Hướng dẫn học sinh cách xác định trung khu và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác qua lý thuyết và ví dụ có lời giải.

Bạn đang xem: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông cân

Muốn có tác dụng được dạng bài tập xác định trung ương và nửa đường kính của đường tròn ngoại tiếp những em phải ghi nhớ:

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của bố đường trung trực của tía cạnh của tam giác.

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cách xác định trung khu như sau:

– Tam giác thường:Vẽ nhì đường trung trực, giao của 2 đường trung trực là trung tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

– Tam giác vuông:Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền

– Tam giác cân:Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm bên trên đường cao hạ từ đỉnh xuống đáy tam giác.

– Tam giác đều:Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác trùng với trọng tâm, trực tâm và chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác.

Xem thêm: Cách Chưởng Trong 7 Viên Ngọc Rồng, (P, Cách Chưởng Kamehameha Trong Songoku 14

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1:Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC vuông cân gồm cạnh góc vuông bằng a.

Giải:

– Theo định lý pitago ta tính chiều lâu năm cạnh huyền, ta có:

*

– vì tam giác vuông cân, đề xuất tâm đường tròn là trung điểm của cạnh huyền với chiều dài nửa đường kính là:

*

Ví dụ 2:Xác định trung ương và nửa đường kính của đường tròn trọng điểm (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC tất cả cạnh bằng a.

Giải:

– trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC là trực tâm của tam giác ABC.

– Từ A hạ đường cao AH xuống BC, ta có:

*

– Công thức suy ra từ pitago:

*

⇒ chổ chính giữa đường tròn là trực trọng điểm của tam giác và có phân phối kính:

*