(eqalign&; x^2 - xy + x - y cr & = (x^2 - xy) + left( x - y ight) cr & = xleft( x - y ight) + left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( x + 1 ight) cr )

Cách khác:

(eginarraylx^2 - xy + x - y\ = left( x^2 + x ight) + left( - xy - y ight)\ = left( x.x + x ight) - left( xy + y ight)\ = xleft( x + 1 ight) - yleft( x + 1 ight)\ = left( x + 1 ight)left( x - y ight)endarray)


LG b

(xz + yz - 5(x + y));

Phương pháp giải:

Áp dụng cách thức nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 47 trang 22

Nhóm 2 hạng tử đầu rồi đặt (z) ra phía bên ngoài để xuất hiện thêm nhân tử tầm thường (x+y).

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ;xz + yz m - 5left( x + y ight) cr & = left( xz + yz m ight) - 5left( x + y ight) cr & = zleft( x + y ight) - 5left( x + y ight) cr & = left( x + y ight)left( z - 5 ight) cr )


LG c

(3x^2 - 3xy - 5x + 5y).

Xem thêm: Samsung Note 4 2 Sim Cũ - Samsung Galaxy Note 4 2 Sim

Phương pháp giải:

Áp dụng cách thức nhóm những hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Cách 1: Nhóm hai hạng tử trước tiên với nhau và hai hạng tử cuối với nhau

Cách 2: đội hạng tử trang bị 1 cùng thứ 3, đội hạng tử thứ 2 và vật dụng 4 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,3x^2 - 3xy - 5x + 5y cr & = (3x^2 - 3xy) + left( - 5x + 5y ight) cr & = 3xleft( x - y ight) - 5left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( 3x - 5 ight) cr )

Cách khác:

(eginarrayl3x^2 - 3xy - 5x + 5y\ = left( 3x^2 - 5x ight) + left( - 3xy + 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - left( 3xy - 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - yleft( 3x - 5 ight)\ = left( 3x - 5 ight)left( x - y ight)endarray) 

quartetpress.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 293 phiếu
Bài tiếp sau
*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp quartetpress.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng quartetpress.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép quartetpress.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.