1,850,721 views • Premiered Oct 2, 2019 • ►Trọn cỗ Tùy Đường Diễn Nghĩa: http://bit.ly/2ksl9Hy►Các phim giỏi khác: http://bit.ly/2m1ZLZR►Tên phim: Tùy Đường Diễn Nghĩa (64 tập)

Phim Tùy Đường Diễn tức thị một bộ phim tái hiện câu hỏi tụ nghĩa cùng tan tung của các anh hùng trên đồi Ngũ Cương, cuộc tình thân Tùy Dượng Đế và Chu Quý Nhi, duyên nợ giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Thông qua ba tuyến đường truyện này, tác giả phơi bày sự thối nát của ách thống trị phong kiến thống trị, ca tụng tinh thần dũng cảm, lòng nghĩa khí của các anh hùng thời Tùy, Đường…..

#phimmoi #phimhay #phimhay2019 #tantayduky #phimmoi2019 #YouC #tuyduonganhhung #tuyduongdiennghia

*
tuy duong dien nghia tap 70-0
*
tuy duong dien nghia tap 70-1
*
tuy duong dien nghia tap 70-2
*
tuy duong dien nghia tap 70-3
*
tuy duong dien nghia tap 70-4
*
tuy duong dien nghia tap 70-5
*
tuy duong dien nghia tap 70-6
*
tuy duong dien nghia tap 70-7
*
tuy duong dien nghia tap 70-8
*
tuy duong dien nghia tap 70-9

Coin đầu tư cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Phim bắt đầu Hay tốt nhất 2019 | TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA – Tập 64 | Phim Bộ trung hoa Hay duy nhất 2019 – YouTube ứng với từ khoá .