Sàn giao dịch thanh toán dẫn đầu ngành về các công nắm và cặp giao dịch thanh toán tiền mã hóa cho những nhà thanh toán trên khắp gắng giới

Với trên 20 triệu nhà thanh toán tại hơn 180 quốc gia, cửa hàng chúng tôi là sàn thanh toán giao dịch tiền mã hóa an toàn và tin cậy nhất nhân loại để download BTC, ETH, USDT, XRP với nhiều gia tài kỹ thuật số khác.

Bạn đang xem: Sàn giao dịch tiền điện tử


Quy thay đổi hơn 30 loại nội tệ thanh lịch BTC, ETH, USDT hoặc đồng xu tiền mã hóa không giống trong vài ba phút bởi thẻ Visa, Mastercard hoặc cách thức thanh toán tiện lợi khác nhằm tìm ra các mức giá tốt nhất và quy đổi cấp tốc nhất.


Giao dịch tiền mã hóa kết quả hơn nhờ những cặp tiền mã hóa, công cụ giao dịch thanh toán phái sinh cùng nhiều nhiều loại lệnh không giống nhau, ví dụ như lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh dừng hoặc lệnh tảng băng trôi.


Đa dạng hóa danh mục chi tiêu tiền mã hóa của người sử dụng và tạo ra khối tài sản lâu bền hơn bằng những công cố gắng tài chính nâng cấp để vay hoặc cho vay vốn Bitcoin cùng tiền mã hóa.


Trau dồi tài năng giao dịch của bạn và học hỏi và giao lưu từ chuyên viên thông qua các update thị trường chi phí mã hóa mỗi ngày và phía dẫn giao dịch từ chuyên môn mới bước đầu cho mang đến thành thạo. Tìm hiểu kiến thức về trái đất tiền mã hóa và công nghệ blockchain thông qua các phân tích nâng cao về lĩnh vực tiền mã hóa và phân tích nguyên thủy về blockchain.


Nâng cao năng lực giao dịch của khách hàng và học hỏi và chia sẻ từ các chuyên gia với các phiên bản cập nhật thị trường tiền mã hoá hàng ngày và giải đáp giao dịch, trường đoản cú sơ cấp cho đến nâng cao.


Một sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch thanh toán tiền năng lượng điện tử mạnh mẽ trong túi của bạn. Mua, chào bán và giao dịch thanh toán tiền năng lượng điện tử khi đang di chuyển.


We are a world-leading cryptocurrency and bitcoin exchange, providing spot and derivative trading services lớn millions of users in over 180 countries. We provide hundreds of tokens và futures trading pairs to help traders optimize their strategy.

Our spot trading service includes spot & margin trading. For derivatives, we have perpetual swaps, futures and options.

We also provide a comprehensive ecosystem for our community including:

quartetpress.com Pool: Mining và staking service

quartetpress.com Cloud: Cloud service

quartetpress.comChain: Native blockchain of quartetpress.com

OKB: Native utility token of quartetpress.com

quartetpress.com Academy: Insights hub of quartetpress.com


",

Q.Where is quartetpress.com based?


Founded in 2017, quartetpress.com is a Malta-based cryptocurrency exchange that provides a platform for trading various cryptocurrencies.


Q.How to buy Bitcoin on quartetpress.com?


Users can buy Bitcoin on quartetpress.com via our fiat gateway partners. quartetpress.com fiat gateway partners tư vấn 30 fiat currencies & payment methods such as credit cards.

quartetpress.com supports hundreds of cryptocurrency trading pairs in spot và derivatives. Refer to our tutorial guide to start trading at quartetpress.com - The worlds leading one-stop cryptocurrency exchange to buy bitcoin.

Users can also earn miễn phí Bitcoin on quartetpress.com Bitcoin Exchange platform, check out our tutorial guide for details.

Some Popular Crypto

Buy Bitcoin

Buy USDT

Buy Ethereum

Buy Cryptocurrency

Buy Ripple


Q.Are account verifications required to lớn trade crypto on quartetpress.com?


Account verification procedures are not required khổng lồ trade crypto on quartetpress.com. If you purchase cryptocurrency via our fiat partners, you need to lớn perform tài khoản verification procedures khổng lồ proceed.

KYC procedures are required for cryptocurrency withdrawals at quartetpress.com. There are three levels of KYC verification lớn unlock the limit of daily BTC withdrawals. Refer to lớn the identity verification overview for details.

Xem thêm: Xem Phim Hoàn Châu Cách Cách Tập 37 Vietsub Hd, Phim Hoàn Châu Cách Cách Phần 2 Tập 37 Vietsub Hd


Q.Can U.S. Citizens use quartetpress.com?


quartetpress.com does not offer its services to citizens of the United States.The following countries/regions are currently on our restricted list: Hong Kong, Cuba, Iran, North Korea, Crimea, Sudan, Malaysia, Syria, United States of America, Bangladesh, Bolivia, Ecuador và Kyrgyzstan.

Refer to our Terms of Service for details.


Q.How can I join the quartetpress.com community?


You can be a part of the quartetpress.com community by joining our social truyền thông channels!

Follow us on:

Twitter

Facebook

LinkedIn

Medium

Telegram group (English)

Telegram group (Russian)

Here’s a complete các mục of our global communities.


Q.Why should I choose quartetpress.com to trade crypto?


quartetpress.com is a world-leading cryptocurrency và Bitcoin exchange that provides hundreds of trading pairs in spot và derivatives. We are the leader among cryptocurrency exchanges, with daily trading volume and xuất hiện interests of Bitcoin futures reaching $1.65 billion & $1.1 billion, respectively.

Our diverse product offerings và ecosystem provide advanced financial services khổng lồ millions of users in over 180 countries. In addition, we strive to provide a safe and secure cryptocurrency trading environment using GSLB, distributed server clusters and many more advanced technologies.

Useful crypto resources:

Cryptocurrency news

Bitcoin price

What is bitcoin?

What is blockchain?

Bitcoin wallet

Ethereum Price

What is options trading?


Xem vớ cả

Get khổng lồ Know quartetpress.com


Meet quartetpress.com - Your One-stop Cryptocurrency Trading platform to lớn buy bitcoin

quartetpress.com is the world’s largest cryptocurrency, spot & derivatives và bitcoin exchange

Where 200 million users across 200 countries và regions trade over USD100 Billion of cryptos every year

If you want to buy Bitcoin, you can easily get it in 1 minute with Visa, Mastercard, or other payment methods

On our spot và DEX trading platform, there are over 140 top-quality assets, và more than 400 trading pairs for you to lớn trade againstBTC & USDT


Interface shows Trading platform (like in existing version), and then after approaching screen click to SPOT, and mở cửa screen with copy interface of SPOT-TRADING where we will show the danh sách of TOP-CYPTO ASSETS (left side) & different options for pairs (USDT, USDⓈ, BTC, ETH, OKB)

We offer as many as 9 algo order options for your choice. Such as limit order, stop-limit order, iceberg order, etc so that you can trade effortlessly

We also provide up lớn 10x leverage for margin trading, so that you can maximize your potential returns

Our crypto derivatives market has been topping the industry by trading volume.

We provide a wide range of benchmark crypto derivatives, including futures, perpetual swap, & options, all with margin options of USDT or other cryptocurrencies.

Even better, we have a sophisticated risk management system on board that has been protecting our traders from early liquidation

You can also enjoy our value-added services at quartetpress.com, including Wallet that keeps your assets securely, quartetpress.com Pool for you to stake your crypto for gains, and our one-stop crypto learning platform, quartetpress.com Academy

There are 3 categories of accounts on quartetpress.com.

* First, Funding Account
You can deposit and withdraw your assets safely here.
* Second, Trading Accounts
To start trading, move your crypto from Funding tài khoản to one of these accounts: C2C, Spot, Margin, Futures, Perpetual Swap, or Options
* Third, Other Accounts
where you can access our Savings, Mining & Staking services và earn extra with your idle assets.

To provide more privileges to our users, we have adopted OKB as our utility token.

Users can enjoy many benefits including trading fee discounts, quartetpress.com Jumpstart subscription, and 35 everyday use cases

Trade và manage your assets on-the-go

Unlock your opportunities at quartetpress.com


*

+1 226 798 4487


Về
Về shop chúng tôi
nghề nghiệp
chống thông cáo báo chí truyền thông
Pháp lý cùng quyền riêng tư
Điều khoản thương mại dịch vụ
cơ chế bảo mật
công khai minh bạch thông tin
thông tin của người tố giác hành vi ăn năn lộ
Thực thi luật pháp
Dịch vụ
V3 API
V5 API
Bậc biểu tổn phí
Niêm yết token
thông tin
Hỗ trợ
Trung tâm cung ứng
truyện trò với cửa hàng chúng tôi
giữ hộ yêu mong
Xác minh chính thức