*

*

Căn cứ lao lý Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 mon 9 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, thực hiện và cai quản viên chức;

Căn cứ Thông tứ số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính về phép tắc mức thu, chế độ thu, nộp, cai quản và áp dụng phí tuyển chọn dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ ra quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 mon 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao cồn trong cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Ủy ban quần chúng huyện kiến tạo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020, ví dụ như sau:

I. THỰC TRẠNG

Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao năm 2020: 2.052 biên chế.

Bạn đang xem: Tháp mười: hội trại kỹ năng huyện tháp mười năm học 2019

Nhu cầu đề nghị tuyển dụng địa điểm giáo viên, tủ sách tại những cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học các đại lý trên địa phận huyện Tháp Mười năm học tập 2020 – 2021, tổng số 109 chỉ tiêu.

Trong đó:

* cấp cho Mầm non:

– địa điểm giáo viên huấn luyện Mầm non hạng IV: 40 chỉ tiêu;

* cung cấp Tiểu học:

– vị trí giáo viên đào tạo Tiểu học tập hạng IV: 25 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Tiểu học hạng IV có tác dụng Tổng phụ trách đội: 01 chỉ tiêu;

– vị trí giáo viên huấn luyện và đào tạo Tiểu học hạng IV môn giờ đồng hồ anh: 03 chỉ tiêu;

– địa điểm giáo viên huấn luyện và giảng dạy Tiểu học tập hạng IV môn Thể chất: 02 chỉ tiêu;

– địa chỉ giáo viên đào tạo và giảng dạy Tiểu học hạng IV môn Tin học: 10 chỉ tiêu;

– vị trí giáo viên huấn luyện và đào tạo Tiểu học tập hạng IV môn Âm nhạc: 07 chỉ tiêu;

– địa chỉ giáo viên giảng dạy Tiểu học tập hạng IV môn Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu;

– địa điểm Thư viện viên trung cấp cho hạng IV: 05 chỉ tiêu;

* cung cấp THCS:

– Vị trí giáo viên Trung học cửa hàng hạng III môn Toán: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí gia sư Trung học các đại lý hạng III môn Ngữ văn: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí cô giáo Trung học cơ sở hạng III môn Sử: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí cô giáo Trung học đại lý hạng III môn Địa: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí thầy giáo Trung học các đại lý hạng III môn giờ đồng hồ anh: 04 chỉ tiêu;

– Vị trí cô giáo Trung học cơ sở hạng III môn Tin học: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học các đại lý hạng III môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí gia sư Trung học cửa hàng hạng III môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;

– địa điểm Thư viện viên trung cung cấp hạng IV: 01 chỉ tiêu;

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC

1. Mục đích

Việc xét tuyển chọn viên chức nhằm mục đích chọn được người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lượng vào giảng dạy tại những cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn huyện.

2. Yêu thương cầu

Việc xét tuyển viên chức đảm bảo giữ được sự ổn định, trở nên tân tiến về quy mô, quality các ngành học, bậc học ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tổ chức triển khai kiểm tra, giáp hạch xét tuyển chọn viên chức đảm bảo an toàn nguyên tắc khách hàng quan, công khai, công bình và hóa học lượng.

3. Nguyên tắc

– Đảm bảo nguyên tắc, quá trình xét tuyển hợp Quy định tổ chức triển khai xét tuyển chọn công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 mon 9 năm 2020 của chính phủ nước nhà (gọi tắt là Nghị định số 115).

– đảm bảo an toàn dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện cơ chế theo đúng pháp luật.

– địa thế căn cứ vào số tiêu chí biên chế của đơn vị chức năng đã được cấp bao gồm thẩm quyền giao.

– hầu như công dân tất cả đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh theo cơ chế và yêu cầu của đơn vị chức năng cần tuyển đa số được gia nhập dự tuyển chọn vào có tác dụng viên chức trong những cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

– những người được tuyển chọn dụng buộc phải đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu ước của vị trí bài toán làm và chức vụ nghề nghiệp.

– tổ chức tuyển dụng phải trải qua Hội đồng tuyển chọn dụng viên chức được Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ra ra quyết định thành lập.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện dưới đây không riêng biệt dân tộc, nam nữ, thành phần buôn bản hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đk dự tuyển viên chức:

a) tất cả quốc tịch nước ta và trú quán tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) gồm đơn đk dự tuyển;

d) có lý kế hoạch rõ ràng;

đ) bao gồm văn bằng, chứng từ đào tạo, chứng từ hành nghề hoặc có năng khiếu sở trường kỹ năng cân xứng với vị trí việc làm, nạm thể:

– Đối với địa điểm giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV: gồm bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 2 theo dụng cụ tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta hoặc có chứng từ tiếng dân tộc so với những vị trí vấn đề làm yêu thương cầu sử dụng tiếng dân tộc; Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản theo khí cụ tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Xin Lỗi Anh Yêu Em Lyric, Xin Lỗi Anh Yêu Em

– Đối cùng với vị trí cô giáo Tiểu học tập hạng IV: có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học tập hoặc đh sư phạm những chuyên ngành phù hợp với bộ môn huấn luyện trở lên; Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 2 theo biện pháp tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu thương cầu sử dụng tiếng dân tộc; Đối với giáo viên dạy nước ngoài ngữ thì trình độ chuyên môn ngoại ngữ máy hai bắt buộc đạt bậc 2 theo chế độ tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho Việt Nam; Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo hình thức tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối cùng với vị trí cô giáo Tiểu học hạng IV làm cho Tổng phụ trách đội: Được áp dụng triển khai như đối với vị trí giáo viên Tiểu học tập hạng IV cùng đã được huấn luyện và giảng dạy nghiệp vụ công tác làm việc Đội hoặc tu dưỡng nghiệp vụ về công tác làm việc Đội, có năng lượng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà ngôi trường để tổ chức triển khai các chuyển động Đội và phong trào thiếu nhi.

– Đối với vị trí gia sư Trung học đại lý hạng III: bao gồm bằng xuất sắc nghiệp đh sư phạm trở lên hoặc gồm bằng giỏi nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với cỗ môn giảng dạy trở lên cùng có chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với giáo viên Trung học tập cơ sở; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo vẻ ngoài tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc so với những vị trí câu hỏi làm yêu cầu áp dụng tiếng dân tộc; Đối với gia sư dạy nước ngoài ngữ thì trình độ ngoại ngữ máy hai cần đạt bậc 2 theo hình thức tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam; Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo điều khoản tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối cùng với vị trí thầy giáo Tiểu học tập hạng IV thuộc những bộ môn năng khiếu: Được áp dụng thực hiện như so với vị trí gia sư Trung học các đại lý hạng III;

– Đối với tủ sách viên trung cấp hạng IV: bao gồm bằng giỏi nghiệp trung cung cấp hoặc cao đẳng về chăm ngành tủ sách hoặc chuyên ngành khác bao gồm liên quan. Nếu xuất sắc nghiệp trung cung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác đề xuất có chứng từ bồi chăm sóc kiến thức, tài năng nghề nghiệp siêng ngành thư viện vị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp; Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 theo luật tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho vn hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu áp dụng tiếng dân tộc; Có chuyên môn tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ tin tức và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin;.

e) Đủ sức khoẻ nhằm thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng những điều kiện khác theo yêu mong của vị trí vấn đề làm do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập xác minh nhưng ko được trái với quy định của pháp luật.

2. Gần như người tiếp sau đây không được đk dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;

b) Đang bị truy hỏi cứu nhiệm vụ hình sự; vẫn chấp hành bản án, ra quyết định về hình sự của tòa án; đang bị vận dụng biện pháp xử trí hành thiết yếu đưa vào đại lý chữa bệnh, đại lý giáo dục, ngôi trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện bổ sung

Người đăng ký dự tuyển: ko dị tật, không nói lắp, không nói ngọng, viết sai chủ yếu tả.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Phiếu đk dự tuyển chọn (theo mẫu phiếu đk dự tuyển hẳn nhiên Nghị định số 115).

V. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (theo Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP khí cụ về chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng viên chức), như sau:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ra thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đề xuất đến Hội đồng tuyển dụng (thông qua Phòng giáo dục và Đào chế tạo huyện) để triển khai xong hồ sơ tuyển dụng. Làm hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí câu hỏi làm dự tuyển, triệu chứng nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển bao gồm bằng xuất sắc nghiệp chuyên môn đã chuẩn chỉnh đầu ra về ngoại ngữ, tin học tập theo lao lý mà tương xứng với yêu ước của vị trí câu hỏi làm dự tuyển chọn thì được sử dụng thay thế sửa chữa chứng chỉ nước ngoài ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch bốn pháp vì chưng cơ quan tất cả thẩm quyền cấp.

Trường hợp tín đồ trúng tuyển chọn không hoàn thành đủ làm hồ sơ tuyển dụng theo nguyên lý hoặc gồm hành vi ăn lận trong vấn đề kê khai Phiếu đk dự tuyển chọn hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bệnh chỉ, chứng nhận không đúng lý lẽ để thâm nhập dự tuyển chọn thì quản trị Ủy ban nhân dân huyện ra đưa ra quyết định hủy hiệu quả trúng tuyển.

Trường hòa hợp người đk dự tuyển bao gồm hành vi ăn gian trong vấn đề kê khai Phiếu đk dự tuyển chọn hoặc thực hiện văn bằng, triệu chứng chỉ, chứng nhận không đúng biện pháp để gia nhập dự tuyển thì Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai minh bạch trên trang tin tức điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của huyện cùng không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.