*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không lốt hoặc viết tắt của tên bài hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để tác dụng tìm được buổi tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Tình em như nước con sông dài

* click chuột nút TRÌNH CHIẾU giúp thấy toàn màn hình (chỉ tất cả trên máy tính).


Tình anh như nước con sông dài, bé nước về đến cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh bên trên đồng, Cây lúa hóng ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai gửi hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp phân chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, ghi nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc hóng nhau, lúc mùa lúa chín sẽ đón chuyển nhau... Trăng sắp đến tàn trôi xa địa điểm bến đậu, Chim sáo cất cánh xa mãi không về, Em vẫn đợi anh chỗ đây mặt lở, Rồi nhớ thương anh câu hát muốn chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương nhỏ cá rô bên trên đồng, Nghe chim white mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ nhưng mà mong...

<ĐK: > Ơ ơ lý đại trượng phu ơi (ơ lý cô gái ơi), Ơ lý đại trượng phu ơi em thương nhưng em đợi, con nước ai oán tênh câu hát lý ước ao chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà xưa nay anh không ghé về thăm...

Ơi chim sáo không cha mẹ (chim trắng bản thân ên), Chim sáo mồ côi thương anh cơ mà em đợi, Đêm white cò than nghe tái tái cơ lòng, Ngồi ghi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo ko về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh những sao bạc tình em...

== DẠO NHẠC ==

Tình anh như nước con sông dài, bé nước về đến cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa hóng ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp phân tách đôi bờ, Anh mặt bồi em bên lở ý muốn chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc đợi nhau, khi mùa lúa chín đang đón gửi nhau... Trăng sắp tàn trôi xa chỗ bến đậu, Chim sáo cất cánh xa mãi không về, Em vẫn chờ anh chỗ đây mặt lở, Rồi thương nhớ anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương nhỏ cá rô bên trên đồng, Nghe chim white mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

<ĐK: > Ơ ơ lý quý ông ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý con trai ơi em thương nhưng em đợi, con nước bi thảm tênh câu hát lý mong muốn chờ, Mùa lúa thơm đang chín chín thọ rồi, Mà bấy lâu anh không ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà lại em đợi, Đêm white cò than nghe tái tái cơ lòng, Ngồi lưu giữ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo ko về, cánh cò mồ côi, Em lưu giữ anh những sao bội nghĩa em...

Ngồi ghi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều... Sao phụ.. Tình em......

== HẾT BÀI ==


Tình anh như nước con sông dài, bé nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa đợi ngày mùa đơm bông...

Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp phân chia đôi bờ, Anh mặt bồi em bên lở ý muốn chờ...

thương nghe câu mái đẩy, lưu giữ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, lúc mùa lúa chín đã đón chuyển nhau...

Xem thêm: Review Phim Chiếu Rạp Bạn Gái Tôi Là Sếp : Cười Không Ngớt, Bạn Gái Tôi Là Sếp

Trăng sắp đến tàn trôi xa địa điểm bến đậu, Chim sáo bay xa mãi ko về, Em vẫn hóng anh vị trí đây mặt lở, Rồi thương nhớ anh câu hát mong mỏi chờ...

thương chim quyên nức nở, Thương nhỏ cá rô bên trên đồng, Nghe chim white mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ cơ mà mong...

<ĐK: > Ơ.. ơ lý nữ giới ơi (ơ lý cánh mày râu ơi), Ơ lý phái nữ ơi em thương mà lại em đợi, nhỏ nước buồn tênh câu hát lý muốn chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín thọ rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo không cha mẹ thương anh nhưng em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái kia lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo ko về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh những sao tệ bạc em...

== DẠO NHẠC ==

Tình anh như nước con sông dài, nhỏ nước về mang đến cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

Chiều quê hai chuyển hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp phân chia đôi bờ, Anh mặt bồi em mặt lở mong muốn chờ...

yêu thương nghe câu mái đẩy, lưu giữ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc hóng nhau, khi mùa lúa chín sẽ đón chuyển nhau...

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh chỗ đây mặt lở, Rồi thương nhớ anh câu hát mong muốn chờ...

thương chim quyên nức nở, Thương nhỏ cá rô trên đồng, Nghe chim white mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà lại mong...

<ĐK: > Ơ.. ơ lý cô bé ơi (ơ lý đấng mày râu ơi), Ơ lý thiếu nữ ơi em thương nhưng mà em đợi, bé nước bi quan tênh câu hát lý ao ước chờ, Mùa lúa thơm đang chín chín thọ rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng bản thân ên), Chim sáo không cha mẹ thương anh mà em đợi, Đêm white cò than nghe tái tái kia lòng, Ngồi ghi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo ko về, cánh cò mồ côi, Em lưu giữ anh nhiều sao bội bạc em...

* Ngồi ghi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo ko về, cánh cò mồ côi, Em lưu giữ anh nhiều.. Sao vong ân em......

== HẾT BÀI ==


Tình anh như nước con sông dài,Con nước về cho cây trái trổ bông,Tình em như lúa xanh bên trên đồng,Cây lúa đợi ngày mùa đơm bông...Chiều quê hai đưa hay vui đùa,Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi,Phù sa vun đắp chia đôi bờ,Anh mặt bồi em bên lở mong chờ...Thương nghe câu mái đẩy,Nhớ điệu lý tình tang,Ngân nga khúc chờ nhau,Khi mùa lúa chín sẽ đón chuyển nhau...Trăng sắp đến tàn trôi xa địa điểm bến đậu,Chim sáo bay xa mãi ko về,Em vẫn ngóng anh nơi đây bên lở,Rồi thương nhớ anh câu hát ao ước chờ...Thương chim quyên nức nở,Thương con cá rô trên đồng,Nghe chim white mồ côi,Đâu còn ai đón ai nhớ nhưng mà mong...<ĐK: >Ơ ơ lý nam nhi ơi (ơ lý đàn bà ơi),Ơ lý quý ông ơi em thương mà lại em đợi,Con nước bi lụy tênh câu hát lý hy vọng chờ,Mùa lúa thơm đang chín chín lâu rồi,Mà lâu nay anh chưa ghé về thăm...Ơi chim sáo không cha mẹ (chim trắng mình ên),Chim sáo không cha mẹ thương anh nhưng mà em đợi,Đêm trắng cò than nghe tái tái cơ lòng,Ngồi ghi nhớ anh, em ngó ngó lên trời,Chim sáo không về, cánh cò mồ côi,Em ghi nhớ anh nhiều sao tệ bạc em...