Đàn ông được xem là phái mạnh, luôn đảm bảo an toàn phái yếu nhưng lại khái niệm này chỉ nên giành cho những người bầy ông tốt. Thuộc là lũ ông nhưng không phải người nào cũng tử tế. Những câu nói châm biếm lũ ông sau đây sẽ khiến đàn bà gật gù do quá đúng, còn đàn ông thì chỉ đành câm nín.