Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát ru con bắc bộ

À á à à ời … à á à à ơi… bồng bồng bống bống bang bang,mẹ bống yêu bống á à bống càng làm thơ À á à à ời … à á à à ơi… con ơi muốn nên thân người lắng tai nghe lấy ..á... những lời mẹ ru.Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào cánh cửi á à khi ra thêu thùaTrai thời đọc sách ngâm thư rùi mài kinh sử... để chờ kịp á à.. khoaÀ á á ơi mai sau nối nghiệp mẹ cha trước là đẹp mặt á à.. sau là ấm thânÀ á à à ời… à á à à ơi… công cha như níu thái sơn, nghĩa mẹ như nước á a.. trong nguồn chảy ra..Một lòng thờ mẹ kính cha.. cho tròn chữ hiếu á à a.. mới là đạo con.À á à à ời … à á à à ơi… nuôi con cho được vương tròn, mẹ thầy sầu dải xương mòn gối long.Con ơi cho chọn hiếu trung, thảo ngay một dạ á à.. kẻo luống công mẹ càyÀ á à à ơi.. à á à à ơi.. làm trai quyết trí tu thân công danh chớ vội á à.. nợ nần chớ đã loKhi nên trời giúp công cho làm trai năm liệu á à.. bảy lo mới thạoÀ á..ơi... trời sinh trời trời chẳng phụ nào phong vân gặp hội í í. .. anh hào ra tayChí khôn dắt để xạ mày, có công mài sắt á à.. có ngày nên kimà á à à ơi... à á à à ời...**À á à à ời... à á à à ơi… trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng ứ à.. trâu cày với taCấy cày vốn nghiệp nông ra, ta đây trâu đấy á à.. ai mà quản côngÀ á à à ơi… bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ớ à.. ngoài đồng trâu ăn..À á à à ời ...à á à à ơi ...nghé ơi ta bảo nghé này nghé ăn cho béo nghé cầy cho sâuở đời khôn khéo chi đâu chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ phầnà á à ời ...à á à à ơi… người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bềtrông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm..trông cho trân cứng đá mềm.. trời yên biển lặng á à.. mới nên thân người..à á à à ời... à á à à ơi… ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâucông linh chẳng quản bao lâu ngày nay nước bạc.. á à.. ngày sau cơm vàng..à á à à ơi...ai ơi đường bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất á à.. tấc vàng bấy à.. nhiêuà á à à ời... à á à à ơi… ru con con ngủ ngon lành, để mẹ gánh nước á à.. rửa bành ông à.. voimuốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu ẩu á à.. cưỡi voi đánh cồng...à á à à ơi à á à à ơi…. **À á à à ời .. à á à à ơi… đồng đăng có khố kỳ lừa, có nàng tô thị í..á.. có chùa tam thanhAi lên xứ lạng cùng anh, tiếc công cha mẹ á à.. sinh thành ra em..À á ơi...tay cầm bầu rượu nắm nem mà vui quên hết á à... lời em dặn dòGánh vàng đi đổ sông ngô đêm nằm tơ tưởng ơ á à... đi mò sông tươngÀ á à à ời ...à á à à ơi ... vào chùa thắp 1 nén hương, miệng khấn tay vái á à.. bốn phương chùa nàyChùa này có 1 ông thầy có hòn đá tảng có cây ngô đồng..Dây tơ hồng k chồng mà mọc, lá ngô đồng xẻ dọc xẻ ngangQủa dưa gang trong xanh ngoài trắng, quả mướp đắng ngoài trắng trong vàngTừ ngày anh gặp đc nàng...lòng càng ngao ngán ứ à à.. dã càng à à..ngần ngơ..À á à à ời .. à á à à ơi…

Xem thêm: Tải Phần Mềm Ghép Ảnh Cho Điện Thoại Miễn Phí Mới Nhất, Tổng Hợp 6 Phần Mềm Ghép Ảnh Trên Điện Thoại

*

a a a a oi … a a a a oi… bong bong bong bong bang bang,me bong yeu bong a a bong cang lam tho a a a a oi … a a a a oi… con oi muon nen than nguoi lang tai nghe lay ..a... nhung loi me ru.gai thi giu viec trong nha, khi vao canh cui a a khi ra theu thuatrai thoi doc sach ngam thu rui mai kinh su... de cho kip a a.. khoaa a a oi mai sau noi nghiep me cha truoc la dep mat a a.. sau la am thana a a a oi… a a a a oi… cong cha nhu niu thai son, nghia me nhu nuoc a a.. trong nguon chay ra..mot long tho me kinh cha.. cho tron chu hieu a a a.. moi la dao con.a a a a oi … a a a a oi… nuoi con cho duoc vuong tron, me thay sau dai xuong mon goi long.con oi cho chon hieu trung, thao ngay mot da a a.. keo luong cong me caya a a a oi.. a a a a oi.. lam trai quyet tri tu than cong danh cho voi a a.. no nan cho da lokhi nen troi giup cong cho lam trai nam lieu a a.. bay lo moi thaoa a..oi... troi sinh troi troi chang phu nao phong van gap hoi i i. .. anh hao ra taychi khon dat de xa may, co cong mai sat a a.. co ngay nen kima a a a oi... a a a a oi...**a a a a oi... a a a a oi… trau oi ta bao trau nay, trau ra ngoai ruong u a.. trau cay voi tacay cay von nghiep nong ra, ta day trau day a a.. ai ma quan conga a a a oi… bao gio cay lua con bong, thi con ngon co o a.. ngoai dong trau an..a a a a oi ...a a a a oi ...nghe oi ta bao nghe nay nghe an cho beo nghe cay cho sauo doi khon kheo chi dau chang qua cung chi hon nhau chu phana a a oi ...a a a a oi… nguoi ta di cay lay cong, toi nay di cay con trong nhieu betrong troi, trong dat, trong may, trong mua, trong gio, trong ngay, trong dem..trong cho tran cung da mem.. troi yen bien lang a a.. moi nen than nguoi..a a a a oi... a a a a oi… on troi mua nang phai thi, noi thi bua can, noi thi cay saucong linh chang quan bao lau ngay nay nuoc bac.. a a.. ngay sau com vang..a a a a oi...ai oi duong bo ruong hoang, bao nhieu tac dat a a.. tac vang bay a.. nhieua a a a oi... a a a a oi… ru con con ngu ngon lanh, de me ganh nuoc a a.. rua banh ong a.. voimuon coi len nui ma coi, coi ba trieu au a a.. cuoi voi danh cong...a a a a oi a a a a oi…. **a a a a oi .. a a a a oi… dong dang co kho ky lua, co nang to thi i..a.. co chua tam thanhai len xu lang cung anh, tiec cong cha me a a.. sinh thanh ra em..a a oi...tay cam bau ruou nam nem ma vui quen het a a... loi em dan doganh vang di do song ngo dem nam to tuong o a a... di mo song tuonga a a a oi ...a a a a oi ... vao chua thap 1 nen huong, mieng khan tay vai a a.. bon phuong chua naychua nay co 1 ong thay co hon da tang co cay ngo dong..day to hong k chong ma moc, la ngo dong xe doc xe ngangqua dua gang trong xanh ngoai trang, qua muop dang ngoai trang trong vangtu ngay anh gap dc nang...long cang ngao ngan u a a.. da cang a a..ngan ngo..a a a a oi .. a a a a oi…