MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 3094/KH-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- tăng tốc hiệu lực và công dụng quảnlý công ty nước về VLNCN cùng tiền hóa học thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn.

Bạn đang xem: Nơi bán vỏ pha giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

- cải thiện ý thức chấp hành pháp luậtvề VLNCN với TCTN của những cá nhân, tổ chức nhằm mục đích thực hiện tốt công tác quản lí lý,vận chuyển, bảo quản và thực hiện VLNCN cùng TCTN đảm bảo an ninh, trật tự an toànxã hội cùng phòng chống nổ và cháy trong toàn tỉnh.

2. Yêu thương cầu

- quản ngại lý, theo dõi chặt chẽ hoạt độngvận chuyển, nhập, xuất kho cùng trong quá trình sử dụng VLNCN cùng TCTN theo đúngquy định của pháp luật; đảm bảo không để xẩy ra tình trạng thất thoát VLNCN vàphụ khiếu nại nổ ra phía bên ngoài gây mất an toàn trật tự, bình an xã hội.

- tổ chức triển khai thực hiện nghiêm ngặt việc thẩmđịnh, kiểm tra, trao giấy phép và hậu kiểm trong công tác cấp giấy phép sử dụngVLNCN, giấy tờ vận đưa VLNCN, Giấy ghi nhận đủ điều kiện bình an trật tự;thẩm duyệt, sát hoạch về chống cháy trị cháy theo như đúng quy định.

- xử lý nghiêm các trường phù hợp thấtthoát, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Soát soát, reviews quy trình cấpcác loại giấy chứng nhận liên quan mang đến VLNCN và TCTN như: giấy tờ sử dụngVLNCN, giấy phép vận đưa VLNCN, Giấy ghi nhận đủ điều kiện bình an trật tự;thẩm duyệt, nghiệm thu về chống cháy và chữa trị cháy theo đúng những quy định vàđúng thẩm quyền theo luật định.

3. Thẩm tra soát, thống kê với kiểm tra,giám sát nghiêm ngặt các tổ chức sử dụng VLNCN để xây cất công trình với khai tháckhoáng sản có quy mô nhỏ tuổi lẻ, không bảo vệ quy định luật pháp về bình yên môitrường, để ngăn cản và tiến tới dứt các vận động này.

4. Triệu tập kiểm tra, giải đáp cáctổ chức thực hiện VLNCN về công tác xây dựng và thực hiện quy trình chuyên môn antoàn, giải pháp bảo vệ bình an trật tự phù hợp với quy định pháp luật hiện hànhvà thực tiễn của từng đơn vị chức năng trong quản lý, áp dụng VLNCN; nắm rõ nguyên nhân gâymất an toàn, nhằm thất thoát VLNCN và xử lý nghiêm đối với các tổ, chức cùng cánhân vi phạm.

5. Thẩm tra soát, đơn giản hóa về thủ tụchành thiết yếu trong cai quản lý, cấp giấy phép thực hiện VLNCN, giấy tờ vận chuyểnVLNCN, Giấy ghi nhận đủ điều kiện bình an trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu vềphòng cháy; đào thải các thủ tục không đúng hiện tượng của luật pháp (như cáchình thức công văn thỏa thuận, giấy chấp thuận...).

6. Tăng tốc năng lực về bạn vàthiết bị quan trọng để bảo đảm an toàn an ninh, đơn côi tự, phòng kháng cháy nổ so với hoạtđộng liên quan đến VLNCN và TCTN.

7. Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt độngVLNCN trên địa phận rà soát các điều kiện, kiểm tra thực tế việc tuân thủ cácquy định về an ninh, an toàn, phòng phòng cháy, nổ trong cai quản lý, bảo quản, vậnchuyển, áp dụng VLNCN; tổ chức khắc phục ngay những nội dung không đúng, chưa đủtheo nguyên tắc của pháp luật, đặc biệt chú trọng so với kho bảo quản VLNCN,phương tiện vận tải VLNCN; tổ chức diễn tập các phương án theo chiến lược ứngcứu khẩn cấp của doanh nghiệp.

8. Tổ chức tiến hành nghiêm công tácthẩm định, thẩm tra trong hồ sơ cấp giấy phép áp dụng VLNCN, giấy tờ vận chuyểnVLNCN; Giấy ghi nhận đủ điều kiện bình an trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu sát hoạch vềphòng cháy theo đúng thẩm quyền và quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm những hànhvi vi phạm quy định của quy định về công tác làm việc an ninh, an toàn, chống chốngcháy, nổ so với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển.

9. Gợi ý doanh nghiệp giải pháp bảoquản VLNCN không sử dụng; tham mưu, đề xuất thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đốivới những doanh nghiệp nhằm thất bay VLNCN; thanh tra rà soát mạng lưới những đơn vị thực hiệndịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm đầu mối, đảmbảo những quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ.

11. Đẩy mạnh công tác thông tin,tuyên truyền, vận động, thông dụng nội dung quy định của điều khoản đối cùng với VLNCNdưới nhiều hiệ tượng (thông qua những lớp huấn luyệnkỹ thuật an ninh VLNCN, chống cháy chữa trị cháy, antoàn lao động; báo chí, vạc thanh, truyền hình,các hội nghị...) để nâng cao ý thức chấp hành nguyên lý của luật pháp về VLNCN cho những tổ chức, cá thể hoạt độngVLNCN cùng TCTN.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Công Thương

a) chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốccác Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạchnày; thường xuyên tổng đúng theo tình hình, định kỳ hoặc bất chợt xuất, báo cáo Bộ CôngThương và ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) tổ chức triển khai thẩm định, thẩm tra, hậukiểm tra công tác cấp phép áp dụng VLNCN theo đúng thẩm quyền và quy định; xâydựng kế hoạch thanh tra, kiểm soát định kỳ, chợt xuất cácđơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh (bao gồmcác đơn vị chức năng do bộ Công yêu quý và bộ Quốc phòng cấp phép áp dụng VLNCN).

c) thành lập đoàn khám nghiệm liên ngành thời hạn hằng năm triển khai thanh tra, bình chọn cácđơn vị quản ngại lý, thực hiện và bảo vệ VLNCN; bỗng nhiên xuất kiểm tra, thanh tra lúc cóyêu ước hoặc có tín hiệu vi phạm; nhất quyết xử lý nghiêm theo hình thức củaPháp luật.

d) phối kết hợp Công an tỉnh trong việchướng dẫn doanh nghiệp phương án bảo vệ VLNCN không sử dụng; tăng cường côngtác quản lý, vạc hiện, ngăn chặn và xử lý câu hỏi buôn bán, sử dụng, vận chuyểntrái phép VLNCN; tham mưu, lời khuyên UBND tỉnh tịch thu Giấy phép áp dụng VLNCN đốivới những doanh nghiệp để thất thoát VLNCN.

đ) rà soát mạng lưới các đơn vị thựchiện dịch vụ thương mại nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn tỉnhtheo hướng sút đầu mối, bảo đảm an toàn các công cụ về an ninh, nghệ thuật an toàn,phòng chống cháy nổ.

e) bức tốc công tác đào tạo và huấn luyện kỹthuật bình yên VLNCN, lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổbiến nội dung lao lý của pháp luật đối cùng với VLNCN để nâng cao ý thức chấp hànhquy định của luật pháp về VLNCN cho các tổ chức, cá nhân hoạt rượu cồn VLNCN.

2. Công an tỉnh

a) chỉ huy các công ty lớn hoạt độngVLNCN trên địa bàn tuân hành các lý lẽ về an ninh, an toàn, phòng kháng cháy,nổ trong quản ngại lý, bảo quản, vận chuyển, thực hiện VLNCN.

b) Tổ chức tiến hành thẩm định, thẩmtra vào công tác cấp chứng từ phép đi lại VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiệnan ninh độc thân tự, thẩm duyệt, nghiệm thu sát hoạch về phòng trị cháy theo đúng thẩm quyềnvà quy định; xử trí nghiêm các hành vi vi phạm luật quy định của điều khoản về côngtác an ninh, an toàn, phòng kháng cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện đi lại vậnchuyển.

Xem thêm: Tập 8 Vietsub, Lets Fight Ghost (2016), Chiến Nào Ma Kia Hd Vietsub

c) Phối hợp với các ngành liên quantrong công tác làm việc thanh tra, chất vấn theo quy định so với các doanh nghiệp tất cả hoạtđộng VLNCN, TCTN.

d) tiến hành kiểm tra định kỳ về anninh, an toàn, phòng kháng cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện đi lại vận chuyển,trong đó chú trọng so với thực hiện nghiêm công tác kiểmtra theo cơ chế của luật pháp về an toàn trật tự, bình an phòng kháng cháy, nổđối với các doanh nghiệp, các đại lý có tương quan VLNCN, kho bảo quản, phương tiệnvà lộ trình đi lại VLNCN, TCTN.

đ) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vậnđộng, phổ biến các điều khoản của điều khoản về công tác huấn luyện và giảng dạy về an toànphòng cháy, trị cháy cho các tổ chức, cá thể có tương quan đến hoạt độngVLNCN.

e) Điều tra và xử trí nghiêm các trườnghợp mất, thất thoát, sở hữu bán, vận chuyển, thực hiện trái phép VLNCN, TCTN theo quyđịnh của phạt luật.

3. Sở Lao độngThương binh với Xã hội

a) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanhtra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của điều khoản lao động, an ninh lao động,vệ sinh lao động; điều tra tai nàn lao đụng (nếu có); phối hợp tham gia đoànthanh tra, kiểm tra liên ngành theo planer hoặc đột nhiên xuất theo yêu cầu của cơquan gồm thẩm quyền đối với các đơn vị chức năng vận chuyển, bảo quản, lưu giữ trữ, sử dụngVLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) coi xét xử lý hoặc ý kiến đề xuất cơquan tất cả thẩm quyền xử lý những hành vi phạm luật về điều khoản lao động đối với cácđơn vị vận chuyển, bảo quản, giữ trữ, thực hiện VLNCN bên trên địabàn thức giấc theo quy định.

4. Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh

Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặcphối phù hợp với Sở công thương và những đơn vị có liên quan xử lý các khô hanh vi vi phạmpháp quy định về cai quản VLNCN, TCTN.

5. Sở Giao thôngVận tải

a) Phối phù hợp với Sở Công Thương, Côngan thức giấc và những đơn vị có tương quan giám sát buổi giao lưu của các tổ chức, cá nhântham gia đi lại VLNCN trên địa bàn; phối phù hợp với các lựclượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với các hành vi phạm luật về chuyển vận VLNCNvà tiền hóa học thuốc nổ trong quá trình thực hiện công dụng thanh tra chuyênngành.

b) Xử lý các vi phạm theo thẩm quyềnhoặc loài kiến nghị những cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý những hành vi vi phi pháp luật vềgiao thông vận tải.

c) tăng tốc côngtác thống trị Nhà nước về chuyển động vận tải; trong các số ấy đẩy mạnhtuyên truyền đến các tổ chức, hộ cá thể kinh doanh vận tảichấp hành nghiêm các quy định của lao lý về vận chuyểnVLNCN cùng TCTN.

6. Sở Tài nguyênvà Môi trường

a) Phối phù hợp với Sở công thương và các đơn vị có tương quan giám sát buổi giao lưu của các tổ chức,cá nhân khai thác tài nguyên tài nguyên có sử dụng VLNCN.

b) Xử lý các vi phạm theo thẩm quyềnhoặc loài kiến nghị các cơ quan bao gồm thẩm quyền xử lý những hành vi vi phi pháp luật vềTài nguyên cùng Môi trường.

7. UBND các huyện,thành phố, thị xã

- tổ chức thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các nộidung công tác cai quản nhà nước về VLNCN, TCTN trên địa phận quản lý.

- Phối phù hợp với các ban ngành chức năngtrong việc quản lý hoạt động của các đơn vị chức năng sử dụng VLNCN, TCTN bên trên địa bàn.

- Tham gia cách xử lý sự cụ và các vấn đềkhác xảy ra có liên quan đối với chuyển động VLNCN, TCTN trên địa bàn.

- báo cáo kịp thời các biến cồn liênquan cho VLNCN trên địa bàn quản lý với Sở công thương nghiệp và các Sở, ngành liênquan.

8. các sở, ngành liên quan: căn cứ chức năng, quyềnhạn chỉ huy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những đơn vị nằm trong phạm vi quản lí lý, tổchức triển khai nghiêm dụng cụ của pháp luật trong cai quản lý, thực hiện VLNCN,TCTN.

9. Những doanh nghiệphoạt đụng VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh:

Chủ động rà soát các điều kiện, kiểmtra thực tiễn việc tuân thủ các phương pháp về an ninh; an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động,phòng chống nổ và cháy trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN; tổchức khắc phục ngay những nội dung không đúng, chưa đủ theo cách thức của pháp luật,đặc biệt chú trọng so với kho bảo quản, phương tiện vận gửi VLNCN, TCTN; tổchức diễn tập những phương án theo planer ứng cứu cấp bách của doanh nghiệp.

Trong quy trình thực hiện tại nếu có khó khăn, vướng mắc, những Sở, ngành, 1-1 vị báo cáo về Sở CôngThương để tổng hợp, report UBND thức giấc xem xét, xử trí kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng những sở, ngành, đơnvị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

nơi nhận: - cỗ Công thương (Để báo cáo); - sở tại Tỉnh ủy (Để báo cáo); - sở tại HĐND tỉnh giấc (Để báo cáo); - Đoàn đại biểu qh tỉnh (Để báo cáo); - nhà tịch, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh (Để báo cáo); - chỉ huy VP ủy ban nhân dân tỉnh; - những Sở, ngành ở trong tỉnh; - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Trung vai trung phong CNTT; - lưu VT. (70)Nam

Bài viết liên quan