MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM

*

Bạn đang xem: Mã trường đại học khoa học tự nhiên tp hcm

*


1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 630 điểmđiểm chuẩn 2020: 608 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi tốt ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn chỉnh 2019: 16.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 18.00 điểm

Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn chỉnh 2019: 898 điểmđiểm chuẩn 2020: 810 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi giỏi ngiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 22.12 điểmđiểm chuẩn 2020: 25.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:Sinh - Toán – đồ lý (A02)Sinh – Hóa – Toán (B00)KHTN – Toán – giờ Anh (D90)Sinh – Toán – tiếng Anh (B08)Mã ngành: 7440102Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn chỉnh 2019: 612 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi giỏi ngiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2019: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:Vật lý – Toán – Hóa (A00)Vật lý – Toán – giờ Anh (A01)Toán – KHTN – giờ đồng hồ Anh (D90)Vật lý – Toán – Sinh (A02)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 60% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 858 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 754 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi xuất sắc ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 15% tổng tiêu chuẩn điểm chuẩn 2019: 21.80 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 25.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Hóa – Lý – Toán (A00)Hóa – Sinh – Toán (B00)Hóa – Toán – giờ Anh (D07)KHTN – Toán – giờ đồng hồ Anh (D90)


Mã ngành: 7440122Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn chỉnh 2019: 633 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2019: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi xuất sắc ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:Lý - Hóa - Toán (A00)Hóa - Sinh - Toán (B00)Lý - Toán - giờ đồng hồ Anh (A01)Hóa - Toán - giờ Anh (D07)


Mã ngành: 7440201Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 621 điểmđiểm chuẩn 2020: 600 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi xuất sắc ngiệp thpt tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 615 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 602 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi giỏi ngiệp thpt tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.15 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 140

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2020: 601 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Xem thêm: Những Địa Điểm, Khu Du Lịch Gần Sài Gòn 2 Ngày 1 Đêm: 15 Điểm “Đi Trốn” Hot Nhất

Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - giờ đồng hồ Anh (B08)Hóa - Toán - giờ đồng hồ Anh (D07)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 626 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 609 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi xuất sắc ngiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.10 điểmđiểm chuẩn 2020: 20.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Lý - Hóa (A00)Toán - Lý - giờ đồng hồ Anh (A01)Toán – Hóa – Sinh (B00)Toán – Ngữ Văn – giờ Anh (D01)Thông tin từ trang web Khoa Toán - Tin học


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL năm 2021 với về tối đa 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 930 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 880 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi tốt ngiệp trung học phổ thông năm 2021 buổi tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 25.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 27.20 điểmvới những tổ vừa lòng xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - tiếng Anh (A01)Sinh - Toán - giờ Anh (B08)Hóa - Toán - tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 691 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 605 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi tốt ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểm


Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - giờ đồng hồ Anh (B08)Hóa - Toán - giờ đồng hồ Anh (D07)


Mã ngành: 7520501Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2020: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt ngiệp thpt tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 780 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 653 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi xuất sắc ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 20.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 23.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - tiếng Anh (D07)Toán - KHTN - giờ Anh (D90)


Mã ngành: 7520402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2019: 606 điểmđiểm chuẩn 2020: 623 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi tốt ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2019: 17.00 điểmđiểm chuẩn chỉnh 2020: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7510402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2020: 602 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi giỏi ngiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 18.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7520403Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 670 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi xuất sắc ngiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 22.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển: