Viết Chương Trình Nhập Vào 1 Xâu Từ Bàn Phím

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

viết công tác nhập 1 xâu bất kỳ từ keyboard ,đưa ra screen xâu sau khi xoá n kí tự từ địa điểm bất kì


*

uses crt;

var st:string;

n,vt,d,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

write('Nhap vi tri can xoa:'); readln(vt);

write('Nhap so ki tu can xoa:'); readln(n);

delete(st,vt,n);

writeln('Xau sau khoản thời gian xoa la: ',st);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 xâu từ bàn phím


*

viết chương trình nhập một xâu bất kỳ từ bàn phím và xóa xâu này từ vị trí vt qua đều kí trường đoản cú ( vt, n là những số nguyên nhập tự bàn phím)
*

giúp em với sáng mai em thi rồi..

1.viết chương trình nhập vào trong 1 xâu kí tự từ bàn phím. In ra màn hình hiển thị xâu kí tự sau khoản thời gian đã thay những từ "nang" thành "mua".

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê Tập 6 Thuyết Minh, Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê Tập 6

2. Viết chương trình vào một trong những xâu kí trường đoản cú từ keyboard .kiểm tra coi xâu đó có phải là xâu palindrom không? ( Xâu palindrom là xâu khi viết từ trái qua phải cũng giống như từ cần qua trái, VD: Xâu 'ABBA' là một trong xâu palindrom).

giúp em với ạ em rất phải gấp


viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím đưa ra màn hình hiển thị xâu đó sau thời điểm đã chuyển tất cả các kí từ đầu của từng từ thành chữ cái in hoa


Viết công tác nhập vào 1 xâu kí từ bỏ ( độ nhiều năm ko vượt 100) cùng 1 kí tự bất kể từ bàn phím .Thông báo xem kí tự kia có mở ra trong xâu kí tự vừa nhập tuyệt ko?

viết công tác đọc 1 xâu lí tự bất cứ từ tệp dl.inp . Hãy xoá kí tự đầu tiên và kí tự cuối cùng của xâu đó với ghi kết quả sau lúc xoá vào tệp dl.out


Viết lịch trình nhập vào 1 xâu bất kì, xuất ra screen số lượng kí tự trong xâu đang nhập.

mọi người giúp mk bài này với.


Viết lịch trình nhập một xâu từ bàn phím .Đếm số lần mở ra của các kí tự vào xâu và in ra màn hình


Bài tập 2:Viết chương trình nhập một xâu tự bàn phím. Đếm số kí từ bỏ là chữ số vần âm trong xâu vừa nhập và in ra màn hình. Xóa những chữ số kh xâu vừa nhập