Nhập bất kể thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung ứng việc tìm kiếm với giờ đồng hồ Việt không vệt và gồm dấu

Bạn vẫn xem: Ơi các bạn mình ơi tay vậy chặt bàn tay

Ơi chúng ta mình ơi!Tay vắt chặt bàn tayCa hát thuộc ngàn mây hotline mặt trời đỏ tươi lan sángTa mong cùng nghìn sao xanh mong vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàngXanh ơi xanh thắm Trái trơn xanh cất cánh theo tháng nămNào ta vậy chặt tay mang lại tình thân ái cháy trong tâm mìnhÔi sao vui quá bước chân vào vòng đời thiết thaRồi ta biến thành mây bay vòng trái đất cho thỏa ước mơ***Ơi các bạn mình ơi!Tay rứa chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây call mặt trời đỏ tươi tỏa sángTa mong cùng nghìn sao xanh mong vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàngXanh ơi xanh thắm Trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta cụ chặt tay mang đến tình thân ái cháy trong lòng mìnhTa luôn mong muốn trần thế này không còn chiến tranhTừng thành phố mọc cao Ta cùng ngàn sao không thể cách xa***ĐK***Ơi các bạn mình ơi!Tay thế chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây call mặt trời đỏ tươi lan sángTa ao ước cùng nghìn sao xanh cầu vọng trời caoTa nhắn thuộc vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàng***Xanh ơi xanh thắm Trái láng xanh cất cánh theo mon nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tâm địa mìnhTa luôn mong muốn trần gian này không còn chiến tranhTừng thành phố mọc cao Ta cùng ngàn sao không thể cách xaXanh ơi xanh thắm Trái trơn xanh cất cánh theo tháng nămNào ta cầm chặt tay mang đến tình thân ái cháy trong tâm địa mìnhTa luôn mong muốn trần thế này không còn chiến tranhTừng thành phố mọc cao Ta thuộc ngàn sao không còn cách xaRồi ta biến thành mâyBay vong thế giới cho thỏa...ước mơ
*

oi cac ban minh oi!tay phái mạnh chat ban tayca hat cung ngan may goi mat troi do tuoi toa sangta muon cung ngan sao xanh uoc vong troi caota nhan cung vang trang moi đưa ra hang det bao mong vangxanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta nam chat tay đến tinh than ai chay trong tâm địa minhoi sao vui qua buoc chan vao vong doi thiet tharoi ta bien thanh may cất cánh vong the gioi mang lại thoa uoc mo***oi cac ban minh oi!tay phái nam chat ban tayca hat cung ngan may goi mat troi vày tuoi toa sangta muon cung ngan sao xanh uoc vong troi caota nhan cung vang trang moi chi hang det bao mong vangxanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta phái mạnh chat tay đến tinh than ai chay trong thâm tâm minhta luon ý muốn muon the gian nay chang bé chien tranhtung khu pho moc cao ta cung ngan sao khong nhỏ cach xa***dk***oi cac ban minh oi!tay nam giới chat ban tayca hat cung ngan may goi mat troi bởi vì tuoi toa sangta muon cung ngan sao xanh uoc vong troi caota nhan cung vang trang moi bỏ ra hang det bao mong muốn vang***xanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta phái nam chat tay mang đến tinh than ai chay trong tâm minhta luon mong muốn muon the gian nay chang nhỏ chien tranhtung khu pho moc cao ta cung ngan sao khong nhỏ cach xaxanh oi xanh tham trai bong xanh bay theo thang namnao ta phái nam chat tay đến tinh than ai chay trong trái tim minhta luon mong muon the gian nay chang nhỏ chien tranhtung khu vực pho moc cao ta cung ngan sao khong bé cach xaroi ta bien thanh maybay vong the gioi đến thoa...uoc mo

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *