Dùng hàm DATEDIF khi bạn muốn tính toán chênh lệch giữa hai ngày. Trước tiên, hãy đặt ngày bắt đầu vào một ô và ngày kết thúc vào một ô khác. Sau đó, nhập công thức như một trong các loại sau.Bạn đang xem: Hàm so sánh ngày tháng trong excel

Chênh lệch theo ngày


*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D9 và ngày kết thúc nằm ở ô E9. Công thức ở ô F9. "d" trả về số ngày trọn vẹn giữa hai ngày.Bạn đang xem: Hàm so sánh ngày tháng trong excel

Chênh lệch theo tuần


*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D13 và ngày kết thúc nằm trong ô E13. "d" trả về số ngày. Nhưng hãy lưu ý tới /7 ở cuối. Làm như vậy sẽ chia số ngày cho 7, vì có 7 ngày trong một tuần. Lưu ý rằng kết quả này cũng cần được định dạng dưới dạng số. Nhấn CTRL + 1. Sau đó bấm Số> Vị trí thập phân: 2.Bạn đang xem: Hàm so sánh ngày tháng trong excel

Chênh lệch theo tháng


*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D5 và ngày kết thúc nằm ở ô E5. Trong công thức, "m" trả về số tháng đầy đủ giữa hai ngày.

Bạn đang xem: So sánh ngày tháng trong excel

Chênh lệch trong năm


*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D2 và ngày kết thúc nằm ở ô E2. "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.

Tính tuổi theo năm, tháng và ngày tích lũy

Bạn cũng có thể tính tuổi hoặc thời gian phục vụ của người khác. Kết quả có thể có loại như "2 năm, 4 tháng, 5 ngày".

1. Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm.


*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D17 và ngày kết thúc nằm trong ô E17. Trong công thức, "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.

2. Dùng hàm DATEDIF lại với "ym" để tìm tháng.

Trong một ô khác, hãy dùng công thức DATEDIF với tham số "ym". "ym" trả về số tháng còn lại, qua cả năm trước.

3. Dùng công thức khác để tìm ngày.

Cảnh báo: Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tham đối "md" DATEDIF vì tham đối này có thể tính toán kết quả không chính xác.

4. Tùy chọn: Kết hợp ba công thức thành một.

Bạn có thể đặt cả ba phép tính trong một ô như ví dụ này. Sử dụng dấu và, dấu ngoặc kép và văn bản. Đó là công thức dài hơn để nhập nhưng ít nhất thì tất cả đều có trong một kiểu. Mẹo: Nhấn ALT+ENTER để đặt ngắt dòng trong công thức của bạn. Điều này giúp dễ đọc hơn. Ngoài ra, hãy nhấn CTRL+SHIFT+U nếu bạn không nhìn thấy toàn bộ công thức.

Tải xuống ví dụ của chúng tôi

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc mẫu với tất cả các ví dụ trong bài viết này. Bạn có thể làm theo hoặc tạo công thức của riêng mình.Tải xuống ví dụ tính ngày

Các phép tính ngày và giờ khác

Như bạn đã thấy ở trên, hàm DATEDIF tính toán khoảng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Tuy nhiên, thay vì nhập các ngày cụ thể, bạn cũng có thể dùng hàm TODAY() bên trong công thức. Khi bạn dùng hàm TODAY(), bạn Excel dùng ngày hiện tại của máy tính cho ngày đó. Hãy nhớ rằng điều này sẽ thay đổi khi tệp được mở lại vào một ngày trong tương lai.

Dùng NETWORKDAYS. Hàm INTL khi bạn muốn tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày. Bạn cũng có thể cho phép không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.

Trước khi bạn bắt đầu: Quyết định xem bạn có muốn loại trừ ngày lễ không. Nếu bạn làm như vậy, hãy nhập danh sách ngày lễ vào một khu vực hoặc trang tính riêng biệt. Đặt từng ngày lễ vào một ô riêng. Sau đó, chọn các ô đó, chọn Công > Xác định Tên. Đặt tên cho dải ô MyHolidays, rồi bấm vào OK. Sau đó, tạo công thức theo các bước dưới đây.

1. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Xem thêm: Top Phần Mềm Tập Gõ 10 Ngón Tốt Nhất 2021, Download Typingmaster Pro

2. Trong ô khác, hãy nhập công thức như sau:

3. Nếu cần, hãy thay đổi 1.

Nếu Thứ bảy và Chủ nhật không phải là ngày cuối tuần của bạn, hãy thay đổi số 1 thành một số khác từ danh sách IntelliSense. Ví dụ, 2 thiết lập các ngày Chủ nhật và Thứ hai là ngày cuối tuần.

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, hãy bỏ qua bước này. Excel networkDAYS của Excel 2007 luôn giả định ngày cuối tuần là vào Thứ bảy và Chủ nhật.

4. Nhập tên phạm vi ngày lễ.

Nếu bạn đã tạo tên phạm vi ngày lễ trong mục "Trước khi bạn bắt đầu" ở trên thì hãy nhập tên đó vào phần cuối như thế này. Nếu bạn không có ngày lễ, bạn có thể bỏ dấu phẩy và MyHolidays. Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, ví dụ trên sẽ là ví dụ sau thay vào đó: =NETWORKDAYS(D53,E53,MyHolidays).

Bạn có thể tính toán thời gian đã qua bằng cách trừ một khoảng thời gian ra khỏi một khoảng thời gian khác. Trước tiên hãy đặt thời gian bắt đầu vào một ô và thời gian kết thúc vào một ô khác. Đảm bảo nhập thời gian đầy đủ, bao gồm giờ, phút và khoảng trống trước CH hoặc CH. Đây là cách thực hiện:

1. Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Trong ví dụ này, thời gian bắt đầu nằm trong ô D80 và thời gian kết thúc nằm trong E80. Đảm bảo nhập giờ, phút và khoảng trống trước GIỜ SÁNG hoặc CH.

2. Đặt định dạng h:mm AM/PM.

Chọn cả hai ngày và nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Đảm bảo chọn Tùy > tùy chỉnh h:mm AM/CH, nếu tùy chọn đó chưa được đặt.

3. Trừ hai lần.

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy > h:mm để kết quả không bao gồm AM và CH.

Để tính toán thời gian giữa hai ngày và thời gian, bạn chỉ cần trừ một từ một ngày và thời gian còn lại. Tuy nhiên, bạn phải áp dụng định dạng cho từng ô để đảm bảo Excel trả về kết quả bạn muốn.

1. Nhập hai ngày và giờ đầy đủ.

Trong một ô, nhập ngày/giờ bắt đầu đầy đủ. Và trong một ô khác, nhập ngày/giờ kết thúc đầy đủ. Mỗi ô cần có một tháng, ngày, năm, giờ, phút và một khoảng trống trước CH hoặc CH.

Trong một ô khác, trừ ngày/giờ bắt đầu từ ngày/giờ kết thúc. Kết quả có thể trông giống như một số và thập phân. Bạn sẽ khắc phục điều đó trong bước tiếp theo.

4. Đặt định dạng :mm.

:mm kiểu" /> Chủ đề liên quan

DateDIF (Hàm DATEDIF) NETWORKDAYS. Hàm INTL NETWORKDAYS Các hàmngày và giờ Khác Tínhtoán chênh lệch giữa hai thời điểm

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.