Tưởng rằng vẫn quên. Cuộc tình sẽ yên Tưởng rằng sẽ quên. Nhưng lại tim yếu mượt Một ngày thấy em. Là đời tự dưng đêm vây khốn. Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình vẫn yên Tưởng rằng đã quện Thân đau mong muốn nằm Vì mỗi bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên. Còn điều gì khác đâu số đông đóa hoa hồng vày trái tim tội lỗi lưu giữ vong liệu có còn gì khác đâu đầy đủ má xưa nồng cho dù xác thân còn phút ăn năn.Tưởng rằng sẽ quên. Cuộc tình đang yên Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt. Tưởng rằng sẽ quên. Cuộc tình sẽ yên Tưởng rằng đang quên. Tay em vẫn còn Dựng đời bão lên. Làm cho từng vệt thương hồn nhiên... Sót lại đây phần đông sớm mai bi quan Vì phố xưa cỏ lá mong muốn manh sót lại đây rất nhiều bến hoang tàn vày xác thân sẽ quá lênh đênh.

Bạn đang xem: Tưởng rằng đã quên


Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Những Bộ Phim Ấn Độ Nên Xem Nhất Mọi Thời Đại (Phần 1), Top 8 Bộ Phim Ấn Độ Hay Nhất Mọi Thời Đại

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.