Bộ sưu tập các icon mặt cười bằng kí tự đặc biệt ×͜× ☹ ☺ ☻ ❤️ với 1001 kiểu biểu tượng cảm xúc hình mặt cười khác nhau dưới dạng Icon ✅ Emoji ✅ Xếp Hình.

Kí Tự Mặt Cười Dấu X

Những kí tự mặt cười dấu x nổi tiếng nhất được nhiều bạn đọc dùng tại symbols.vn:

Kí tự đặc biệt mặt cười XKí tự mặt cười X×͜×✘ꪎꤪツ✘×‿×MR͜͡ ๛X`×͜×メ‿×ˣ‿ˣx‿ х㋡❖⎈✖‿✖<✖‿✖>(X_X)•~•×_×メ‿メX‿‿XX ‿X