Bài 45. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?

Sinh sản hữu tính là giao diện sinh sản tạo ra cá thể new qua ra đời và hợp tuyệt nhất giao tử đơn bội đực và giao tử 1-1 bội cái để tạo thành hợp tử lưỡng bội, vừa lòng tử cải tiến và phát triển thành cá thể mới.

II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài rượu cồn vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối liền nhau, đó là:

- tiến trình hình thành tinh trùng cùng trứng.

Bạn đang xem: Bài 45

+ Một tế bào sinh trứng (2n) bớt phân tạo ra 1 trứng (n) với 3 thể cực (bị tiêu biến).

+ Một tế bào sinh tinh (2n) giảm phân tạo nên 4 tinh dịch (n).

- giai đoạn thụ tinh: giao tử đực (tinh trùng) (n) + giao tử loại (trứng) (n) ® thích hợp tử (2n).

Xem thêm: Phim Ông Trùm Hàn Quốc Thuyết Minh ), Phim Ông Trùm Thuyết Minh

- Giai đoạn cải tiến và phát triển phôi hình thành cơ thể mới: vừa lòng tử nguyên phân các lần thành phôi rồi phát triển thành khung người con.

*

III. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH

1. Thụ tinh ngoài

- Là hình thức thụ tinh mà lại trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể chiếc (ở môi trường xung quanh nước)

- Đại diện: cá, ếch nhái,...

- Đặc điểm: công suất thụ tinh thấp, tỉ lệ thành phần trứng nở và con non sống sót thấp, vì cơ quan tạo nên chưa hoàn thiện, thuộc đội sinh đồ gia dụng đẻ trứng.

Bài viết liên quan