Excel mang lại quartetpress.com 365 Excel đến quartetpress.com 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử sử dụng hàm XMATCH mới, một phiên phiên bản match được đổi mới hoạt đụng theo bất kỳ hướng nào với trả về tác dụng khớp đúng mực theo mặc định, giúp việc thực hiện hàm này thuận tiện và tiện lợi hơn so với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Tìm kiếm lấy về nhiều giá trị


Hàm MATCH tìm kiếm một mục được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi của ô, kế tiếp trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, giả dụ phạm vi A1:A3 cất giá trị 5, 25 cùng 38 thì bí quyết =MATCH(25,A1:A3,0) đang trả về số 2, vì 25 là mục sản phẩm hai trong phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH rứa cho một vào các hàm LOOKUP lúc bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi cố kỉnh vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị mang lại đối số số hàng vào hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp vào mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu vớt số điện thoại của một ai kia trong sổ năng lượng điện thoại, các bạn sẽ dùng tên của tín đồ đó có tác dụng giá trị tra cứu mà lại số điện thoại cảm ứng mới là cực hiếm mà bạn muốn tìm.Đối số quý giá tra cứu có thể là một cực hiếm (số, văn phiên bản hoặc quý hiếm lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn phiên bản hoặc quý giá lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị vào mảng tìm kiếm. Cực hiếm mặc định cho đối số này là 1.Bảng sau đây mô tả bí quyết mà hàm tìm kiếm thấy những giá trị dựa vào phần thiết lập của đối số vẻ bên ngoài khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: ( Review) Giải Mã Sức Hút Kì Lạ Của Bộ Phim Những Chị Gái Của Bạn Gái Tôi Hd

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH ko phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH ko tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự solo nào; một vệt sao phù hợp với ngẫu nhiên chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi xuất xắc dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, dấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Ví như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do ko có kết quả khớp đúng đắn nên sẽ trả về vị trí của cực hiếm gần thấp độc nhất (38) trong khoảng B2:B5.

Bài viết liên quan