A.Diễn ra chậm, theo một hướng xác định.B.Là vận động sinh trưởng của thực vậtC.Luôn hướng về phía tác nhân kích thích. D.Luôn tránh xa tác nhân kích thích.

Câu 2:Mã câu hỏi:50426

Yếu tố bên trong cơ thể thực vật đóng vai trò điều tiết hướng động là


A.Sự tăng nhiệt độ trong tế bào. B.Hocmon sinh trưởng.C.Sự thay đổi độ pH trong tế bào. D.Sự thay đổi tính thấm của màng tế bào.
A.Rễ.B.Thân.C.Lá. D.Chồi ngọn.

Câu 4:Mã câu hỏi:50428

Khi đặt một cây non nằm ngang. Sau một thời gian, rễ cây cong xuống. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở rễ?


A.Mặt trên và mặt dưới rễ có lượng auxin ngang nhau. B.Mặt trên và mặt dưới rễ có lượng axit abxixic ngang nhau.C.Mặt trên có auxin, mặt dưới rễ có axit abxixic. D.Mặt trên có axit abxixic, mặt dưới rễ có auxin.

Câu 5:Mã câu hỏi:50429

Nguyên nhân của hiện tượng thân cây khi mọc luôn vươn về phía có ánh sáng là:


A.Auxin phân bố tập trung ở đỉnh chồi. B.Auxin phân bố đồng đều ở hai phía sáng và tối của cây.C.Auxin phân bố nhiều hơn về phía sáng của cây. D.Auxin phân bố nhiều hơn về phía tối của cây.

Câu 6:Mã câu hỏi:50430

Khi nói về hướng động của thực vật, câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là


A.Rễ cây luôn có tính hướng nước dương.B.Rễ cây luôn có tính hướng hóa dương đối với mọi hóa chất trong môi trường đất.C.Ở thân mầm của cây, lượng hocmon sinh trưởng ở mặt trên nhiều hơn mặt dưới.D.Phần nhiều thân cây có tính hướng đất dương, một số có tính hướng đất âm.

Câu 7:Mã câu hỏi:50431

Các kiểu hướng động dương của rễ cây là:


A.hướng đất, hướng nước, hướng sáng. B.hướng đất, hướng sáng, hướng hóa.C.hướng đất, hướng nước, hướng hóa. D.hướng sáng, hướng nước, hướng hóa.

Câu 8:Mã câu hỏi:50432

Khi nói về hướng động của thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) ngọn cây có tính hướng đất âm. (2) rễ cây có tính hướng trọng lực dương.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm cảm ứng ở thực vật

(3) rễ cây có tính hướng sáng âm. (4) ngọn cây có tính hướng sáng âm.

Số phát biểu đúng là:


A.1B.2C.3D.4

Câu 9:Mã câu hỏi:50433

Khi nói về vận động cảm ứng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng về ứng động?

(1) Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

(2) Là vận động sinh trưởng của thực vật.

(3) Là vận động không sinh trưởng của thực vật.

(4) Xảy ra do thay đổi của môi trường ngoài ( nhiệt độ, ánh sáng, chất kích thích, chất kìm hãm,...).

(5) Xảy ra do thay đổi của môi trường bên trong như sức trương nước của tế bào,....

(6) Có 2 kiểu: ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

Số phát biểu đúng là:


A.3B.4C.5D.6

Câu 10:Mã câu hỏi:50434

Vận động cảm ứng khép lá ở cây trinh nữ có cơ chế giống với vận động nào sau đây?


A.Quấn vòng của tua cuốn. B.Bắt mồi ở cây ăn sâu bọ.C.Rễ cây mọc về phía có nguồn nước. D.Mở cánh hoa của cây họ Cúc.

Câu 11:Mã câu hỏi:50435

Vận động nào sau đây thuộc kiểu ứng động không sinh trưởng?


A.Sự khép lá của cây trinh nữ khi có va chạm cơ học. B.Vận động quấn vòng của tua cuốn ở cây bầu, bí.C.Vận động nở hoa. D.Sự khép lá của cây họ Đậu lúc hoàng hôn.

Câu 12:Mã câu hỏi:50436

Vận động cảm ứng nào sau đây có liên quan đến sức trương nước trong tế bào?


A.Vận động nở hoa ở cây nghệ tây. B.Vận động nở hoa ở cây hoa mười giờ.C.Vận động tạo giàn ở một số loài cây thân leo. D.Vận động bắt mồi ở cây ăn sâu bọ.

Câu 13:Mã câu hỏi:50437

Cử động nào sau đây mang tính chất chu kì?


A.Cử động bắt mồi ở cây nắp ấm. B.Khép lá ở cây trinh nữ khi chạm vào. C.Nở hoa ở cây mười giờ. D.Cử động quấn vòng của tua cuốn cây mướp khi chạm giàn.

Câu 14:Mã câu hỏi:50438

Khi nói về cảm ứng ở thực vật, có các hiện tượng ở thực vật sau đây:

(1). Đỉnh sinh trưởng của cành và thân luôn hướng về phía có ánh sáng.

(2). Hệ rễ của TV luôn phát triển sâu xuống lòng đất để tìm nguồn nước và muối khoáng cần thiết cho cơ thể.

Xem thêm: Mảnh Bộ Thần Hỏa Là Gì - Thần Hỏa Liên Minh Huyền Thoại Là Gì

(3). Hiện tượng cụp lá và xòe lá của cây hoa trinh nữ (hoa xấu hổ) khi bị va chạm.

(4). Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu.

(5). Hoa nghệ tây và hoa tuylip nở và cụp theo sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Có bao nhiêu hiện tượng là kiểu ứng động sinh trưởng ở thực vật?


A.2B.3C.4D.5

Câu 15:Mã câu hỏi:50439

Cho các hiện tượng sau ở thực vật

(1) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng, khép lại lúc trạng vạng tối.

(2) Ngọn cây hướng ra ngoài ánh sáng.

(3) Lá cây trinh nữ cụp lại khi tay chạm vào.

(4) Rễ cây lan rộng hướng tới nguồn nước.

(5) Hoa quỳnh nở vào lúc 12 giờ đêm.

(6) Vận động bắt mồi của cây nắp ấm.

Những hiện tượng thuộc kiểu ứng động là


A.(1), (2), (3), và (6). B.(1), (3), (5), và (5).C.(1), (3), (5), và (6). D.(1), (2), (4), và (6).

Câu 16:Mã câu hỏi:50440

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào ?


A.Không liên quan đến sự phân chia tế bào. B.Tác nhân kích thích không định hướng.C.Có nhiều tác nhân kích thích. D.Có sự vận động vô hướng

Câu 17:Mã câu hỏi:50441

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?


A.Hoa mười giờ nò vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.B.Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.C.Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khống đóng mờ.D.Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ cùa cây trinh nữ.

Câu 18:Mã câu hỏi:50442

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?


A.Hoa mười giờ nò vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.B.Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.C.Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khống đóng mờ.D.Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ cùa cây trinh nữ.

Câu 19:Mã câu hỏi:50443

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:


A.Xảy ra nhanh , dễ nhận thấy. B.Xảy ra chậm , khó nhận thấy.C.Xảy ra nhanh , khó nhận thấy. D.Xảy ra chậm , dễ nhận thấy.

Câu 20:Mã câu hỏi:50444

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:


A.Xảy ra nhanh , dễ nhận thấy. B.Xảy ra chậm , khó nhận thấy.C.Xảy ra nhanh , khó nhận thấy. D.Xảy ra chậm , dễ nhận thấy.

Câu 21:Mã câu hỏi:50445

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:


A.hướng sáng. B.hướng tiếp xúc. C.hướng trọng lực âm D.cả 3 phương án trên.

Câu 22:Mã câu hỏi:50446

Hướng động ở cây có liên quan tới:


A.các nhân tố môi trường.B.sự phân giải sắc tố.C.đóng khí khổng. D.thay đổi hàm lượng axitnuclêic

Câu 23:Mã câu hỏi:50447

Tác nhân của hướng trọng lực là:


A.đất.B.ánh sáng. C.chất hóa họcD.sự va chạm.

Câu 24:Mã câu hỏi:50448

Ở thực vật có các kiểu ứng động:


A.ứng động sinh trưởng. B.ứng động không sinh trưởng.C.ứng động sức tr­ương. D.cả A và B.

Câu 25:Mã câu hỏi:50449

Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào?


A.H­ướng hoá. B.Ứng động không sinh trư­ởng.C.Ứng động sức tr­ương. D.Ứng động tiếp xúc.

Câu 26:Mã câu hỏi:50450

Tuỳ thuộc vào tác nhân kích thích, ứng động được chia thành:


A.quang ứng động, nhiệt ứng động, thuỷ ứng động, điện ứng động.B.ứng động sinh trưởng, ứng động không sinh trưởng.C.hoá ứng động , ứng động tiếp xúc, ứng động tổn thương.D.cả A và C

Câu 27:Mã câu hỏi:50451

Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu là kiểu ứng động :


A.dưới tác động của ánh sáng. B.dưới tác động của nhiệt độ.C.dưới tác động của hoá chất. D.dưới tác động của điện năng

Câu 28:Mã câu hỏi:50452

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động :


A.dưới tác động của ánh sáng. B.dưới tác động của nhiệt độ.C.dưới tác động của hoá chất. D.dưới tác động của điện năng

Câu 29:Mã câu hỏi:50453

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động :


A.dưới tác động của ánh sáng. B.dưới tác động của nhiệt độ.C.dưới tác động của hoá chất. D.dưới tác động của điện năng

Câu 30:Mã câu hỏi:50454

Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu :


A.ứng động sinh trưởng. B.quang ứng động.C.ứng động không sinh trưởng D.điện ứng động.

Câu 31:Mã câu hỏi:50455

Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của:


A.ứng động tiếp xúc và hoá ứng động. B.quang ứng động và điện ứng động. C.nhiệt ứng động và thuỷ ứng động. D.ứng động tổn thường.

Câu 32:Mã câu hỏi:50456

Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của:


A.ứng động tiếp xúc và hoá ứng động. B.quang ứng động và điện ứng động. C.nhiệt ứng động và thuỷ ứng động. D.ứng động tổn thường.

Câu 33:Mã câu hỏi:50471

Thế nào là hướng hoá


A.Là phản ứng sinh trưởng của cây hướng tới các hoá chất cần cho sự phát triển.B.Là phản ứng của cây đối với các hoá chất ở môi trường sống.C.Là phản ứng của cây tránh xa các hoá chất độc hại.D.Phản ứng sinh trưởng của cây đối với các chất hoá học.

Câu 34:Mã câu hỏi:50472

Các kiểu hướng động âm ở rễ là


A.hướng sáng, hướng hoá. B.hướng nước, hướng hoá.C.hướng sáng, hướng nước. D.hướng đất, hướng sáng.

Câu 35:Mã câu hỏi:50473

Thế nào là hướng tiếp xúc?


A.Là sự sinh trưởng khi có tiếp xúc với các cây cùng loài.B.Là sự vươn cao tranh ánh sáng với cây xung quanh.C.Là sự sinh trưởng của thân (cành) về phía ánh sángD.Là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc.

Câu 36:Mã câu hỏi:50474

Dựa vào sự vận động hướng động nào sau đây mà người ta tưới nước ở rãnh làm rễ vươn rộng, nước thấm sâu, rễ đâm sâu?


A.Hướng nước dươngB.Hướng đất dương.C.Hướng sáng dương.D.Hướng hóa dương.

Câu 37:Mã câu hỏi:50475

Vận động hướng động là


A.vận động hướng sáng của thân.B.vận động định hướng theo tác nhân từ 1 phía của môi trường sống.C.vận động hướng nước của rễ. D.vận động hướng đất của rễ.

Câu 38:Mã câu hỏi:50476

Giải thích vì sao có hiện tượng rễ cây có hình lượn sóng?


A.Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng nước dương.B.Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng sáng âm.C.Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng hoá.D.Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng nước âm.

Câu 39:Mã câu hỏi:50477

Vận động cảm ứng là vận động của cây dưới ảnh hưởng của tác nhân


A.ánh sáng.B.môi trường từ mọi phía.C.nước. D.phân bón.

Câu 40:Mã câu hỏi:50478

Vào rừng nhiệt đới ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của


A.hướng tiếp xúc.B.hướng trọng lực dương.C.hướng sáng. D.hướng trọng lực âm.
Bắt đầu làm bài
MGID

Đề thi nổi bật tuần


ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11


Toán 11

Lý thuyết Toán 11

Giải bài tập SGK Toán 11

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 11

Giải tích 11 Chương 5

Đề thi giữa HK2 môn Toán 11


Ngữ văn 11

Lý thuyết Ngữ Văn 11

Soạn văn 11

Soạn văn 11 (ngắn gọn)

Văn mẫu 11

Soạn bài Từ ấy

Đề thi giữa HK2 môn Ngữ Văn 11


Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Unit 15 lớp 11 Space conquest

Tiếng Anh 11 mới Unit 9


Vật lý 11

Lý thuyết Vật Lý 11

Giải bài tập SGK Vật Lý 11

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 11

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Ôn tập Vật lý 11 Chương 6


Hoá học 11

Lý thuyết Hóa 11

Giải bài tập SGK Hóa học 11

Giải BT sách nâng cao Hóa học 11

Trắc nghiệm Hóa 11

Ôn tập Hóa học 11 Chương 7


Sinh học 11

Lý thuyết Sinh 11

Giải bài tập SGK Sinh 11

Giải BT sách nâng cao Sinh 11

Trắc nghiệm Sinh 11

Ôn tập Sinh 11 Chương 3


Lịch sử 11

Lý thuyết Lịch sử 11

Giải bài tập SGK Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Chương 2 Lịch Sử Việt Nam


Địa lý 11

Lý thuyết Địa lý 11

Giải bài tập SGK Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

Địa Lý 11 Khu vực và QG


GDCD 11

Lý thuyết GDCD 11

Giải bài tập SGK GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11

GDCD 11 Học kì 2


Công nghệ 11

Lý thuyết Công nghệ 11

Giải bài tập SGK Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11

Công nghệ 11 Chương 6


Tin học 11

Lý thuyết Tin học 11

Giải bài tập SGK Tin học 11

Trắc nghiệm Tin học 11

Tin học 11 Chương 6


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 11

Tư liệu lớp 11


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 11

Đề thi giữa HK2 lớp 11

Đề thi HK1 lớp 11

Đề thi HK2 lớp 12

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Địa lí 11 Bài 8: Liên bang Nga

Lịch sử 11 Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc CTTG

Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 14

Văn mẫu và dàn bài hay về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

quartetpress.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247