Phần LANGUAGE - reviews 1 giúp cho bạn học ôn tập trường đoản cú vựng của unit 1,2,3, các kiến thức ngữ âm cùng ngữ pháp đang học: thì hiện tại đơn, sau này đơn, lúc này tiếp diễn, sau này gần cùng ngữ pháp câu ghép.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 10 trang 36

Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

 Language - đánh giá 1

1. Match the phrases in A with their continuations in B.(Nối những cụm từ ở cột A cùng với phần tiếp theo sau ở cột B.)

Giải:

Mr Brown’s family members nội dung the household duties. (Các member trong mái ấm gia đình ông Brown phân chia sẻ các bước nhà cùng với nhau.)Mrs Brown cooks meals and does the shopping. (Bà Brown nấu ăn và mua thực phẩm.)Mr Brown does the heavy lifting. (Ông Brown làm những các bước nặng.)Tom takes out rubbish & cleans the house. (Tom đổ rác và lau chùi nhà.)Linda does the laundry. (Linda giặt giũ.)

2. Complete the conversation, using the words from the box.(Hoàn thành đoạn đối thoại, sử dụng những từ trong ô)

Giải:

Laura: You"re really fit, Peter. Vì chưng you exercise very much?Peter: Well, I always get up very early, & I (1) lift weights for an hour.Laura: You"re joking!Peter: No. And then I (2) go rollerblading round the lakenear my house.Laura: How often vì you (3) exercise like that?Peter: About five times a week. What about you, Laura?Laura: Oh, I hardly ever (4) exercise I usually just (5) watch TV in my free time.Peter: Really? ...

Dịch:

Laura: Bạn trông khôn cùng là có thể khỏe, Peter. Bạn tập thể dục nhiều lắm buộc phải không?Peter: Vâng, tôi thường dậy khôn cùng sớm với nâng tạ trong khoảng 1 giờ.Laura: Bạn đùa à!Peter: Không. Và kế tiếp tôi trượt patanh quanh hồ sát nhà.Laura: Bao lâu các bạn tập bởi vậy một lần?Peter: Khoảng 5 lần một tuần. Còn bạn, Laura?Laura: Ồ, tôi rất ít khi bọn dục. Tôi hay xem ti vi trong thời gian rảnh.Peter: Thật à?

3. Write the words in the correct columms and read them aloud. (Viết các từ làm việc đúng cột với đọc bọn chúng thành tiếng.)

Giải:

/tr/

/kr/

/pl/

/gl/

/ ənt /

/eit/

train

traffic

travel

treat

trash

create

credit

critical

cream

crime

play

plum

please

plough

place

glide

glass

glue

glow

globe

statement

different

talent

movement

present

date

fortunate

passionate

debate

late

4. Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple, lớn complete the sentences. (Dùng những động từ sống dạng đúng, thì bây giờ đơn, thì hiện tại tại tiếp tục hoặc thì sau này đơn, để kết thúc các câu.)

Giải:

Hurry up! The bus is coming (come). I don"t want (not/want) lớn miss it. (Nhanh lên.

Xem thêm: Trung Tâm Dịch Vụ Chữ Ký Số Fpt Ca, Tổng Đài Chữ Ký Số Fpt

Xe pháo buýt đang tới kìa. Tôi không muốn nhỡ nó đâu.)Please don"t make (not/make) so much noise. I am studying (study). (Làm ơn đừng có tác dụng ồn. Tôi sẽ học.)John speaks (speak) English và French. Now, he is speaking (speak) French to some visitors from Paris. (John nói dược giờ Anh và tiếng Pháp. Bây giờ, anh ấy đang nói tiếng Pháp với cùng 1 vài người khách tới từ Paris.)A: I am (be) so thirsty now! (Tôi khát nước quá!) B: OK. I I"ll / will bring (bring) you some water. (Được rồi, tôi đang đem cho chính mình ít nước)A: This vacuum cleaner isn"t working/ doesn"t work (not/work)! (Cái đồ vật hút lớp bụi này không hoạt động nữa!)B: Just a moment, I I"ll / will fix (fix) it for you. (Đợi tí, tôi đã sửa nó đến bạn.)

5. Write the sentences beginning with the words / phrases given without changing the meaning of the given sentences. (Viết những câu bắt đầu bằng trường đoản cú / các từ được mang đến mà không biến hóa ý nghĩa của câu sẽ cho.)

Giải:

People don"t use this road very often. (Mọi tín đồ không đi con phố đó thường xuyên xuyên.)=> This road isn"t used very often. (Con đường này không được đi thường xuyên xuyên.)They vị not often invite David to lớn parties. (Họ thường xuyên không mời David đi dự tiệc.)=> David is not often invited lớn parties.The menu includes fruit juice. (Thực đơn bao hàm nước nghiền hoa quả.)=> Fruit juice is included in the menu.They clean Mr Miller"s room every day. (Họ dọn chống của ông Miller từng ngày.)=> Mr Miller"s room is cleaned every day.People can hear the music from far away. (Mọi người có thể nghe nhạc vọng lại từ bỏ xa.)=> The music can be heard from far away.

6. Match the beginnings in A with the endings.(Nối đoạn đầu sinh sống cột A với phần kết.)

Giải:

I always enjoy visiting New York, but I wouldn’t like to live there because it’s too noisy. (Tôi luôn luôn thích di thăm thủ đô new york nhưng tôi không mê thích sống làm việc đó vày nó quá ồn.)We stayed at trang chủ and watched television. (Chúng tôi ở nhà và xem ti vi.)Do you want to lớn play tennis or are you too tired? (Bạn hy vọng chơi quần vợt hay bạn quá mệt nhọc rồi?)The water wasn’t clean, so I didn’t go swimming. (Nước không sạch vị vậy tôi đang không đi bơi.)It’s a nice house, but it hasn’t got a garden. (Đó là một trong những ngôi đơn vị đẹp tuy nhiên nó không có vườn.)