đạo của Đại học Ngoại Thương. Nếu học khoa này, sinh viên có thể chọn một trong năm ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật.

Học ngành Kinh tế đối ngoại, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế, quản lý thị trường ngoại hối và đầu tư quốc tế; có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, sự biến động của tỷ giá hối đoái và đầu tư quốc tế; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thương mại và dự án đầu tư trong, ngoài nước.

Xem thêm: Phim Giáo Viên Piano

Sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành cán bộ hoạch định chính sách hoặc cán bộ làm việc tại bộ phận Kinh tế Đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương (các Bộ, Ban, Ngành, Sở…)

Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo Đại học, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế; cán bộ nghiên cứu, tư vấn tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế.

Ngoài ra, có thể là cán bộ quản lý, chuyên viên tại các doanh nghiệp (trong và ngoài nước) có liên quan đến các yếu tố quốc tế như xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế…

- Ngành kinh tế quốc tế: Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cộng đồng, có sức khỏe tốt, có kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc những lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế, có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và có khả năng sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có đủ năng lực để làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chuyên nghiên cứu, đào tạo về kinh tế quốc tế, các định chế kinh tế - thương mại - tài chính quốc tế, các ngành nghề thuộc lĩnh vực thông tin đại chúng như quan hệ công chúng (PR), truyền hình, báo chí… nhờ nền tảng kiến thức kinh tế - xã hội sâu rộng được cung cấp qua các môn học kinh tế vĩ mô, kinh tế công cộng, kinh tế môi trường, kinh tế quốc tế, luật và kinh tế, môi trường kinh tế quốc tế đương đại, toàn cầu hóa kinh tế…

Muốn biết thêm thông tin về các ngành nghề và có thể lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp cho mình trong tương lai, bạn kết nối trực tiếp tới tổng đài tư vấn tuyển sinh 1900 66 69 để chia sẻ cùng các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Chúc bạn thi tốt!


\r\n- Ng\u00e0nh kinh t\u1ebf \u0111\u1ed1i ngo\u1ea1i: M\u1ea5y n\u0103m tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u00e2y, nhi\u1ec1u th\u00ed sinh thi v\u00e0o ng\u00e0nh kinh t\u1ebf \u0111\u1ed1i ngo\u1ea1i. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng ng\u00e0nh c\u00f3 \u0111i\u1ec3m tr\u00fang tuy\u1ec3n cao nh\u1ea5t. N\u0103m 2010, \u0111i\u1ec3m chu\u1ea9n c\u1ee7a ng\u00e0nh cao nh\u1ea5t l\u00ean t\u1edbi 26 \u0111i\u1ec3m, c\u00f3 tr\u01b0\u1eddng th\u1ea5p c\u0169ng ph\u1ea3i 22,5 \u0111i\u1ec3m.\r\nC\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u00e0o t\u1ea1o ng\u00e0nh h\u1ecdc n\u00e0y g\u1ed3m \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i th\u01b0\u01a1ng, \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i Th\u01b0\u01a1ng c\u01a1 s\u1edf TPHCM, \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Kinh t\u1ebf - Lu\u1eadt (\u0110\u1ea1i h\u1ecdc Qu\u1ed1c gia TPHCM), \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Kinh t\u1ebf Qu\u1ed1c d\u00e2n, \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Kinh t\u1ebf (\u0110\u1ea1i h\u1ecdc Qu\u1ed1c Gia H\u00e0 N\u1ed9i...).\r\nTheo c\u00e1c chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c, mu\u1ed1n h\u1ecdc chuy\u00ean ng\u00e0nh n\u00e0y, tr\u01b0\u1edbc h\u1ebft c\u1ea7n chu\u1ea9n b\u1ecb t\u1ed1t v\u1ec1 ngo\u1ea1i ng\u1eef, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 ti\u1ebfng Anh. Khoa Kinh t\u1ebf \u0111\u1ed1i ngo\u1ea1i l\u00e0 khoa c\u01a1 b\u1ea3n v\u00e0 ch\u1ee7 \u0111\u1ea1o c\u1ee7a \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i Th\u01b0\u01a1ng. N\u1ebfu h\u1ecdc khoa n\u00e0y, sinh vi\u00ean c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn m\u1ed9t trong n\u0103m ngo\u1ea1i ng\u1eef: Ti\u1ebfng Anh, Ph\u00e1p, Nga, Trung, Nh\u1eadt.\r\nH\u1ecdc ng\u00e0nh Kinh t\u1ebf \u0111\u1ed1i ngo\u1ea1i, sinh vi\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb ki\u1ebfn th\u1ee9c chuy\u00ean s\u00e2u v\u1ec1 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i qu\u1ed1c t\u1ebf, qu\u1ea3n l\u00fd th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ngo\u1ea1i h\u1ed1i v\u00e0 \u0111\u1ea7u t\u01b0 qu\u1ed1c t\u1ebf; c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ph\u00e2n t\u00edch v\u00e0 \u0111\u00e1nh gi\u00e1 hi\u1ec7u qu\u1ea3 kinh doanh xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u, s\u1ef1 bi\u1ebfn \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a t\u1ef7 gi\u00e1 h\u1ed1i \u0111o\u00e1i v\u00e0 \u0111\u1ea7u t\u01b0 qu\u1ed1c t\u1ebf; X\u00e2y d\u1ef1ng v\u00e0 t\u1ed5 ch\u1ee9c th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i v\u00e0 d\u1ef1 \u00e1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 trong, ngo\u00e0i n\u01b0\u1edbc.\r\nSinh vi\u00ean sau khi ra tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 th\u1ec3 tr\u1edf th\u00e0nh c\u00e1n b\u1ed9 ho\u1ea1ch \u0111\u1ecbnh ch\u00ednh s\u00e1ch ho\u1eb7c c\u00e1n b\u1ed9 l\u00e0m vi\u1ec7c t\u1ea1i b\u1ed9 ph\u1eadn Kinh t\u1ebf \u0110\u1ed1i ngo\u1ea1i v\u00e0 h\u1ee3p t\u00e1c qu\u1ed1c t\u1ebf c\u1ee7a c\u00e1c c\u01a1 quan qu\u1ea3n l\u00fd nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc t\u1eeb trung \u01b0\u01a1ng \u0111\u1ebfn \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng (c\u00e1c B\u1ed9, Ban, Ng\u00e0nh, S\u1edf…)\r\nC\u00e1n b\u1ed9 gi\u1ea3ng d\u1ea1y, nghi\u00ean c\u1ee9u t\u1ea1i c\u00e1c c\u01a1 s\u1edf \u0111\u00e0o t\u1ea1o \u0110\u1ea1i h\u1ecdc, Vi\u1ec7n nghi\u00ean c\u1ee9u li\u00ean quan \u0111\u1ebfn l\u0129nh v\u1ef1c Kinh t\u1ebf, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i v\u00e0 t\u00e0i ch\u00ednh qu\u1ed1c t\u1ebf; c\u00e1n b\u1ed9 nghi\u00ean c\u1ee9u, t\u01b0 v\u1ea5n t\u1ea1i c\u00e1c Vi\u1ec7n nghi\u00ean c\u1ee9u, trung t\u00e2m nghi\u00ean c\u1ee9u, t\u1ed5 ch\u1ee9c qu\u1ed1c t\u1ebf trong v\u00e0 ngo\u00e0i n\u01b0\u1edbc trong l\u0129nh v\u1ef1c Kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf v\u00e0 Kinh doanh qu\u1ed1c t\u1ebf.\r\nNgo\u00e0i ra, c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 c\u00e1n b\u1ed9 qu\u1ea3n l\u00fd, chuy\u00ean vi\u00ean t\u1ea1i c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p (trong v\u00e0 ngo\u00e0i n\u01b0\u1edbc) c\u00f3 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn c\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 qu\u1ed1c t\u1ebf nh\u01b0 xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u, doanh nghi\u1ec7p n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i, \u0111\u1ea7u t\u01b0 qu\u1ed1c t\u1ebf, kinh doanh qu\u1ed1c t\u1ebf…\r\n- Ng\u00e0nh kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf: \u0110\u00e0o t\u1ea1o c\u1eed nh\u00e2n ng\u00e0nh Kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf c\u00f3 ph\u1ea9m ch\u1ea5t ch\u00ednh tr\u1ecb, \u0111\u1ea1o \u0111\u1ee9c ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p v\u00e0 \u00fd th\u1ee9c c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, c\u00f3 s\u1ee9c kh\u1ecfe t\u1ed1t, c\u00f3 k\u1ef9 n\u0103ng ph\u00e2n t\u00edch, ho\u1ea1ch \u0111\u1ecbnh ch\u00ednh s\u00e1ch v\u00e0 gi\u1ea3i quy\u1ebft c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 thu\u1ed9c nh\u1eefng l\u0129nh v\u1ef1c chuy\u00ean s\u00e2u v\u1ec1 kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf, c\u00f3 k\u1ef9 n\u0103ng thuy\u1ebft tr\u00ecnh, k\u1ef9 n\u0103ng giao ti\u1ebfp v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng s\u1eed d\u1ee5ng th\u00e0nh th\u1ea1o m\u1ed9t trong c\u00e1c ngo\u1ea1i ng\u1eef ti\u1ebfng Anh, ti\u1ebfng Ph\u00e1p, ti\u1ebfng Trung, ti\u1ebfng Nh\u1eadt, ti\u1ebfng Nga.\r\nSinh vi\u00ean t\u1ed1t nghi\u1ec7p ng\u00e0nh Kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf c\u00f3 \u0111\u1ee7 n\u0103ng l\u1ef1c \u0111\u1ec3 l\u00e0m vi\u1ec7c t\u1ea1i c\u00e1c c\u01a1 quan qu\u1ea3n l\u00fd Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc, c\u00e1c t\u1ed5 ch\u1ee9c chuy\u00ean nghi\u00ean c\u1ee9u, \u0111\u00e0o t\u1ea1o v\u1ec1 kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf, c\u00e1c \u0111\u1ecbnh ch\u1ebf kinh t\u1ebf - th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i - t\u00e0i ch\u00ednh qu\u1ed1c t\u1ebf, c\u00e1c ng\u00e0nh ngh\u1ec1 thu\u1ed9c l\u0129nh v\u1ef1c th\u00f4ng tin \u0111\u1ea1i ch\u00fang nh\u01b0 quan h\u1ec7 c\u00f4ng ch\u00fang (PR), truy\u1ec1n h\u00ecnh, b\u00e1o ch\u00ed… nh\u1edd n\u1ec1n t\u1ea3ng ki\u1ebfn th\u1ee9c kinh t\u1ebf - x\u00e3 h\u1ed9i s\u00e2u r\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p qua c\u00e1c m\u00f4n h\u1ecdc kinh t\u1ebf v\u0129 m\u00f4, kinh t\u1ebf c\u00f4ng c\u1ed9ng, kinh t\u1ebf m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng, kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf, lu\u1eadt v\u00e0 kinh t\u1ebf, m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea1i, to\u00e0n c\u1ea7u h\u00f3a kinh t\u1ebf…\r\nMu\u1ed1n bi\u1ebft th\u00eam th\u00f4ng tin v\u1ec1 c\u00e1c ng\u00e0nh ngh\u1ec1 v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn cho m\u00ecnh m\u1ed9t ng\u00e0nh ngh\u1ec1 ph\u00f9 h\u1ee3p cho m\u00ecnh trong t\u01b0\u01a1ng lai, b\u1ea1n k\u1ebft n\u1ed1i tr\u1ef1c ti\u1ebfp t\u1edbi t\u1ed5ng \u0111\u00e0i t\u01b0 v\u1ea5n tuy\u1ec3n sinh 1900 66 69 \u0111\u1ec3 chia s\u1ebb c\u00f9ng c\u00e1c chuy\u00ean gia trong l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0y.\r\nCh\u00fac b\u1ea1n thi t\u1ed1t!\r\n","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274488,"user":{"id":1,"login_name":"hauhuan","name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb H\u1eadu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haihautamly