*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Tình em như nước con sông dài

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).


Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

<ĐK: > Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

== DẠO NHẠC ==

Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

<ĐK: > Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều... sao phụ.. tình em......

== HẾT BÀI ==


Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...

Xem thêm: Review Phim Chiếu Rạp Bạn Gái Tôi Là Sếp : Cười Không Ngớt, Bạn Gái Tôi Là Sếp

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

<ĐK: > Ơ.. ơ lý nàng ơi (ơ lý chàng ơi), Ơ lý nàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

== DẠO NHẠC ==

Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

<ĐK: > Ơ.. ơ lý nàng ơi (ơ lý chàng ơi), Ơ lý nàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

* Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều.. sao phụ tình em......

== HẾT BÀI ==


Tình anh như nước con sông dài,Con nước về cho cây trái trổ bông,Tình em như lúa xanh trên đồng,Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...Chiều quê hai đưa hay vui đùa,Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi,Phù sa vun đắp chia đôi bờ,Anh bên bồi em bên lở mong chờ...Thương nghe câu mái đẩy,Nhớ điệu lý tình tang,Ngân nga khúc chờ nhau,Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu,Chim sáo bay xa mãi không về,Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở,Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...Thương chim quyên nức nở,Thương con cá rô trên đồng,Nghe chim trắng mồ côi,Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...<ĐK: >Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi),Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi,Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ,Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi,Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên),Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi,Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng,Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời,Chim sáo không về, cánh cò mồ côi,Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...