Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

viết chương trình nhập 1 xâu bất kì từ bàn phím ,đưa ra màn hình xâu sau khi xoá n kí tự từ vị trí bất kì


*

uses crt;

var st:string;

n,vt,d,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

write('Nhap vi tri can xoa:'); readln(vt);

write('Nhap so ki tu can xoa:'); readln(n);

delete(st,vt,n);

writeln('Xau sau khi xoa la: ',st);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 xâu từ bàn phím


*

viết chương trình nhập một xâu bất kì từ bàn phím và xóa xâu này từ vị trí vt qua những kí tự ( vt, n là các số nguyên nhập từ bàn phím)
*

giúp em với sáng mai em thi rồi..

1.viết chương trình nhập vào một xâu kí tự từ bàn phím. in ra màn hình xâu kí tự sau khi đã thay các từ "nang" thành "mua".

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê Tập 6 Thuyết Minh, Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê Tập 6

2. viết chương trình vào một xâu kí tự từ bàn phím .kiểm tra xem xâu đó có phải là xâu palindrom không? ( Xâu palindrom là xâu khi viết từ trái qua phải cũng giống như từ phải qua trái, VD: Xâu 'ABBA' là một xâu palindrom).

giúp em với ạ em rất cần gấp


viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím đưa ra màn hình xâu đó sau khi đã chuyển tất cả các kí tự đầu của mỗi từ thành chữ cái in hoa


Viết chương trình nhập vào 1 xâu kí tự ( độ dài ko quá 100) và 1 kí tự bất kì từ bàn phím .Thông báo xem kí tự đó có xuất hiện trong xâu kí tự vừa nhập hay ko?

viết chương trình đọc 1 xâu lí tự bất kì từ tệp dl.inp . hãy xoá kí tự đầu tiên và kí tự cuối cùng của xâu đó và ghi kết quả sau khi xoá vào tệp dl.out


Viết chương trình nhập vào 1 xâu bất kì, xuất ra màn hình số lượng kí tự trong xâu đã nhập.

mọi người giúp mk bài này với.


Viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím .Đếm số lần xuất hiện của các kí tự trong xâu và in ra màn hình


Bài tập 2:Viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím. Đếm số kí tự là chữ số chữ cái trong xâu vừa nhập và in ra màn hình. Xóa các chữ số kh xâu vừa nhập