Cách sử dụng công cụ Cut hoặc Copy và Paste trong MS Word 2003 https://www.quartetpress.com/images/computer/office_2003/word/cut.png Viết bởi quartetpress.com Chuyên mục: Tin học văn phòng Được đăng: 13 Tháng 10 2011 Cập nhật mới ngày 01 Tháng 9 2021

Chức năng Cut (cắt) dùng để cất dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) đang được chọn vào bộ nhớ.

Bạn đang xem: Phím tắt của lệnh cắt

Copy (sao chép) dùng để lưu dữ liệu đang được chọn vào bộ nhớ. Paste là chức năng giúp lấy các dữ liệu đang được lưu vào bộ nhớ để chèn vào ngay vị trí của dấu nháy.Bạn đang xem: Phím tắt của lệnh cắt

Cách sử dụng công cụ Cut

Khi muốn cất dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) vào bộ nhớ, bạn hãy dùng chuột đánh dấu chọn dữ liệu này và nhấn vào nút Cut trên thanh công cụ hoặc truy cập vào trình đơn Edit và chọn Cut.Ngoài ra còn có thể nhấn nút phải chuột vào vùng chọn để chọn lệnh Cut từ trình đơn.Phím tắt của lệnh CutCtrl+X.

Cách sử dụng công cụ CutCách sử dụng công cụ CutCách sử dụng công cụ Cut

Cách sử dụng công cụ Copy

Khi muốn lưu dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) vào bộ nhớ, bạn hãy dùng chuột đánh dấu chọn dữ liệu này và nhấn vào nút Copy trên thanh công cụ hoặc truy cập vào trình đơn Edit và chọn Copy.Ngoài ra còn có thể nhấn nút phải chuột vào vùng chọn để chọn lệnh Copy từ trình đơn.Phím tắt của lệnh CopyCtrl+C.

Cách sử dụng công cụ CopyCách sử dụng công cụ CopyCách sử dụng công cụ Copy

Cách sử dụng công cụ Paste

Khi muốn chèn dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) từ bộ nhớ, bạn hãy đặt dấu nháy chuột tại vị trí cần chèn và nhấn vào nút Paste trên thanh công cụ hoặc truy cập vào trình đơn Edit và chọn Paste.Ngoài ra còn có thể nhấn nút phải chuột tại vị trí cần chèn và chọn lệnh Paste từ trình đơn.Phím tắt của lệnh PasteCtrl+V.

Xem thêm: Tổ Ấm Của Những Cô Gái Độc Thân, Tim Trai Quan He

Cách sử dụng công cụ PasteCách sử dụng công cụ PasteCách sử dụng công cụ Paste

Sau khi thực hiện lệnh Paste, dữ liệu sẽ trong bộ nhớ vẫn còn được giữ lại, bạn có thể tiếp tục thực hiện lệnh Paste nhiều lần để chèn dữ liệu vào các vị trí khác.

Chức năng Paste chỉ chèn dữ liệu được thực hiện bởi lệnh Cut hoặc Copy mới nhất. Dùng chức năng Cut và Paste khi muốn di chuyển dữ liệu từ vị trí này đến vị trí khác. Dùng chức năng Copy và Paste khi muốn sao chép dữ liệu từ vị trí này đến vị trí khác. Các chức năng này có thể áp dụng cho việc di chuyển hoặc sao chép tất cả dữ liệu (bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu,...) giữa các chương trình khác với MS Word và ngược lại.

quartetpress.com