Thông tin sản phẩm:• SUPER PUSH UP BRA phối – Đồ Lót Dây siêu Nhỏ• Hàng cao cấp thiết kế mới• khung nâng ôm ngực đẹp , nâng lv 3• Áo có gọng , mút vừa và siêu mềm• Điểm nổi bật là ôm trọn cúp không bị rỗng ngực• Quần đương nhiên dây chéo cánh eo hoàn toàn có thể tháo rời .• kích cỡ : 32B/S , 34B/M , 36B/L• phối Gồm: bộ Đồ Lót.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com (21)","caption":"","url":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","alt":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com","src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg","srcset":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg 510w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-64x56.jpg 64w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-768x678.jpg 768w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-1536x1355.jpg 1536w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-2048x1807.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2259,"gallery_thumbnail_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":450,"image_id":55814,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SP004219","variation_description":"","variation_id":55782,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau":"xanh","attribute_pa_size":"ao-36b-quan-l-2","availability_html":"cu00f2n 1 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com (21)","caption":"","url":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","alt":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com","src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg","srcset":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg 510w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-64x56.jpg 64w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-768x678.jpg 768w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-1536x1355.jpg 1536w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-2048x1807.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2259,"gallery_thumbnail_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":450,"image_id":55814,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SP004220","variation_description":"","variation_id":55783,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"xanh","attribute_pa_size":"ao-34b-quan-m-2","availability_html":"cu00f2n 1 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com (21)","caption":"","url":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","alt":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com","src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg","srcset":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg 510w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-64x56.jpg 64w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-768x678.jpg 768w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-1536x1355.jpg 1536w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-2048x1807.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2259,"gallery_thumbnail_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":450,"image_id":55814,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SP004221","variation_description":"","variation_id":55784,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"trang","attribute_pa_size":"ao-34b-quan-m-2","availability_html":"cu00f2n 2 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com (21)","caption":"","url":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","alt":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com","src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg","srcset":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg 510w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-64x56.jpg 64w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-768x678.jpg 768w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-1536x1355.jpg 1536w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-2048x1807.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2259,"gallery_thumbnail_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":450,"image_id":55814,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":2,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SP004224","variation_description":"","variation_id":55787,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"den","attribute_pa_size":"ao-34b-quan-m-2","availability_html":"cu00f2n 2 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com (21)","caption":"","url":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","alt":"u0110u1ed3 Lu00f3t Du00e2y Siu00eau Nhu1ecf quartetpress.com","src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg","srcset":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-510x450.jpg 510w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-64x56.jpg 64w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-768x678.jpg 768w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-1536x1355.jpg 1536w, https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-2048x1807.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2259,"gallery_thumbnail_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://quartetpress.com/wp-content/uploads/2021/02/Do-Lot-Day-Sieu-Nho-quartetpress.com-21-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":450,"image_id":55814,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":2,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SP004227","variation_description":"","variation_id":55790,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A">">MÀUSIZE
Chọn một tùy chọnĐENHỒNGTRẮNGXANH
Chọn một tùy chọn32B/70BÁo 34B / Quần MÁo 36B / Quần LXóa