Để giúp quý khách dễ ợt trong vấn đề xem ngày tốttháng một năm 2021 cũng giống như thuận luôn tiện trong việc so sánh những ngày trong tháng 1/2021 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất một ngày dài đẹp trong tháng 12021 cũng giống như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta không yêu cầu xem ngày tốt tháng một năm 2021 tốt xem ngày đẹp mắt tháng một năm 2021 chính vì đã có dự tính tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong mon 1, quý bạn vui tươi tìm cho ngày khớp ứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn pháp luật Xem ngày tốt xấu giúp xem một ngày núm thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 1 âm năm 2021

Xem ngày giỏi tháng 2 năm 2021


Xem ngày tốt tháng 3 năm 2021


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày cạnh bên Dần, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày sát Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Xem thêm: Phim Hàn Quốc Tình Yêu Trong Sáng, Thời Quá Khứ

Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày cạnh bên Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là Tổng đúng theo ngày xuất sắc tháng một năm 2021 mà cửa hàng chúng tôi muốn gửi đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng như các công việckhác nhau. Vắt nên, khi nắm bắt được ngày xuất sắc xấu vào thời điểm tháng 1/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để có kết quả cụ thể và đúng mực nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng hai năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213 141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh có đề nghị là thắng lợi phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại cảm ứng thông minh đều với những tích điện riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa hàng số nhưng mà Sim điện thoại cảm ứng có thể tác động tới chúng ta theo hướng tốt (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi nhắc quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải phóng vậnhạn
*
Luận giải bố mệnh Thổ bà mẹ mệnh Thổ sinh nhỏ mệnh gì năm 2022
Bố mẹ mệnh Thổ sinh con mệnh gì để thăng bằng âm dương tử vi ngũ hành trong mái ấm gia đình và đưa về nhiều…
*
Bình giải cha mệnh Thổ mẹ mệnh Hỏa buộc phải sinh bé mệnh gì?
Luận bố mệnh Thổ người mẹ mệnh Hỏa sinh nhỏ mệnh gì dựa vào những nguyên tố nào, có chính xác không? Sinh…
*
Chồng mệnh Thổ bà xã mệnh Thủy nên sinh nhỏ mệnh gì tốt?
Ngày nay việc việc coi xét tía mệnh Thổ chị em mệnh Thủy sinh nhỏ mệnh gì khi tất cả ý định sinh con…
*
Luận giải ba mệnh Thổ mẹ mệnh Mộc phải sinh con mệnh gì chính xác nhất!
Bố mệnh Thổ người mẹ mệnh Mộc sinh con mệnh gì để mái ấm gia đình được hòa thuận, vui vẻ. Bên cạnh ra, cha mẹ…
*
Bố mệnh Thổ mẹ tính kim sinh nhỏ mệnh gì như ý tài lộc!
*
CÁCH TÍNH SINH con GÁI NĂM 2022 HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC NHẤT
Có các cách tính sinh đàn bà năm 2022 nào? làm sao để vận dụng những cách tính sinh đàn bà đạt…
*
Cách tính sinh đàn ông năm 2022 mời các bạn cùng tìm hiểu thêm ngay!
*
Giải đáp vướng mắc tháng được mùa sinh năm 2022 là các tháng nào!
Bạn tất cả biết tháng được mùa sinh năm 2022 là phần lớn tháng nào không? Nếu chưa hãy mày mò ngay nhằm lựa…
*
Hướng dẫn giải pháp xem tuổi sinh con để kích cầu như ý cả nhà!
Cách coi tuổi sinh con ra sao không phải người nào cũng biết. Vì chưng lẽ ý muốn xét mối quan hệ hòa hợp…
*
ĐẺ bé KHÔNG HỢP TUỔI BỐ MẸ - DỰ BÁO KHÔNG MAY MẮN đến BÉ VÀ CẢ NHÀ
Sinh nhỏ không hợp phụ huynh có sự việc gì không? Làm nạm nào để xác định mức độ thích hợp tuổi của…

Xem ngày tốt xấu