Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.

Bạn đang xem: Ebook ngữ pháp tiếng anh căn bản cho người mất gốc

Sau đây là 5 chủ đề do quartetpress.com biên soạn, mời bạn theo dõi

*

Chủ đề 1. Các thì cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh (Tenses in English)

Chủ đề 2. Ngữ pháp về từ vựng trong tiếng Anh

*

1. Các loại từ

2. Đại từ – Pronouns 

Đại từ nhân xưng tân ngữ – Complement pronounĐại từ nhân xưng chủ ngữ – Subject pronounCách sử dụng Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữuBảng về đại từ nhân xưng/ đại từ sở hữu/ đại từ phản thân/ tính từ sở hữu

3. Danh từ – Nouns

Common nouns: Danh từ chungProper nouns: Danh từ riêngAbstract nouns: Danh từ trừu tượngCollective nouns: Danh từ tập thể

4. Tính từ – Adjective

Tính từ chỉ giới hạn – Limiting adjective

5. Trạng từ – Adverb

Place: Trạng từ chỉ nơi chốn

6. Giới từ – Prepositions 

Time: Giới từ chỉ thời gianPlace: Giới từ chỉ nơi chốnReason: Giới từ chỉ nguyên nhânIntention: Giới từ chỉ mục đíchCách dùng của giới từ: in, on, at

7. Các dạng thức của động từ – Gerund and infinitive 

Gerund: V-ing To-Infinitive 

 7.1 Động từ – Verbs 

Ordinary verb: Động từ thườngAuxiliary verb: Trợ động từIntransitive verbs: Nội động từTransitive verbs: Ngoại động từ

7.2 Các loại động từ và cấu trúc động từ cần nhớ – Verb and structure of Verb

Một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, getCách dùng động từ GetCách sử dụng tobe used to và get used toCách dùng động từ DareCách dùng động từ NeedĐộng từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb)Cách dùng các động từ đi kèm với cả to V và V-ingĐộng từ nguyên mẫu có “to” và không “to” (Infinitive verb with and without to)Cách phân biệt To Wish và To HopeCách thêm not vào sau động từ thường và tobe

8. Phó từ

Phó từ chỉ tần suất – Adverb of frequencyPhó từ chỉ nơi chốn – Adverb of placePhó từ chỉ thời gian – Adverb of timeCách sử dụng long và (for) a long time, long after, long before, long ago.

9. Lượng từ (Quantities)

Cách sử dụng a number of, the number ofCách sử dụng little, a little, few, a fewCách dùng a lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal ofCách sử dụng much, many trong tiếng Anh

10. Từ nối – Linking words

Cách sử dụng As if và As thoughCách sử dụng Althouh, Though và Even thoughCách sử dụng In spite of và DespiteCách sử dụng Because và Because ofCách sử dụng So và SuchCách sử dụng cấu trúc “As well as” (vừa … vừa) trong tiếng Anh

11. Thán từ – Interjections

12. Liên từ – Conjunctions

Coordinating conjunctions: Liên từ kết hợpCorrelative conjunctions: Tương liên từSubordinating conjunctions: Liên từ phụ thuộc

13. Articles: Mạo từ 

Cách dùng các mạo từ A/An, The

14. Cách sử dụng Tân ngữ (Object)

15. Cách sử dụng “another”, “other” , “anothers”, “others” và “the other”

16. Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh

17. Cách phát âm “s”, “es” trong tiếng Anh

18.

Xem thêm: Xem Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Tập 52, Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Tập 52

Cách phát âm “ed” trong tiếng Anh

19. Tiền tố trong tiếng Anh – Prefix

20. Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

Chủ đề 3. Cấu trúc câu trong tiếng Anh

*

1. Cấu trúc so sánh (Comparative sentences)

So sánh nhất – SuperlativeSo sánh hơn và kém – ComparativeSo sánh ngang bằng – Equal ComparisonMột số tính từ, phó từ dạng so sánh đặc biệt

2. Câu điều kiện (Conditional sentences)

Giới thiệu chung về câu điều kiệnCâu điều kiện loại 0 – The conditional sentence type 0Câu điều kiện loại 1 – The conditional sentence type ICâu điều kiện loại 2 – The conditional sentence type IICâu điều kiện loại 3 – The conditional sentence type IIICâu điều kiện hỗn hợp – The conditional sentence type mixed

4. Câu giả định (Subjunctive)

Câu giả định – SubjunctiveCâu giả định dùng với tính từCâu giả định dùng “would rather” và “that”Câu giả định dùng với các động từ cầu khiến

5. Câu cầu khiến / mệnh lệnh (Imperative sentences)

Cách sử dụng các cấu trúc cầu khiếnCâu mệnh lệnh với LETCâu mệnh lệnh – Impretive

6. Câu trực tiếp – gián tiếp (Direct and Indirect speech)

Giới thiệu về lời nói trực tiếp & gián tiếp (Direct & Indirect Speech)Nguyên tắc chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếpCách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếpHướng dẫn sử dụng câu trực tiếp gián tiếp

7. Câu bị động (Passive voice)

Các trường hợp đặc biệt của câu bị động – Passive voiceCách đổi các thì trong câu bị độngCâu bị động cơ bản

8. Đảo ngữ (Inversion)

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần I)Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần II)

9. Clauses – Mệnh đề

=> Cách dùng mệnh đề quan hệ cơ bản – Relative clause

=> Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề tính từ (whom/which)

10. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject – Verb agreement)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần IISự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

11. WISH / IF ONLY – Câu điều ước

12. Các dạng câu hỏi: (Questions)

Câu hỏi phức – Embedded questionCâu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và WhyCâu hỏi tân ngữ: Whom hoặc WhatCâu hỏi chủ ngữ: Who hoặc WhatCâu hỏi Yes/ No Question

13. Một số cấu trúc câu khác: (Other sentences)

14. Cấu trúc If only

15. Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh

Chủ đề 4. Các chủ đề khác

Word formation – Cấu tạo từCollocations – Sự kết hợp từPhonetics – Ngữ âmReading – Đọc hiểuLuyện đề & thi thử

Chủ đề 5. Bài tập thực hành viết đoạn văn tiếng Anh

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu gia đìnhViết đoạn văn tiếng Anh nói về sở thích bản thânViết đoạn văn giới thiệu về trường bạn đang theo họcViết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu một lễ hộiViết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lôngViết đoạn văn tiếng Anh nói về môn bóng đáViết một đoạn văn tiếng Anh chủ đề về đám cưới.Viết một đoạn văn giới thiệu về môn bóng chuyền.Xem nhiều hơn nữa các đoạn văn tiếng Anh

Trên đây toàn bộ bài giải ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao do quartetpress.com. Dù bạn luyện thi Toiec, Toefl, du học mỹ,… hay luyện thi THPT quốc gia thì việc học tốt toàn bộ ngữ pháp trên là cần thiết. Chúc bạn đạt điểm tuyệt đối phần ngữ pháp tiếng anh.