Diễn viên: Châu Nhuận PhátHướng Hoa CườngLong PhươngLưu Đức HoaNgô dạn dĩ ĐạtTrương MẫnVương Tổ Hiền

Thể loại: