Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 21 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 21 trang 12


Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1? không cần tìm nữa…

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án… mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 3 đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) (9x^2 – 6x + 1); b) ((2x + 3y)^2+ 2 . (2x + 3y) + 1)

Hãy nêu một đề bài tương tự.

Xem thêm: Xem Phim Tân Thiên Long Bát Bộ 2021, Tân Thiên Long Bát Bộ Trọn Bộ Vietsub Thuyết Minh

» Bài tập trước: Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

({left( {A + B} right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2})

({left( {A – B} right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2})

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 21 trang 12 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) (9{x^2}-6x + 1 = {left( {3x} right)^2}-2.3x.1 + {1^2} = {left( {3x-1} right)^2})

Hoặc

(9{x^2}-6x + 1 = 1-6x + 9{x^2} = {1^2} – 2.1.3x + {left( {3x} right)^2} = {left( {1-3x} right)^2})

b) ({left( {2x{rm{ }} + {rm{ }}3y} right)^2} + 2.left( {2x + 3y} right) + 1 = {left( {2x + 3y} right)^2} + 2.left( {2x + 3y} right).1 + {1^2})

Đặt (A=2x+3y; B=1)

Khi đó đa thức được viết lại như sau:

({left( {2x + 3y} right)^2} + 2.left( {2x + 3y} right).1 + {1^2}) (= {A^2} + 2AB + {B^2} = {left( {A + B} right)^2})

Hay:

({left( {2x{rm{ }} + {rm{ }}3y} right)^2} + 2.left( {2x + 3y} right) + 1)

(= {left( {2x + 3y} right)^2} + 2.left( {2x + 3y} right).1 + {1^2})

(= {left< {left( {2x{rm{ }} + {rm{ }}3y} right) + 1} right>^2} = {left( {2x{rm{ }} + {rm{ }}3y + 1} right)^2})

Đề bài tương tự. Chẳng hạn:

(1 + 2left( {x + 2y} right) + {left( {x + 2y} right)^2})

(4{x^2}-12x + 9…)

Giải bài tập khác

*

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.