Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC

Hãy cùng Công ty Tim Sen – đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại TP.HCM xem chi tiết nội dung này.

Bạn đang xem: Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

*

1. Những phương pháp trích khấu hao:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần tất cả điều chỉnh.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

2. Căn cứ khả năng đáp ứng những điều kiện áp dụng quy định đến từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào túi tiền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động gớm doanh.

Doanh nghiệp hoạt động bao gồm hiệu quả gớm tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không thật 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để gấp rút đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động sale được trích khấu hao cấp tốc là lắp thêm móc, thiết bị; dụng cụ làm cho việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị cùng phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây thọ năm. Lúc thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại size thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 dĩ nhiên Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý lúc tính thuế thu nhập vào kỳ.

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần gồm điều chỉnh:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với những doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực tất cả công nghệ đòi hỏi phải gắng đổi, phạt triển nhanh.

Xem thêm: Https://Www - Những Cảnh Nóng Bỏng Của Phạm Băng Băng

TSCĐ thâm nhập vào hoạt động marketing được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần gồm điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

– Là các loại sản phẩm công nghệ móc, thiết bị; dụng cụ có tác dụng việc đo lường, thí nghiệm.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

Tài sản cố định gia nhập vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là những loại trang bị móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng vào năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Nội dung của các phương pháp trích khấu hao được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông tin với cơ quan tiền thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng đến từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông tin cho cơ quan liêu thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần vậy đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự nạm đổi về biện pháp thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích gớm tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép nuốm đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quy trình sử dụng cùng phải thông báo bằng văn bản mang lại cơ quan liêu thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là nội dung bài bác viết được Công ty Tim Sen – đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại TP.HCMgửi tới bạn đọc.

Mọi đưa ra tiết xin vui tươi liên hệ :

🗺️Địa chỉ : Tòa đơn vị Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.