Có không ít quy tắc trọng âm tiếng Anh mà các bạn không thể nào nhớ hết, nhưng phần lớn quy tắc ấy là chi phí đề xây dựng ngữ âm cùng ngữ điệu đến bạn. Điều này cực kì quan trọng trong vấn đề nghe, nói và đọc trong giờ Anh.

Bạn đang xem: 12 quy tắc nhấn trọng âm tiếng anh

12 qui tắc cơ bản nhấn trọng âm giờ đồng hồ Anh

Một số bạn không biết đến phần nhiều quy tắc này nhưng cũng đều có một số chúng ta đã học tập rồi tuy nhiên lại quên cấp tốc chóng.

Xem thêm: Xem Phim Bước Vào Ký Ức Của Anh Tập 1 Vietsub, Xem Phim Bước Vào Ký Ức Của Anh Tập 1

Vậy chúng ta nằm vào trường đúng theo nào? nếu như bạn đã quên thì đấy là lúc bạn cần tập trung hơn để thế vững những quy tắc trong giờ đồng hồ Anh này nhé.Việc bạn phải àm là sẵn sàng bút, vở để lưu ý lại đông đảo quy tắc trọng âm cùng nhớ chăm chú phần nước ngoài lệ mặt dưới.  

*


QUY TẮC 1: Động từ tất cả 2 âm tiết, trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ haiEx: be"gin, be"come, for"get, en"joy, dis"cover, re"lax, de’lay…Ngoại lệ: "answer, "enter, "happen, "offer…QUY TẮC 2: Danh từ và tính từ gồm 2 âm ngày tiết -> trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm 1Ex: "children, "hobby, "habit, "labour, "trouble, "standard…Ngoại lệ: ad"vice, ma"chine, mis"take…Ex: "basic, "busy, "handsome, "lucky, "pretty…Ngoại lệ: a"lone, a"mazed…QUY TẮC 3: Động từ ghép -> trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết lắp thêm 2Ex: be"come, under"stand, sun’shine…QUY TẮC 4: Trọng âm rơi vào các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.Ex: sub"tract, pro"test, in"sist, con’tain, my"self, him"self, ‘current…QUY TẮC 5: Với phần lớn hậu tố sau thì trọng âm lâm vào chính âm tiết cất nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain.Ex: ag"ree, volun"teer, Chi’nese, main"tain, u"nique, pictu"resque, engi"neer…Ngoại lệ: "coffee, em"ployee, com"mittee…QUY TẮC 6: các từ gồm hậu tố là -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious -> trọng âm rơi vào âm tiết ngay thức thì trước. 

*

Ex: ‘publish, "entrance, e"normous,fans’tatic, des’cription...QUY TẮC 7: các tiền tố phần nhiều không nhận trọng âm.Ex: dis"cover, re"ly, re"ply, re"move, re"write, im"possible, ex"pert, re"cord,im’polite , …Ngoại lệ: "underpass, "underlay...QUY TẮC 8: những danh từ bỏ ghép -> trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đồ vật 1Ex: "birthday, "airport, "bookshop, "gateway, "guidebook, "filmmaker,…QUY TẮC 9: đầy đủ tính trường đoản cú ghép -> trọng âm rơi vào cảnh âm tiết trang bị 1Ex: "airsick, "homesick, "carsick, "airtight, "praiseworthy, "trustworth…Ngoại lệ: duty-"free, snow-"white …QUY TẮC 10: những tính từ ghép tất cả thành phần thứ nhất là tính trường đoản cú hoặc trạng từ, thành phần vật dụng hai tận thuộc là –ed -> trọng âm chính rơi vào thành phần sản phẩm 2.Ex: ,bad-"tempered, ,short-"sighted, ,ill-"treated, ,well-"done, well-"known…QUY TẮC 11: lúc thêm những hậu tố sau thì trọng âm bao gồm của tự không cụ đổi.-ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -lessEx:

ag"ree – ag"reement

"meaning – "meaningless

re"ly – re"liable

"poison – "poisonous

"happy – "happiness

re"lation – re"lationship

"neighbour – "neighbourhood

ex"cite - ex"citing


QUY TẮC 12: phần nhiều từ có tận thuộc là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm lâm vào âm tiết trang bị 3 từ dưới lên.Ex: eco"nomical, de"moracy, tech"nology, ge"ography, pho"tography, in"vestigate, im"mediate,…  Nắm vững vàng 12 qui tắc cơ phiên bản trên là bạn đã sở hữu thể làm cho được các phần trọng âm của đề kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất là cấp 2, cấp cho 3 và quan trọng đặc biệt đây là phần bao gồm trong đề thi đại học.Tuy nhiên cũng có một số trường hòa hợp ngoại lệ mà chúng ta cần chú ý bên trên. Câu hỏi nắm vững các qui tắc trong tiếng Anh trước khi bước vào kì thi giúp đỡ bạn bớt căng thẳng mệt mỏi hơn.>> Quy tắc phân phát âm đuôi s, es, -"s trong giờ đồng hồ Anh