Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú tạm vắng. Tạm trú là nơi sinh sống tạm thời khi đi công tác, đi làm , đi học, có thời hạn, ngoài nơi thường trú của công dân. Việc xác nhận tạm trú là một trong những thủ tục mà nhiều người phải làm, đây là cách điền vào đơn xin xác nhận tạm trú.

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký tạm trú tạm vắng mới


Đơn đăng ký tạm trú là đơn đăng ký sử dụng khi bạn muốn nộp đơn xin tạm trú tại một nơi khác với địa chỉ thường trú của bạn (địa chỉ trên sổ hộ khẩu). Tạm thời hiểu là đơn xin tạm vắng tại nơi thường trú và xin tạm trú ở nơi khác để phục vụ nhu cầu làm việc, học tập…
Hiện nay, ngày càng có nhiều người di chuyển từ nông thôn đến các thành phố lớn để học tập và làm việc, vì vậy vấn đề xin xác nhận tạm trú, tạm vắng ngày càng được nhiều người quan tâm. Vậy làm thế nào để soạn thảo đơn xin tạm trú, tạm vắng nhanh chóng, chính xác và đúng thủ tục pháp lý?
*
*

Mục lục

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………….

Ngày sinh: ………………………………..

Số CMND:……………………………. Cấp tại:……………………….. Ngày:……………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã/ phường/ thị trấn ……………………………. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ …………..………………………………. từ ngày………. tháng……. năm………. đến ngày…… tháng……. năm………

Lý do:……………………………. ………………………………………. …………………………….

Trong thời gian tạm trú tại tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

……. ,ngày…… tháng …… năm…….

Người làm đơn

Cách ghi: ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn: Phường 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Tôi tên là: Bùi Văn Luật VN

Địa chỉ thường trú: Ấp 4 Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã/ phường/ thị trấn Phường 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ 60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM từ ngày 08 tháng 06 năm 2017 đến ngày 08 tháng. 06 năm 2021

Trong thời gian tạm trú tại tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sau đó mạng đến công an theo địa chỉ trên xác nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn……

Tôi tên là: ……

Ngày sinh:……

Số CMND: …… Cấp tại:…. Ngày:…

Địa chỉ thường trú:…..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an xã/ phường/ thị trấn cho tôi được đăng kí tạm trú tại …..

từ ngày………….. tháng ……….. năm ………. đến ngày……… tháng……….. năm……………

Lý do:…….

Trong thời gian ở địa phương tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xem thêm: Xem Phim Tín Nghĩa (24/24 Lồng Tiếng), Tín Nghĩa (24/24 Lồng Tiếng)

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

……. ,ngày…… tháng …… năm…….

Người làm đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hướng dẫn viết đơn: ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn: Phường 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Tôi tên là: Bùi Văn Luật VN

Địa chỉ thường trú: Ấp 4 Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an xã/ phường/ thị trấn cho tôi được đăng kí tạm trú tại: 60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM từ ngày 08 tháng 06 năm 2017 đến ngày 08 tháng. 06 năm 2021

Trong thời gian ở địa phương tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

……. ,ngày…… tháng …… năm…….

Người làm đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN TẠM TRÚ TẠM VẮNG

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn….

Và Công an xã/ phường/ thị trấn…….

Tôi tên là: …

Ngày sinh:……

Số CMND:……….. Cấp tại:…………… Ngày:…….

Địa chỉ thường trú:…..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã/ phường/ thị trấn……

cho tôi tạm vắng tại ……

và kính xin Công an xã/ phường/ thị trấn tạm trú tại……..

từ ngày………. tháng……. năm………. đến ngày…… tháng……. năm………

Lý do:……..

Trong thời gian tạm trú tại tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

……. ,ngày…… tháng …… năm…….

Người làm đơn

Hướng dẫn viết đơn: ĐƠN XIN TẠM TRÚ TẠM VẮNG

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn: Phường 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Tôi tên là: Bùi Văn Luật VN

Địa chỉ thường trú: Ấp 4 Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an xã/ phường/ thị trấn cho tôi được đăng kí tạm vắng tại: Ấp 4 Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 08 tháng 06 năm 2017 đến ngày 08 tháng. 06 năm 2021

Trong thời gian ở địa phương tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

……. ,ngày…… tháng …… năm…….

Người làm đơn

Theo luật cư trú mới, thêm nhiều trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú, bao gồm:


Bài viết liên quan