Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Ơi các bạn mình ơi tay nắm chặt bàn tay

Ơi các bạn mình ơi!Tay nắm chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây gọi mặt trời đỏ tươi tỏa sángTa muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàngXanh ơi xanh thắm Trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mìnhÔi sao vui quá bước chân vào vòng đời thiết thaRồi ta biến thành mây bay vòng thế giới cho thỏa ước mơ***Ơi các bạn mình ơi!Tay nắm chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây gọi mặt trời đỏ tươi tỏa sángTa muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàngXanh ơi xanh thắm Trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mìnhTa luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranhTừng khu phố mọc cao Ta cùng ngàn sao không còn cách xa***ĐK***Ơi các bạn mình ơi!Tay nắm chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây gọi mặt trời đỏ tươi tỏa sángTa muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàng***Xanh ơi xanh thắm Trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mìnhTa luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranhTừng khu phố mọc cao Ta cùng ngàn sao không còn cách xaXanh ơi xanh thắm Trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mìnhTa luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranhTừng khu phố mọc cao Ta cùng ngàn sao không còn cách xaRồi ta biến thành mâyBay vong thế giới cho thỏa...ước mơ
*

oi cac ban minh oi!tay nam chat ban tayca hat cung ngan may goi mat troi do tuoi toa sangta muon cung ngan sao xanh uoc vong troi caota nhan cung vang trang moi chi hang det bao mong vangxanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta nam chat tay cho tinh than ai chay trong tim minhoi sao vui qua buoc chan vao vong doi thiet tharoi ta bien thanh may bay vong the gioi cho thoa uoc mo***oi cac ban minh oi!tay nam chat ban tayca hat cung ngan may goi mat troi do tuoi toa sangta muon cung ngan sao xanh uoc vong troi caota nhan cung vang trang moi chi hang det bao mong vangxanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta nam chat tay cho tinh than ai chay trong tim minhta luon mong muon the gian nay chang con chien tranhtung khu pho moc cao ta cung ngan sao khong con cach xa***dk***oi cac ban minh oi!tay nam chat ban tayca hat cung ngan may goi mat troi do tuoi toa sangta muon cung ngan sao xanh uoc vong troi caota nhan cung vang trang moi chi hang det bao mong vang***xanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta nam chat tay cho tinh than ai chay trong tim minhta luon mong muon the gian nay chang con chien tranhtung khu pho moc cao ta cung ngan sao khong con cach xaxanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta nam chat tay cho tinh than ai chay trong tim minhta luon mong muon the gian nay chang con chien tranhtung khu pho moc cao ta cung ngan sao khong con cach xaroi ta bien thanh maybay vong the gioi cho thoa...uoc mo

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *